Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. oktober 2012

Den digitale dagsorden: større banker, teleselskaber og regeringer i fælles øvelse om it-angreb i hele EU

Hele dagen i dag afprøver hundredvis af eksperter inden for it-sikkerhed i hele EU, hvorvidt de er beredte til at bekæmpe it-angreb i en simulering på tværs af Europa. Under Cyber Europe 2012, konfronteres 400 eksperter fra større finansielle institutioner, teleselskaber, internetudbydere og lokale og nationale myndigheder i hele Europa med mere end 1 200 forskellige it-relaterede hændelser (herunder mere end 30 000 e-mails) i forbindelse med et simuleret "distributed denial of service" (DDoS)-angreb. Øvelsen skal afprøve, hvordan de ville reagere og samarbejde i tilfælde af vedvarende angreb på de største europæiske bankers websteder og computersystemer. Hvis det havde været virkelighed, ville et sådant angreb medføre enorme forstyrrelser for millioner af borgere og virksomheder i hele Europa samt skader for millioner af euro i EU's økonomi.

Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, udtaler: "Det er første gang, at banker og internetselskaber har deltaget i en øvelse om it-angreb på tværs af EU. Dette samarbejde er afgørende, da antallet af it-angreb stiger, og de bliver stadig mere sofistikerede. Dagens øvelse handler netop om at samarbejde på europæisk niveau om at holde internettet og andre uundværlige infrastrukturer kørende.

It-relaterede hændelser bliver mere og mere hyppige. I 2011 steg antallet af web‑baserede angreb med 36 %. Mellem 2007 og 2010 blev der registreret fire gange så mange virksomheder, der meldte om angreb med økonomiske følger (en stigning fra 5 % i 2007 til 20 % i 2010).

I løbet af det næste årti spår eksperter fra Det Verdensøkonomiske Forum en risiko på 10 % for større angreb mod kritiske informationsinfrastrukturer med økonomiske skader for 200 mia. EUR

Baggrund

Til denne skrivebordsundersøgelse anvendes der et lukket system til at simulere de kritiske informationsinfrastrukturers egenskaber og performance - ingen reelle infrastrukturer er involveret. Eksperter fra ENISA (Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed) fremlægger de første resultater i dagene umiddelbart efter øvelsen, og inden udgangen af året vil der blive offentliggjort en rapport med de vigtigste konklusioner.

CyberEurope 2012 finder sted sideløbende med Den Europæiske Måned for Internetsikkerhed og er den anden simulation af it-angreb på tværs af EU organiseret af medlemsstaterne, Kommissionen og ENISA. Øvelsen i 2012 er langt større både i omfang og rækkevidde end den første øvelse i 2010 (IP/10/1459).

EU-institutionerne har også netop oprettet deres eget it-udrykningshold (CERT-EU), der skal beskytte institutionerne mod it-trusler og -angreb (se IP/12/949). Inden udgangen af året forventer Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil at fremlægge en samlet strategi for it-sikkerhed. Et af hovedelementerne i strategien er et lovgivningsforslag om at forbedre net- og informationssikkerheden i hele EU. Forslaget vil indføre en samarbejdsmekanisme mellem medlemsstaterne og introducere sikkerhedskrav i den private sektor. I den forbindelse er Kommissionen i gang med at høre regeringerne, virksomhederne og forbrugerne om deres syn på sikkerheden af net- og informationssystemerne, herunder internettet (se IP/12/818). Høringen løber indtil den 15. oktober.

Nyttige links

EU's politik om net- og informationssikkerhed:

ENISA's websted

Websted for den digitale dagsorden:

Deltag i diskussionen

Hash Tag: CyberEurope12

Neelie Kroes' website

Følg Neelie på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: http://twitter.com/RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar