Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. října 2012

Digitální agenda: přední banky, telekomunikační společnosti a vlády se účastní simulace celoevropského kybernetického útoku

Stovky odborníků na kybernetickou bezpečnost z celé EU dnes zkoušejí svou připravenost čelit kybernetickým útokům v celodenní simulaci celoevropského rozsahu. V rámci akce Kybernetická Evropa 2012 celkem 400 expertů z předních finančních institucí, telekomunikačních společností, poskytovatelů internetových služeb a místních a centrálních vlád z celé Evropy bojuje s více než 1 200 na sobě nezávislých kybernetických incidentů (včetně více než 30 000 e-mailů). Během simulovaného útoku spočívajícího v tzv. distribuovaném odepření služby (distributed denial of service) testují, jak by reagovali a spolupracovali v případě trvajícího koordinovaného útoku na veřejné webové stránky a počítačové systémy předních bank. Podobný útok, kdyby k němu skutečně došlo, by vedl k masovému narušení systémů, které by poškodilo miliony občanů a podniků po celé Evropě, a způsobil by milionové ztráty evropské ekonomice.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová uvedla: „Je to poprvé, co se banky a internetové společnosti zapojily do cvičného celoevropského kybernetického útoku. Vzhledem k tomu, že kyberútoky jsou stále rozsáhlejší a sofistikovanější, má tato spolupráce zásadní význam. Předmětem dnešního cvičení je právě spolupráce napříč celou Evropou tak, aby bylo zajištěno fungování internetu a dalších základních infrastruktur.‟

Kybernetické incidenty jsou čím dál častější. V roce 2011 vzrostl počet útoků na webové stránky o 36 % a počet společností, které mezi roky 2007 a 2010 nahlásily bezpečnostní incidenty spojené s finančními ztrátami, vzrostl čtyřikrát (z 5 % v roce 2007 na 20 % v roce 2010).

Podle odhadů expertů Světového ekonomického fóra existuje 10% riziko, že v příští dekádě dojde k zásadnímu incidentu s dopadem na klíčovou informační infrastrukturu, který způsobí hospodářské škody v hodnotě více než 200 miliard eur.

Souvislosti

Simulační cvičení se odehrálo v uzavřeném systému, který simuloval vlastnosti a provoz reálných klíčových informačních infrastruktur. Nedotklo se žádné skutečné infrastruktury. První výsledky představí experti z Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací ENISA ve dnech bezprostředně následujících po cvičení a do konce roku vyjde zpráva obsahující klíčové závěry.

Akce Kybernetická Evropa 2012 probíhá zároveň s Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti a představuje druhou cvičnou simulaci celoevropského kybernetického útoku organizovanou členskými státy, Komisí a agenturou ENISA. Svým rozsahem a záběrem dalece převyšuje první cvičení, které proběhlo v roce 2010 (viz IP/101459).

Evropské instituce také nedávno zřídily vlastní skupinu pro reakci na počítačové hrozby CERT, jejímž úkolem je chránit instituce před kybernetickými hrozbami a incidenty (viz IP/12/949). Do konce roku 2012 hodlá Evropská komise spolu s Evropskou službou pro vnější činnost představit komplexní strategii pro kybernetickou bezpečnost. Klíčovým prvkem strategie bude legislativní návrh zaměřený na zlepšení bezpečnosti sítí a informací napříč EU. Návrh bude upravovat mechanismus spolupráce mezi členskými státy a stanoví požadavky na bezpečnost v soukromém sektoru. V rámci přípravy návrhu Komise v současnosti shromažďuje názory vlád, podniků a spotřebitelů na bezpečnost sítí a informačních systémů včetně internetu (viz IP/12/818). Konzultace potrvají do 15. října.

Užitečné odkazy

Politika EU v oblasti bezpečnosti sítí a informací

Internetové stránky agentury ENISA

Internetové stránky Digitální agendy

Vyjádřete svůj názor

Hashtag: CyberEurope12

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: http://twitter.com/RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar