Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 oktober 2012

Commissie geeft koers aan op conferentie over IT-oplossingen in de 21e eeuw

Op 4 en 5 oktober nemen meer dan 800 IT-deskundigen en beleidsmanagers van de instellingen en agentschappen van de EU deel aan de ICT-conferentie 2012 van de Europese Commissie om de digitale grondsteen te leggen voor de Europese overheidsdiensten in de 21e eeuw.

Sociale media, mobiele ICT en andere 21e-eeuwse ontwikkelingen bieden Europese overheidsdiensten mogelijkheden en instrumenten die voor ambtenaren van de vorige generaties onvoorstelbaar waren. Nieuwe ontwikkelingen in de technologie in combinatie met samenlevingen in de hele Unie die goed met computers overweg kunnen, hebben een enorme impact, zowel op de verwachtingen van burgers als op de eisen die aan overheidsdiensten worden gesteld.

Op de conferentie zal op deze ontwikkelingen worden ingegaan om te bekijken of de Europese overheidsdiensten hiermee kunnen worden verbeterd. Kaderleden van topbedrijven als Ikea en GlaxoSmithKline zullen vertellen hoe ze hebben geprofiteerd van de ingrijpende veranderingen die IT in de arbeidswereld teweeg heeft gebracht en zullen een aantal van hun innovatieve IT-maatregelen voorstellen.

Een van de uithangborden van de conferentie is een nieuw initiatief van de Commissie, namelijk "e-Commissie 2012-2015: gebruikersgerichte digitale dienstverlening". De e-Commissie maakt deel uit van de eigen bijdrage van de Commissie aan de Digitale Agenda voor Europa en moet de ontwikkeling van digitale diensten en IT-oplossingen ondersteunen op een groot aantal gebieden die verband houden met Europese overheidsdiensten.

Zo worden door middel van IT onder meer obstakels tussen de verschillende nationale overheidsdiensten in Europa weggenomen en wordt de transparantie en toegankelijkheid van informatie verbeterd, hetgeen minder bureaucratie voor burgers en bedrijven oplevert. Bovendien wordt de IT-veiligheid binnen de Commissie verbeterd en wordt de convergentie van IT-systemen gewaarborgd door het gebruik van innovatieve technologieën.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič, verantwoordelijk voor IT-diensten binnen de Commissie: "In overeenstemming met de Digitale agenda is de e-Commissie opgezet om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers, hulpbronnen effectief en efficiënt te benutten alsmede de veiligheid en persoonlijke levenssfeer van burgers en bedrijven te waarborgen. Het initiatief is gebaseerd op de beginselen van openheid en herbruikbaarheid. De Commissie vervult een voorbeeldfunctie door met deze 21e-eeuwse IT-oplossingen het EU-beleid te ondersteunen."

Achtergrond

Voor de samenwerking tussen de actoren in de publieke sector breekt er een nieuw tijdperk aan. De samenwerking dient te worden ondersteund met nieuwe, flexibele, grens- en sectoroverschrijdende IT-systemen om administratieve procedures te stroomlijnen, de bureaucratie terug te dringen en interfaces gebruikersvriendelijker te maken. Met de e-Commissie 2012-2015 worden deze zaken aangepakt en wordt aangegeven hoe de Commissie een pioniersrol vervult door deze IT-oplossingen toe te passen, waardoor zowel het beleid van de EU als de interne administratie van de Commissie wordt ondersteund.

Website van de Commissie over de e-Commissie:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Nieuwe mededeling over de e-Commissie:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

Contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar