Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 4. oktober 2012

Kommissionen viser vejen ved konference om it-løsninger i det 21. århundrede

Den 4. og 5. oktober deltager mere end 800 it-specialister og ledere fra EU's institutioner og agenturer i Europa-Kommissionens ikt-konference 2012, som skal bidrage til at skabe det digitale grundlag for offentlig forvaltning i EU i det 21. århundrede.

Sociale medier, mobil ikt og andre udviklinger i dette århundrede giver EU's offentlige forvaltninger muligheder og værktøjer, som tidligere generationers tjenestemænd ikke havde kunnet drømme om. Kombinationen af ny teknologi og meget it-kyndige samfund i hele EU har vidtrækkende konsekvenser – både med hensyn til borgernes forventninger og kravene til administrationerne.

På konferencen vil denne udvikling blive undersøgt, og man vil se nærmere på, hvordan offentlig forvaltning i EU kan forbedres. Ledere fra nogle af de største virksomheder i den private sektor, bl.a. Ikea og GlaxoSmithKline, vil fortælle om, hvordan de har været i stand til at udnytte de massive forandringer, som it medfører for arbejdslivet. De vil også give et indblik i nogle af de innovative it-løsninger, som de selv har indført.

Et særligt punkt på konferencen er præsentationen af Kommissionens nye initiativ "e‑Kommissionen 2012‑2015: digitale tjenester med brugeren i centrum". E‑Kommissionen er en del af Kommissionens eget bidrag til den digitale dagsorden for Europa og er sat i verden for at understøtte udviklingen af digitale tjenester og it-løsninger på en række forskellige områder inden for offentlige forvaltning i Europa.

Med initiativet vil Kommissionen bl.a. medvirke til at fjerne barrierer mellem de europæiske landes offentlige forvaltninger ved hjælp af it, gøre informationer mere gennemsigtige og tilgængelige og mindske bureaukratiet for borgere og virksomheder. Initiativet vil også øge Kommissionens egen it-sikkerhed og sikre it-systemers konvergens ved hjælp af innovative teknologier.

Næstformand Maroš Šefčovič, ansvarlig for området it-tjenester i Kommissionen, udtaler: "I forlængelse af den digitale dagsorden er formålet med e-Kommissionen at gøre livet nemmere for brugerne, udnytte ressourcerne så effektivt som muligt og skabe sikkerhed og beskytte privatlivets fred for borgere og virksomheder. E-Kommissionen bygger på principperne om åbenhed og videreanvendelse. Kommissionen skal vise vejen ved at indføre disse nye it-løsninger, som kan være med til at understøtte EU's politikker".

Baggrund

En ny epoke med samarbejde mellem aktører i den offentlige sektor er startet. Dette samarbejde skal understøttes af nye fleksible grænse- og sektoroverskridende it-systemer, som strømliner administrative processer, mindsker bureaukratiet og har brugervenlige grænseflader. E-Kommissionen 2012-2015 tager disse udfordringer op og skitserer Kommissionens ledende rolle i udviklingen af disse it-løsninger, der skal bidrage til at fremme EU's politikker og styrke Kommissionens interne administration.

Kommissionens websted om e-Kommissionen:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Meddelelse om e-Kommissionen:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

{0>Contacts :<}0{>Kontaktpersoner:<0}

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar