Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. októbra 2012

Na konferencii predstavujúcej IT riešenia pre 21. storočie ide Komisia príkladom

V dňoch 4. a 5. októbra sa viac ako 800 špecialistov a manažérov určujúcich politiku v oblasti informačných technológií z inštitúcií a agentúr EÚ zúčastní na konferencii o informačných a komunikačných technológiách v roku 2012, ktorú organizuje Európska komisia s cieľom podporiť budovanie základov pre digitalizáciu verejnej správy EÚ v 21. storočí.

Sociálne médiá, mobilné IKT a ďalšie nové technológie 21. storočia ponúkajú správnym orgánom v EÚ možnosti a nástroje, o ktorých sa zamestnancom verejnej správy v minulých generáciách ani nesnívalo. Nové trendy v oblasti technológií spolu s vysokou počítačovou gramotnosťou spoločnosti v EÚ majú obrovský vplyv na očakávania občanov, ako aj na požiadavky kladené na správne orgány.

Konferencia sa bude týmto vývojom zaoberať a pokúsi sa zistiť, ako by mohol prispieť k zlepšeniu európskej verejnej správy. Vedúci pracovníci z najvýznamnejších spoločností súkromného sektora, ako je Ikea alebo GlaxoSmithKline, tiež vysvetlia, akým prínosom pre ne boli rozsiahle zmeny, ktoré IT prinášajú do sveta práce, a predstavia niektoré inovačné opatrenia z oblasti IT, ktoré zaviedli.

Na konferencii bola predovšetkým predstavená nová iniciatíva Komisie „e-Komisia 2012 - 2015: Poskytovanie digitálnych služieb zameraných na používateľa“. Ako súčasť vlastného príspevku Komisie k Digitálnej agende pre Európu má stratégia e-Komisia pomáhať pri rozvoji digitálnych služieb a IT riešení v celom rade oblastí európskej verejnej správy.

Okrem iného ide o pomoc pri odstraňovaní bariér medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy v Európe s využitím IT, zlepšenie transparentnosti a prístupu k informáciám a zníženie nadmernej byrokratickej záťaže pre občanov a podniky. Navyše dôjde aj k posilneniu bezpečnosť Komisie v oblasti IT a zaistí sa aproximácia informačných systémov prostredníctvom využívania inovatívnych technológií.

Podpredseda Maroš Šefčovič, zodpovedný za IT služby v rámci Komisie, uviedol: „V súlade s Digitálnou agendou je zmyslom iniciatívy e-Komisia zjednodušiť život používateľom, účinne a efektívne využívať zdroje a zabezpečiť ochranu súkromia občanov a podnikov. Tento projekt je založený na princípoch otvorenosti a opätovnej použiteľnosti. Komisia pôjde príkladom pri zavádzaní týchto IT riešení pre 21.storočie na podporu politík EÚ.“

Súvislosti

Otvára sa nová éra spolupráce medzi subjektmi pôsobiacimi vo verejnom sektore. Túto spoluprácu je potrebné podporiť novými pružnými systémami informačných technológií, presahujúcimi hranice štátov aj odvetví, ktoré uľahčujú administratívne postupy, obmedzujú byrokraciu a majú používateľsky prívetivé rozhrania. Iniciatíva e-Komisia 2012 - 2015 reaguje na tieto výzvy a naznačuje, akým spôsobom bude Komisia plniť svoju vedúcu úlohu pri realizácii týchto IT riešení na podporu politík EÚ a internej správy Komisie.

Webová stránka Komisie venovaná iniciatíve e-Komisia:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Nové oznámenie o iniciatíve e-Komisia

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar