Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. lokakuuta 2012

Digitaalistrategia: Suuret pankit, televiestintäyritykset ja hallitukset yhdistävät voimansa EU:n laajuisessa verkkohyökkäysharjoituksessa

Sadat tietoverkkoturvallisuuden asiantuntijat ympäri EU:ta testaavat tänään valmiuttaan torjua kyber- eli verkkohyökkäyksiä koko päivän jatkuvassa Euroopan laajuisessa simuloinnissa. Cyber Europe 2012 -harjoituksessa 400 merkittävien rahoituslaitosten, televiestintäyritysten, internetin palveluntarjoajien sekä paikallis- ja valtionhallintojen asiantuntijaa ympäri Eurooppaa yrittää torjua yli 1 200:aa erillistä verkkohyökkäystä (mm. yli 30 000:ta sähköpostiviestiä) hajautetun palveluneston (DDoS) simuloinnissa. Harjoituksessa testataan näiden yritysten ja laitosten reagointi- ja yhteistyötapoja siinä tapauksessa, että julkisen sektorin verkkosivuille ja suurten eurooppalaisten pankkien tietokonejärjestelmiin kohdistettaisiin jatkuvia hyökkäyksiä. Jos tällainen hyökkäys tapahtuisi todellisuudessa, siitä aiheutuisi suuria häiriöitä miljoonille kansalaisille ja yrityksille kaikkialla Euroopassa ja miljoonien eurojen vahingot EU:n taloudelle.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun pankit ja verkkoyritykset osallistuvat EU:n laajuiseen verkkohyökkäysharjoitukseen. Yhteistyö on olennaisen tärkeää siksi, että verkkohyökkäykset ovat yhä laajempia ja ammattimaisempia. Tämänpäiväisessä harjoituksessa onkin kyse siitä, että työskentelemme yhdessä pitääksemme internetin ja muun kriittisen infrastruktuurin toimivina", totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

Tietoverkkohyökkäyksiä tapahtuu yhä useammin. Vuonna 2011 verkossa tapahtuneiden hyökkäysten määrä kasvoi 36 %. Yritykset raportoivat vuosina 2007–2010 neljä kertaa enemmän turvallisuuden vaarantumistapauksia, joilla oli taloudellista merkitystä (5 % vuonna 2007 ja 20 % vuonna 2010).

Maailman talousfoorumin asiantuntijoiden mukaan seuraavan vuosikymmenen aikana on olemassa 10 prosentin riski elintärkeään tietoinfrastruktuuriin kohdistuvasta loukkauksesta, josta aiheutuu yli 200 miljardin euron taloudelliset vahingot.

Tausta

Tässä teoreettisessa simulointiharjoituksessa käytetään erillisjärjestelmää, jolla simuloidaan elintärkeän tietoinfrastruktuurin todellisia ominaisuuksia ja toimintaa. Siinä ei käytetä oikeaa infrastruktuuria. Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) asiantuntijat antavat heti harjoituksen jälkeen tuloksista alustavan selvityksen. Keskeiset havainnot sisältävä raportti julkaistaan ennen vuoden loppua.

Cyber Europe 2012 -harjoitus järjestetään Euroopan verkkoturvallisuuskuukauden aikana, ja kyseessä on toinen jäsenvaltioiden, komission ja ENISAn järjestämä Euroopan laajuinen verkkohyökkäyssimulaatio. Vuoden 2012 harjoitus on paljon laajempi ja kattavampi kuin vuoden 2010 ensimmäinen harjoitus (IP/10/1459).

EU:n toimielimet ovat juuri myös perustaneet oman tietoturvaloukkauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn keskittyvän yksikön (CERT-EU) toimielinten suojelemiseksi verkkouhilta ja -loukkauksilta (ks. IP/12/949). Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto pyrkivät vuoden 2012 loppuun mennessä esittämään kattavan verkkoturvallisuusstrategian. Keskeinen osa tätä strategiaa on lainsäädäntöehdotus verkko- ja tietoturvan parantamisesta koko EU:ssa. Ehdotukseen sisältyy jäsenvaltioiden välinen yhteistyöjärjestely, ja siinä otetaan käyttöön yksityisen sektorin turvallisuusvaatimuksia. Tätä valmistellakseen komissio kerää parhaillaan hallitusten, yritysten ja kuluttajien näkemyksiä verkko- ja tietojärjestelmien sekä internetin turvallisuudesta (ks. IP/12/818). Kuulemisprosessi päättyy 15. lokakuuta 2012.

Hyödyllisiä linkkejä

EU:n verkko- ja tietoturvallisuuspolitiikka:

ENISAn verkkosivusto

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

Kerro mielipiteesi

Hashtag: Cyber Europe12

Neelie Kroesin verkkosivusto

Seuraa Neelieä Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: http://twitter.com/RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar