Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. lokakuuta 2012

Komissio näyttää esimerkkiä 21. vuosisadan tietoteknisiä ratkaisuja esittelevässä konferenssissa

Yli 800 tietotekniikka-alan asiantuntijaa ja politiikan toteuttamisesta vastaavaa virkamiestä EU:n toimielimistä ja virastoista kokoontuu 4. ja 5. lokakuuta Euroopan komission järjestämään vuoden 2012 tieto- ja viestintätekniikkakonferenssiin, jossa luodaan digitaalista perustaa EU:n hallinnoille 2000-luvulla.

Sosiaalinen media, mobiili tieto- ja viestintätekniikka ja muut 2000-luvun kehitysaskeleet tarjoavat EU:n hallinnoille mahdollisuuksia ja välineitä, joista edellisten sukupolvien julkishallinnot eivät voineet edes uneksia. Teknologian uudet kehityssuunnat ja tietotekniikkataitojen korkea taso EU-maissa vaikuttavat suuresti sekä kansalaisten odotuksiin että hallinnoille asetettaviin vaatimuksiin.

Konferenssissa tarkastellaan tätä kehitystä ja pohditaan sitä, kuinka se voi parantaa eurooppalaista julkishallintoa. Johtavien yksityisten yritysten, kuten Ikean ja GlaxoSmithKlinen, johtohenkilöt kertovat myös, kuinka heidän yrityksensä ovat hyötyneet tietotekniikan työelämään tuomista valtavista muutoksista, ja kuvailevat joitain innovatiivisia tietotekniikkaratkaisuja, joita heidän yrityksissään on otettu käyttöön.

Konferenssissa esitellään erityisesti komission uutta aloitetta e-Commission 2012–2015: Käyttäjäkeskeiset digitaaliset palvelut. e-Commission on aloite, jonka avulla komissio osallistuu omalta osaltaan Euroopan digitaalistrategian toteuttamiseen. Aloitteen tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen ja tietotekniikkaratkaisujen kehittämistä monilla eurooppalaiseen julkishallintoon liittyvillä aloilla.

Tähän sisältyy myös esteiden poistaminen Euroopassa kansallisten julkishallintojen väliltä tietotekniikan avulla, avoimuuden lisääminen ja tietojen saatavuuden parantaminen sekä yrityksiin ja kansalaisiin kohdistuvan byrokratian vähentäminen. Aloite parantaa myös komission tietoturvaa ja varmistaa tietoteknisten järjestelmien lähentymisen innovatiivisten teknologioiden käytön myötä.

Digitaalistrategian mukaisesti e-Commission-aloitteen tavoitteena on käyttäjien elämän helpottaminen, resurssien tehokas ja tuloksellinen käyttö sekä kansalaisten ja yritysten turvallisuuden ja tietosuojan varmistaminen," totesi komission tietotekniikkapalveluista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič. “Aloitteen perusperiaatteita ovat avoimuus ja uudelleenkäytettävyys. Komissio aikoo näyttää esimerkkiä ottamalla käyttöön nämä 2000-luvun tietotekniikkaratkaisut EU:n eri alojen politiikan tueksi.

Taustaa

Julkisen sektorin toimijoiden välisessä yhteistyössä on alkamassa uusi aikakausi. Tätä yhteistyötä on tuettava uusilla joustavilla maiden ja hallinnonalojen rajat ylittävillä tietotekniikkajärjestelmillä, joilla sujuvoitetaan hallinnollisia prosesseja ja vähennetään byrokratiaa ja joita on helppo käyttää. e-Commission 2012–2015 -aloite tarttuu näihin haasteisiin, ja siinä esitellään, kuinka komissio näyttää tietä näiden tietoteknisten ratkaisujen toteuttamisessa sekä EU:n politiikan eri alojen että komission sisäisen hallinnon tukemiseksi.

Komission e-Commission-sivusto:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Uusi e-Commission-tiedonanto:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32-2) 295 43 17

Marilyn Carruthers (+32-2) 299 94 51


Side Bar