Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. oktoober 2012

Komisjon näitab 21. sajandi IT-lahendusi tutvustava konverentsiga eeskuju

4.-5. oktoobril võtavad 800 ELi institutsioonides ja ametites töötavat IT-spetsialisti ja poliitikajuhti osa Euroopa Komisjoni 2012. aasta info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) konverentsist, et panna 21. sajandi ELi haldusele digitaalne alus.

Sotsiaalmeedia, mobiilsed info-ja kommunikatsiooniteenused ning muud 21. sajandi tehnoloogilised lahendused pakuvad ELi haldusasutustele võimalusi ja vahendeid, millest avalikud teenistujad varem unistadagi ei osanud. Uued tehnoloogilised suundumused koos digitaalse kirjaoskuse kõrge tasemega kogu liidus mõjutavad oluliselt elanike ootusi haldusasutuste suhtes.

Konverentsil uuritakse kõnealuseid lahendusi ja seda kuidas need aitaksid tõhustada Euroopa avalikku haldust. Samuti näitavad selliste erasektori ettevõtete nagu Ikea ja GlaxoSmithKline tippjuhid, kuidas nad on töömaailmas ära kasutanud IT-lahendustega kaasnevaid suuri muutusi, ning räägivad mõnest innovaatilisest IT-lahendusest, mille nad on kasutusele võtnud.

Eelkõige tutvustati konverentsil komisjoni uut algatust „e-komisjon 2012–2015: kasutajasõbralike digitaalsete teenuste osutamine”. E-komisjon on komisjoni enda panus Euroopa digitaalarengu tegevuskavva ning selle eesmärk on toetada digitaalsete teenuste ja IT-lahenduste arendamist Euroopa avaliku haldusega seotud eri valdkondades.

See lähenemisviis hõlmab IT-lahenduste kasutamist Euroopa avaliku halduse asutuste vaheliste paremate ühenduste tagamiseks, läbipaistvuse suurendamist ja paremat juurdepääsu teabele ning bürokraatia vähendamist elanike ja ettevõtjate jaoks. Samuti tõhustatakse komisjoni infoturvet ning tagatakse innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste abil IT-süsteemide lähendamine.

Komisjonis IT-teenuste eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič ütles: „Kooskõlas digitaalarengu tegevuskavaga on e-komisjoni eesmärk muuta kasutajate elu lihtsamaks, kasutada ressursse tõhusalt ja tulemuslikult ning tagada elanike ja ettevõtjate turvalisus ja privaatsus. See lähenemisviis põhineb avatuse ja taaskasutatavuse põhimõtetel. Komisjon näitab siin eeskuju, toetades ELi eri valdkondade poliitikat 21. sajandi IT-lahendustega.”

Taust

Avaliku sektori asutuste koostöö on jõudnud uuele tasandile. Koostööd on vaja toetada uute paindlike piiri- ja valdkonnaüleste IT-süsteemidega, mis aitavad avalikku haldust tõhustada ja bürokraatiat vähendada ning millel on kasutajasõbralikud liidesed. E-komisjon 2012-2015 keskendub sellistele väljakutsetele ja näitab teed nende IT-lahenduste rakendamisega nii ELi eri valdkondade poliitikas kui ka komisjoni sisehalduses.

E-komisjoni käsitlev komisjoni veebisait:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

E-komisjoni käsitlev uus teatis:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar