Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 4. oktobrī

Digitalizācijas programma: lielākās bankas, telesakaru uzņēmumi un valstu valdības apvieno spēkus ES mēroga kiberuzbrukumu novēršanas mācībās

Simtiem kiberdrošības speciālistu no visas ES simulācijā, kas šodien visas dienas garumā norisinās viscaur Eiropā, pārbauda savu gatavību novērst kiberuzbrukumus. Mācībās Kibereiropa 2012 400 speciālistiem, kas pārstāv lielas finanšu iestādes, telesakaru uzņēmumus, interneta pakalpojumu sniedzējus, kā arī pašvaldības un valstu valdības no visas Eiropas, izkliedētā pakalpojuma atteikuma (DDoS) simulācijā nāksies cīnīties ar vairāk nekā 1200 atsevišķiem kiberincidentiem (ietverot pāri par 30 000 e-pasta sūtījumu). Mācībās tiek izmēģināts, kā šie speciālisti rīkotos un sadarbotos, ja notiktu ilgstošs uzbrukums publisko iestāžu tīmekļa vietnēm un lielu Eiropas banku datorsistēmām. Ja šāds uzbrukums patiešām notiktu, tas varētu radīt plaša mēroga traucējumus Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem un miljonos eiro mērāmu kaitējumu ES ekonomikai.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: "Šī ir pirmā reize, kad bankas un interneta pakalpojumu uzņēmumi piedalās ES mēroga kiberuzbrukumu novēršanas mācībās. Šī sadarbība ir ļoti svarīga, jo kiberuzbrukumi kļūst aizvien vērienīgāki un rūpīgāk izplānoti. Šodienas mācību mērķis ir, sadarbojoties Eiropas mērogā, nodrošināt interneta un citu svarīgu infrastruktūru darbības nepārtrauktību."

Kiberincidenti notiek aizvien biežāk. 2011. gadā tīmeklī veikto uzbrukumu skaits palielinājās par 36 %. Tiek ziņots, ka laikā no 2007. līdz 2010. gadam uzņēmumos četrkārt pieaudzis tādu drošības starpgadījumu skaits, kuriem ir finansiālas sekas (palielinoties no 5 % 2007. gadā līdz 20 % 2010. gadā).

Pasaules ekonomikas foruma eksperti lēš, ka pastāv 10 % risks, ka nākamajā desmitgadē notiks ievērojams ar informācijas kritisko infrastruktūru saistīts starpgadījums, kas izraisīs 200 miljardus eiro lielu kaitējumu ekonomikai.

Vispārīga informācija

Šajās teorētiskajās mācībās autonoma sistēma tiek izmantota, lai simulētu pastāvošo informācijas kritisko infrastruktūru raksturlielumus un darbību. Īstās infrastruktūras netiek izmantotas. ENISA (ES Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra) speciālisti tuvākajās dienās pēc mācībām iepazīstinās ar kopsavilkumu par sākotnējiem rezultātiem, un līdz gada beigām tiks publicēts ziņojums par galvenajiem secinājumiem.

Mācības "Kibereiropa 2012" norisinās līdztekus Eiropas kiberdrošības mēnesim un ir otrā Eiropas mēroga kiberuzbrukumu simulācija, ko organizējušas dalībvalstis, Komisija un ENISA. 2012. gada mācību joma un mērogs ir daudz plašāki, nekā tas bija pirmajās mācībās, kuras norisinājās 2010. gadā (IP/10/1459).

Lai aizsargātos pret kiberapdraudējumiem un incidentiem, Eiropas iestādes arī tikko izveidojušas pašas savu Datorapdraudējumu reaģēšanas vienību (CERT-EU) (sk. IP/12/949). Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests vēl pirms 2012. gada beigām gatavojas nākt klajā ar visaptverošu kiberdrošības stratēģiju. Tās galvenais elements būs tiesību akta priekšlikums tīklu un informācijas drošības uzlabošanai ES. Priekšlikumā būs paredzēts dalībvalstu sadarbības mehānisms un ieviestas drošības prasības privātajam sektoram. Lai sagatavotu šo priekšlikumu, Komisija patlaban uzklausa valdību, uzņēmēju un patērētāju viedokļus par tīklu un informācijas sistēmu drošību, tostarp internetā (sk. IP/12/818). Apspriešana ilgs līdz 15. oktobrim.

Noderīgas saites

ES tīklu un informācijas drošības politika:

ENISA tīmekļa vietne

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

Vārds Jums

Atsauces birka: CyberEurope12

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekojiet Nēlī Twitter sīkziņām

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: http://twitter.com/RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar