Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 4. oktobris

Komisija rāda priekšzīmi konferencē par XXI gadsimta IT risinājumiem

Šodien un rīt vairāk nekā 800 IT speciālistu un rīcībpolitikas plānotāju no ES iestādēm un aģentūrām apmeklēs Eiropas Komisijas rīkoto šāgada IKT konferenci, lai palīdzētu digitalizēt ES iestāžu darbu XXI gadsimtā.

Sociālie tīkli, mobilais internets un citi XXI gadsimta IKT sasniegumi — agrāko laiku ierēdņi varēja tikai sapņot par tādām iespējām un darba rīkiem, kādi ES administrēšanā ir pieejami šodien. Jauno tehnoloģiju iespējas, kuras visā ES aktīvi izmanto IT jomā lietpratīga sabiedrība: šāds apstākļu salikums būtiski ietekmē gan to, ko iedzīvotāji gaida no ierēdniecības, gan to, kādas prasības viņi tai izvirza.

Konferences mērķis ir izvērtēt minētās iespējas un to, kādā veidā tās var uzlabot Eiropas publiskās administrācijas darbu. Piedalīsies arī lielo privātā sektora uzņēmumu, piemēram, Ikea un GlaxoSmithKline, vadītāji. Viņi rādīs, kā izdevies izmantot kolosālās pārmaiņas, ko informācijas tehnoloģijas ienesušas un joprojām ienes darba dzīvē, un par dažiem viņu ieviestajiem inovatīvajiem IT pasākumiem pastāstīs sīkāk.

Atsevišķi jāpiemin konferencē pieteiktā jaunā Komisijas iniciatīva, kurai dots nosaukums "e-Komisija 2012–2015: lietotājorientēti digitālie pakalpojumi". Šī iniciatīva ir daļa no Komisijas pienesuma Eiropas digitalizācijas programmā: e-Komisijas mērķis ir sekmēt digitālo pakalpojumu un IT risinājumu izstrādi virknē jomu, kuras ir saistītas ar Eiropas publiskās administrācijas darbu.

Šādā veidā informācijas tehnoloģijas palīdzētu novērst šķēršļus sadarbībai starp dažādu Eiropas valstu publiskajām administrācijām, uzlabotu informācijas pārredzamību un pieejamību un samazinātu birokrātiskos šķēršļus iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tas uzlabotu arī Komisijas IT drošību un panāktu IT sistēmu labu kopdarbību, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas.

Priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs, kas Komisijā atbild par IT pakalpojumu jomu, sacīja: "e-Komisija ir izstrādāta saskaņā ar Digitalizācijas programmu, un tā iecerēta, lai atvieglotu dzīvi lietotājiem, nodrošinātu resursu izmantošanas efektivitāti, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu drošību un privātumu. Tās pamatā ir atklātības un atkārtotas izmantojamības princips. Komisija rādīs piemēru, šos XXI gadsimta informācijas tehnoloģiju risinājumus izmantojot par vienu no ES politikas balstiem."

Vispārīga informācija

Publiskajā sektorā pamazām sākas jaunas sadarbības laikmets. Šai sadarbībai jābalstās uz jaunām, elastīgām pārrobežu un starpnozaru IT sistēmām, kas racionalizē administratīvos procesus, samazina birokrātiju un piedāvā ērti lietojamas saskarnes. Iniciatīva "e-Komisija 2012–2015" risina šos jautājumus un iezīmē ceļu, kuru Komisija grib iet, lai rastu IT risinājumus, kas spētu balstīt gan ES rīcībpolitiku, gan Komisijas iekšējo administrāciju.

Komisijas tīmekļa vietne par e-Komisiju:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Paziņojums par jauno e-Komisiju:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

Kontaktpersonas:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar