Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 4 października 2012 r.

Komisja w roli lidera na konferencji prezentującej rozwiązania informatyczne XXI wieku

W dniach 4–5 października ponad 800 specjalistów w dziedzinie informatyki i decydentów z instytucji i agencji UE weźmie udział w organizowanej przez Komisję Europejską konferencji ICT 2012. Impreza ta ma pomóc w stworzeniu podstaw administracji cyfrowej UE na XXI w.

Media społecznościowe, mobilne technologie informacyjno-komunikacyjne i inne rozwiązania XXI wieku oferują administracji UE możliwości i narzędzia, o których w przeszłości urzędnikom państwowym nawet się nie śniło. Nowe tendencje w zakresie technologii w połączeniu z dobrą znajomością narzędzi informatycznych w społeczeństwach w całej Unii mają ogromny wpływ zarówno na oczekiwania obywateli, jak i zadania administracji.

Celem konferencji jest zbadanie tych zmian i przeanalizowanie, w jaki sposób mogą one udoskonalić europejską administrację publiczną. Ponadto przedstawiciele kadry kierowniczej czołowych przedsiębiorstw sektora prywatnego, takich jak Ikea i GlaxoSmithKline, zademonstrują korzyści, jakie firmy te odniosły z wielkich zmian w środowisku pracy związanych z nowymi rozwiązaniami informatycznymi. Przedstawią także niektóre wprowadzone przez siebie działania innowacyjne.

Ważnym punktem konferencji będzie prezentacja nowej inicjatywy Komisji „e-Komisja 2012–2015: zapewnienie usług cyfrowych zorientowanych na użytkowników.” Inicjatywa ta stanowi wkład Komisji w realizację Europejskiej agendy cyfrowej i ma przyczynić się do rozwoju usług cyfrowych i rozwiązań informatycznych w różnych dziedzinach powiązanych z europejską administracją publiczną.

Obejmuje to pomoc w likwidacji barier między różnymi krajowymi organami administracji publicznej w Europie z wykorzystaniem technologii informatycznych, poprawę przejrzystości i dostępności informacji oraz ograniczenie biurokracji dla obywateli i przedsiębiorstw. Inicjatywa ma również zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne Komisji i zapewnić konwergencję systemów informatycznych dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za usługi informatyczne w ramach Komisji, powiedział: „Zgodnie z agendą cyfrową »e-Komisja« ma służyć ułatwieniu życia użytkownikom, skutecznemu i efektywnemu wykorzystywaniu zasobów, a także ochronie bezpieczeństwa i prywatności obywateli i przedsiębiorstw. Inicjatywa ta opiera się na zasadach otwartości i możliwości ponownego wykorzystywania. Komisja będzie dawać przykład we wdrażaniu tych rozwiązań informatycznych XXI wieku w celu wspierania polityki UE”.

Kontekst

Wkraczamy w nową erę współpracy między podmiotami sektora publicznego. Współpracę tę muszą wspierać nowe elastyczne transgraniczne i międzysektorowe systemy informatyczne, usprawniające procedury administracyjne, ograniczające biurokrację i posiadające interfejsy przyjazne dla użytkowników. W inicjatywie „e-Komisja 2012–2015” uwzględniono te wyzwania i określono, w jaki sposób Komisja będzie liderem we wprowadzaniu tych rozwiązań informatycznych na rzecz wsparcia unijnej polityki i administracji wewnętrznej Komisji.

Strona internetowa Komisji dotycząca inicjatywy „e-Komisja”:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Nowy komunikat na temat inicjatywy „e-Komisja”:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar