Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 октомври 2012 г.

Програма в областта на цифровите технологии: големи банки, далекосъобщителни дружества и правителства обединяват силите си в общоевропейско учение за справяне с кибератаки

Днес в рамките на целодневно учение стотици експерти по кибернетична сигурност навсякъде в ЕС проверяват готовността си за справяне с кибератаки. В учението Cyber Europe 2012, 400 експерта от големи финансови институции, далекосъобщителни дружества, доставчици на интернет услуги, местни държавни органи и национални правителства в цяла Европа трябва да се справят с повече от 1200 различни кибернетични инцидента (включително над 30 000 съобщения по електронната поща) по време на симулирана разпределена атака за отказ на услуга (DDoS). С учението се проверява как те ще отговорят и ще си сътрудничат в случай на продължителни атаки срещу публични уебсайтове и компютърни системи на големи европейски банки. Една действителна такава атака би причинила много сериозни сътресения за милиони граждани и предприятия в цяла Европа, както и щети за милиони евро на икономиката на ЕС.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви в тази връзка: „Това е първият случай на участие на банки и доставчици на интернет услуги в общоевропейско учение за справяне с кибератаки. Това сътрудничество е от съществено значение с оглед на нарастващия мащаб и все по-голямата сложност на кибератаките. Същността на днешното учение се изразява в съвместната работа на европейско равнище, за да се поддържа функционирането на интернет и на други жизненоважни инфраструктури.“

Инцидентите в кибернетичното пространство зачестяват. През 2011 г. атаките срещу уебсайтове са се увеличили с 36 %. Отчетено е, че през периода 2007—2010 г. делът на дружествата, съобщили за свързани със сигурността инциденти с финансово отражение, е нараснал четирикратно (от 5 % през 2007 г. на 20 % през 2010 г.).

Експерти на Световния икономически форум преценяват, че за следващото десетилетие съществува риск от 10 % за сериозен инцидент с критичната информационна инфраструктура, който би причинил икономически щети в размер на около 200 млрд. евро.

Контекст

За това учение се използва автономна система за симулиране на характеристиките и работата на действителни критични информационни инфраструктури. Не са включени реални инфраструктури. Експерти от ENISA (Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност) ще представят първоначалните резултати и оценки от учението само няколко дни след провеждането му, а съответен доклад с основните констатации ще бъде публикуван преди края на годината.

Cyber Europe 2012 се провежда успоредно с Европейския месец на кибернетичната сигурност и представлява второто общоевропейско симулационно учение за справяне с кибератаки, организирано от държавите членки, Комисията и ENISA. Учението през 2012 г. е с много по-голям обхват и мащаб от първото, проведено през 2010 г. (виж IP/10/1459).

Европейските институции съвсем наскоро създадоха и свой собствен Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU), който да ги защитава срещу кибернетични заплахи и инциденти (виж IP/12/949). Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност предвиждат преди края на 2012 г. да представят цялостна стратегия относно кибернетичната сигурност. Ключов елемент на стратегията ще бъде законодателно предложение за подобряване на мрежовата и информационната сигурност в целия ЕС. В предложението ще се предвиди механизъм за сътрудничество между държавите членки и въвеждането на изисквания за сигурност за частния сектор. С оглед на подготовката на предложението, понастоящем Комисията провежда консултация, като търси мнението на правителствата, бизнеса и потребителите относно сигурността на мрежите и информационните системи, включително интернет (виж IP/12/818). Консултацията ще продължи до 15 октомври.

Полезни интернет адреси

Политика на ЕС относно мрежовата и информационната сигурност

Уебсайт на ENISA

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии

Кажете си думата

Хаш таг: CyberEurope12

Уебсайт на Нели Крус

Нели Крус в Twitter

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: http://twitter.com/RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar