Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 oktober 2012

Kommissionen föregår med gott exempel på en konferens för att visa upp IT-lösningar för det 21a århundradet

Den 4 och 5 oktober kommer över 800 IT-specialister och förvaltningspersonal från EU-institutionerna och EU-organen att delta i Europeiska kommissionens IKT-konferens för 2012, som ska lägga den digitala grunden för det 21a århundradets EU-förvaltning.

Sociala medier, mobil informations- och kommunikationsteknik och andra utvecklingar som gjorts under detta sekel ger EU-förvaltningen nya möjligheter och verktyg som tidigare generationers tjänstemän inte hade kunnat drömma om. Nya tekniska utvecklingar och EU:s mycket IT-kunniga befolkning präglar allmänhetens förväntningar och de krav som ställs på förvaltningarna.

Vid konferensen kommer dessa utvecklingar att granskas, och man kommer att undersöka hur de kan utnyttjas för att förbättra EU:s offentliga förvaltning. Chefer från stora företag i den privata sektorn, som Ikea och GlaxoSmithKline, kommer också att visa hur de har dragit nytta av de enorma förändringar som IT medfört inom arbetslivet. De kommer också att redogöra för några av de innovativa IT-lösningar som de infört.

I synnerhet ska konferensen visa upp kommissionens nya initiativ e-Commission 2012-2015: Delivering user-centric digital services (e-kommissionen 2012-2015: användaranpassade digitala tjänster). Som del av kommissionens egna bidrag till den digitala agendan för Europa ska e-kommissionen främja utvecklingen av digitala tjänster och IT-lösningar inom olika områden i EU:s offentliga förvaltning.

Kommissionen vill bidra till att undanröja hindren för samarbete mellan olika nationella förvaltningar i EU genom att utnyttja IT, göra information mer öppen och allmänt tillgänglig och minska byråkratin för allmänheten och näringslivet. Dessutom ska kommissionen förbättra sin IT-säkerhet och garantera IT-systemens konvergens genom att utnyttja innovativ teknik.

–I linje med den digitala agendan har e-kommissionen byggts upp kring målsättningen att förenkla livet för användarna, utnyttja resurserna så effektivt som möjligt och garantera allmänhetens och företagens säkerhet och skydd av personuppgifter. E-kommissionen grundas på principerna om öppenhet och återanvändning. Kommissionen ska föregå med gott exempel genom att utnyttja dessa nya IT-lösningar till stöd för EU-politiken, sa kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, som har ansvar för kommissionens IT-tjänster.

Bakgrund

En ny tidsålder har utbrutit för samarbetet inom den offentliga sektorn. Detta samarbete måste bygga på nya, flexibla och gräns- och sektorsöverskridande IT-system som kan förenkla förvaltningsprocesserna, minska byråkratin och presentera användarvänliga gränssnitt. E-kommissionen 2012-2015 tar upp dessa frågor och redogör för hur kommissionen kan ta ledningen genom dessa IT-lösningar och därmed både främja EU-politiken och kommissionens egen förvaltning.

Kommissionens webbplats om e-kommissionen:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Nytt meddelande om e-kommissionen:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

Contacts :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar