Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 4 d., Briuselis

Komisija rodo pavyzdį konferencijoje, kurioje bus pristatyti XXI a. IT sprendimai

Spalio 4–5 d. daugiau nei 800 IT specialistų ir politikos vadovų iš ES institucijų ir agentūrų dalyvaus 2012 m. Europos Komisijos IRT konferencijoje, taip padėdami kloti skaitmeninį pamatą XXI a. ES administravimo institucijoms.

Socialinė žiniasklaida, mobiliosios IRT ir kiti XXI a. pasiekimai ES administracijai suteikia tokias galimybes ir priemones, apie kurias ankstesnių kartų valstybės tarnautojai galėjo tik svajoti. Naujos technologijų tendencijos ir didelis visuomenės IT raštingumas visoje Sąjungoje turi didžiulį poveikį – ir piliečių lūkesčiams, ir administravimo institucijoms keliamiems reikalavimams.

Konferencijoje šie pasiekimai bus išnagrinėti ir bus nuspręsta, kaip jie gali pagerinti Europos viešąjį administravimą. Didžiausių privačiojo sektoriaus įmonių, kaip antai Ikea ir GlaxoSmithKline, vadovai taip pat pasidalys patirtimi apie naudą, gautą dėl didžiulių pokyčių darbo aplinkoje įdiegus IT technologijas ir pateiks pavyzdžių apie įdiegtas naujoviškas IT priemones.

Konferencijoje visų pirma pristatoma naujoji Komisijos iniciatyva „2012-2015 m. e. Komisija. Užtikrinti į vartotoją orientuotas skaitmenines paslaugas". E. Komisija, pačios Komisijos įnašo į Europos skaitmeninę darbotvarkę dalis, skirta remti skaitmeninių paslaugų ir IT sprendimų plėtrą įvairiose srityse, susijusiose su Europos viešojo administravimo institucijų įstaigomis.

Tai apima paramą pasitelkiant IT kliūtims tarp įvairių nacionalinių viešojo administravimo institucijų Europoje naikinti, skaidrumui ir informacijos prieinamumui gerinti ir biurokratinei naštai piliečiams ir verslo įmonėms mažinti. E. Komisija taip pat sustiprins Komisijos IT saugumą ir užtikrins IT sistemų konvergenciją naudojant naujoviškas technologijas.

Už IT paslaugas atsakingas Komisijos Pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Pagal skaitmeninę darbotvarkę parengta e. Komisija skirta palengvinti darbą vartotojams, veiksmingai ir efektyviai naudoti išteklius ir užtikrinti saugumą ir privatumą piliečiams ir įmonėms. Ji grindžiama atvirumo ir pakartotinio naudojimo principais. Komisija rodys pavyzdį, pristatydama šiuos XXI a. IT sprendimus, kuriais bus remiamasi įgyvendinant ES politikos kryptis“.

Pagrindiniai faktai

Prasideda nauja viešojo sektoriaus veikėjų bendradarbiavimo era. Šis bendradarbiavimas turi būti remiamas diegiant naujas ir lanksčias tarpvalstybines ir tarpsektorines IT sistemas, kuriomis būtų racionalizuojamos administracinės procedūros, mažinamas biurokratizmas ir kurios turėtų patogias naudoti sąsajas. 2012–2015 m. e. Komisijos projektu šie uždaviniai sprendžiami ir apžvelgiama, kaip Komisija rodys pavyzdį įgyvendindama minėtus IT sprendimus, kuriais bus remiamasi įgyvendinant ES politikos kryptis ir vykdant Komisijos vidaus administavimą.

Komisijos interneto svetainė, skirta e. Komisijai:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Naujasis e. Komisijos komunikatas:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar