Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012

Ψηφιακό θεματολόγιο: Μεγάλες τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και κυβερνήσεις συστρατεύονται σε μια ενωσιακής κλίμακας άσκηση ανάσχεσης επίθεσης στον κυβερνοχώρο

Εκατοντάδες εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προερχόμενοι από όλη την ΕΕ δοκιμάζουν σήμερα την ετοιμότητά τους στην αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, στο πλαίσιο ολοήμερης άσκησης προσομοίωσης που πραγματοποιήθηκε σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της άσκησης αυτής με την ονομασία http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cyber-europe/cyber-europe-2012, 400 εμπειρογνώμονες από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη καλούνται να αντιμετωπίσουν περισσότερα από 1200 διαφορετικά συμβάντα στον κυβερνοχώρο (συμπεριλαμβανομένων 30.000 ηλεκτρονικών μηνυμάτων) κατά τη διάρκεια αυτής της προσομοίωσης εκστρατείας κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας (DDoS). Στην άσκηση δοκιμάζεται με ποιο τρόπο θα αντιδρούσαν και θα συνεργάζονταν σε περίπτωση εκτεταμένων επιθέσεων κατά των δημόσιων δικτυακών τόπων και των συστημάτων πληροφορικής μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Σε περίπτωση που μια τέτοια επίθεση συνέβαινε στην πραγματικότητα, θα προκαλούσε μαζική αναστάτωση σε εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ζημίες εκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία της ΕΕ.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά που τράπεζες και εταιρείες διαδικτύου συμμετείχαν σε ενωσιακής κλίμακας άσκηση αντιμετώπισης επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Η συνεργασία αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας δεδομένης της αυξανόμενης κλίμακας και πολυπλοκότητας των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Η σύμπραξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διατήρηση του διαδικτύου και άλλων βασικών υποδομών σε λειτουργία αποτελεί τον στόχο της σημερινής άσκησης.»

Τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο γίνονται συχνότερα. Το 2011, οι επιθέσεις μέσω διαδικτύου αυξήθηκαν κατά 36%. Οι αναφορές από εταιρείες συμβάντων ασφαλείας με οικονομικές επιπτώσεις τετραπλασιάστηκαν μεταξύ 2007 και 2010 (από 5% το 2007 σε 20% το 2010).

Οι εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εκτιμούν ότι την επόμενη δεκαετία θα ανέλθει σε 10% η πιθανότητα σοβαρού συμβάντος σε υποδομές πληροφοριών ζωτικής σημασίας, που θα προκαλούσε οικονομική ζημία της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πλαίσιο

Κατά την εν λόγω άσκηση επί χάρτου χρησιμοποιείται αυτόνομο σύστημα που αναπαράγει τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά υφιστάμενων κρίσιμων υποδομών πληροφοριών. Δεν χρησιμοποιήθηκαν συνεπώς πραγματικές υποδομές. Ειδικοί από τον ENISA (του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) θα παρουσιάσουν αποτίμηση των πρώτων αποτελεσμάτων «εν θερμώ» ("hot wash") κατά τις προσεχείς ημέρες αμέσως μετά την άσκηση, και πριν το τέλος του έτους θα δημοσιευθεί έκθεση με τα κύρια πορίσματα.

Η Cyber Europe 2012 διεξάγεται παράλληλα με την εκδήλωση European Cyber Security Month και είναι η δεύτερη ενωσιακής κλίμακας άσκηση προσομοίωσης επίθεσης στον κυβερνοχώρο που διοργανώνεται από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον ENISA. Η άσκηση του 2012 καλύπτει πολύ μεγαλύτερο φάσμα και κλίμακα σε σχέση με την εναρκτήρια άσκηση που πραγματοποιήθηκε το 2010 (IP/10/1459).

Τα Ευρωπαϊκά Όργανα έχουν επίσης μόλις συστήσει τη δική τους ομάδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών πληροφορικής (Computer Emergency Response Team /CERT-EU) για την προστασία τους σε περίπτωση απειλών και συμβάντων στον κυβερνοχώρο (βλ. IP/12/949). Πριν από το τέλος του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σκοπεύουν να παρουσιάσουν μια διεξοδική στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Κεντρική συνιστώσα της στρατηγικής αυτής θα είναι νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρόταση θα προβλέπει μηχανισμό συνεργασίας των κρατών μελών και τη θέσπιση απαιτήσεων ασφαλείας για τον ιδιωτικό τομέα. Για την κατάρτιση της πρότασης αυτής, η Επιτροπή επιδιώκει να συλλέξει τις απόψεις των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών ( Network and Information Systems - NIS), συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου (βλ.IP/12/818). Η διαδικασία διαβούλευσης είναι ανοικτή έως τις 15 Οκτωβρίου.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

EU Policy on Network & Information Security:

ENISA website

Digital Agenda δικτυακός τόπος:

Have Your say

Ετικέτα για συζήτηση: CyberEurope12

Neelie Kroes δικτυακός τόπος

Παρακολουθείστε την κα Neelie Kroes στο Twitter

Αρμόδιοι :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: http://twitter.com/RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar