Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. oktobra 2012

Komisija zgled na konferenci za predstavitev informacijskotehnoloških rešitev 21. stoletja

Dne 4. in 5. oktobra se bo več kot 800 strokovnjakov za informacijsko tehnologijo in vodilnih kadrov, pristojnih za politiko, iz institucij in agencij EU udeležilo konference Evropske komisije o informacijsko-komunikacijski tehnologiji za leto 2012, kjer bodo pomagali položiti digitalne temelje za uprave EU 21. stoletja.

Družabni mediji, mobilne informacijsko-komunikacijske tehnologije in drugi dosežki 21. stoletja upravam EU ponujajo možnosti in orodja, ki si jih javni uslužbenci prejšnjih generacij niso mogli niti v sanjah predstavljati. Novi trendi v tehnologiji skupaj z visoko informacijskotehnološko pismenostjo uporabnikov po Uniji močno vplivajo tako na pričakovanja državljanov kot na zahteve, s katerimi se soočajo uprave.

Konferenca bo priložnost za obravnavo teh trendov in iskanje načinov, kako se lahko z njihovo pomočjo izboljša evropska javna uprava. Vodilni kadri iz najuspešnejših zasebnih družb, kot sta Ikea in GlaxoSmithKline, bodo predstavili tudi koristi izrednih sprememb, ki jih informacijska tehnologija prinaša na delovno mesto, ter opisali nekatere inovativne informacijskotehnološke rešitve, ki so jih te družbe uvedle.

Na konferenci bo zlasti predstavljena nova pobuda Komisije „e-Komisija 2012–2015: Zagotavljanje uporabniško usmerjenih digitalnih storitev“. Komisija je kot del lastnega prispevka k evropski digitalni agendi zasnovala e-Komisijo, ki bo pomagala pri razvoju digitalnih storitev in informacijskotehnoloških rešitev na najrazličnejših področjih, povezanih z evropskimi javnimi upravami.

To vključuje pomoč pri odstranjevanju ovir med različnimi nacionalnimi javnimi upravami v Evropi z uporabo informacijske tehnologije, izboljšanje preglednosti in dostopnosti informacij ter skrajšanje upravnih postopkov za državljane in podjetja. Prav tako bo povečalo varnost informacijske tehnologije Komisije ter zagotovilo zbliževanje informacijskih sistemov z uporabo inovativnih tehnologij.

Podpredsednik Maroš Šefčovič, ki je pristojen za informacijskotehnološke storitve v Komisiji, je dejal: „V skladu z digitalno agendo je e-Komisija zasnovana tako, da bo olajšala delo uporabnikom, omogočala učinkovito in uspešno uporabo virov ter zagotavljala varnost in zasebnost državljanov in podjetij. Temelji na načelih odprtosti in možnosti ponovne uporabe. Komisija bo zgled pri doseganju teh informacijskotehnoloških rešitev 21. stoletja za podporo politikam EU“.

Ozadje

Začenja se novo obdobje sodelovanja med akterji v javnem sektorju. To sodelovanje je treba podpreti z novimi prilagodljivimi čezmejnimi in medsektorskimi informacijskotehnološkimi sistemi, ki racionalizirajo upravne postopke, zmanjšujejo birokracijo in imajo uporabnikom prijazne vmesnike. E-Komisija 2012–2015 obravnava te izzive in opisuje, kako bo Komisija vodilna pri zagotavljanju teh informacijskotehnoloških rešitev za podporo politik EU in notranjega upravljanja Komisije.

Spletno mesto Komisije o e-Komisiji:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Novo sporočilo o e-Komisiji:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar