Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE BG

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia atinge cu succes ținta globală în materie de recrutare stabilită pentru resortisanții bulgari și români

Bruxelles, 8 februarie 2012 – Astăzi, Comisia a prezentat autorității bugetare raportul final privind recrutarea resortisanților din Bulgaria și România, cele două state membre care au aderat la UE în 2007 (UE2). Comisia a recrutat 478 de bulgari și 727 de români, depășind cu 23,3 % (228 de recrutări) ținta globală urmărită în materie de recrutare.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a afirmat: „Sunt foarte mulțumit că am reușit să îi găsim și să îi atragem pe unii dintre cei mai inteligenți și talentați oameni din Bulgaria și România să vină să lucreze pentru Comisia Europeană. Ambele țări au avut în trecut o contribuție importantă la istoria și cultura Europei și au multe de oferit și în prezent, pe măsură ce Europa continuă să se integreze.”

Țintele propuse au fost atinse respectând perioada de tranziție stabilită pentru UE2, care s-a încheiat la 31 decembrie 2011. Această perioadă de tranziție constituie o trăsătură constantă a extinderilor, permițând suspendarea temporară a normelor obișnuite care interzic discriminarea pe bază de naționalitate, astfel încât să se asigure recrutarea rapidă a resortisanților din noile state membre.

Obligația de a recruta funcționari „la cele mai înalte standarde de competență, eficiență și integritate” este, în continuare, motivul pentru care Comisia stabilește ținte largi și nu cote obligatorii. Aceste ținte au fost calculate în raport cu numărul de locuitori ai fiecărei țări, cu ponderea voturilor în Consiliu și numărul de locuri în Parlamentul European.

De asemenea, recrutarea pentru UE2 a îmbunătățit considerabil echilibrul între bărbați și femei la nivelul cadrelor de conducere. Procentul femeilor recrutate în funcții de conducere a fost de 60,3 % din numărul total de recrutări din UE2 pentru cadrele intermediare de conducere și de 46,3 % din numărul total de recrutări din UE2 în cadrele superioare de conducere. Luând în calcul efectivele totale de personal AD și AST, 75 % dintre persoanele recrutate au fost femei.

Context

Comisia s-a angajat să recruteze în total 977 de resortisanți din UE2 pentru posturi de funcționari și de agenți temporari (596 AD și 381 AST). Au fost stabilite, de asemenea, ținte secundare pentru cadrele intermediare de conducere (63 de recrutări) și pentru cadrele superioare de conducere (15 recrutări). Au existat, de asemenea, ținte indicative pentru fiecare naționalitate (332 de persoane pentru Bulgaria și 645 pentru România).

Pentru a răspunde acestor necesități, au fost organizate concursuri externe și interne rezervate resortisanților din UE2. La încheierea perioadei de tranziție, Comisia depășise semnificativ nu numai ținta globală stabilită pentru UE2, dar și țintele specifice stabilite pentru administratori (AD) și asistenți (AST). A fost atinsă pe deplin ținta fixată pentru cadrele intermediare de conducere. Lipseau două recrutări pentru a se atinge țintele în materie de recrutare pentru cadrele superioare de conducere. Motivul a fost lipsa unor candidați corespunzători, care să poată îndeplini funcții superioare de conducere în cadrul Comisiei. În ciuda eforturilor susținute ale Comisiei, în urma mai multor anunțuri de posturi vacante, nu a putut fi numită nicio persoană în funcția respectivă.

Pentru a asigura un echilibru între diferitele servicii în materie de recrutare, Comisia a asigurat monitorizarea cu deosebită strictețe a recrutărilor pentru UE2 în direcțiile sale generale (DG-uri). Recrutarea resortisanților din alte state membre a fost blocată până la atingerea țintei specifice în materie de recrutare fixate pentru DG-ul respectiv. De două ori pe an, Comisia a prezentat autorității bugetare rapoarte privind progresele înregistrate în vederea atingerii țintelor propuse.

Pentru mai multe informații privind țintele în materie de recrutare, a se vedea tabelul de mai jos.

Ținta

Numărul de recrutări

Procentul atins din ținta propusă

Ținta globală

977

1205

123,3%

Administratori (AD)

596

731

122,7%

Asistenți (AST)

381

474

124,4%

Bulgaria (BG)

332

478

144,0%

România (RO)

645

727

112,7%

Cadre intermediare de conducere

63

63

100%

Cadre superioare de conducere

15

13

87%

 

Contacts :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar