Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. října 2012

Na konferenci o úspěšných řešeních založených na informačních technologiích pro 21. století jde Komise příkladem

Ve dnech 4. a 5. října se více než 800 specialistů a politických vedoucích pracovníků z oblasti informačních technologií působících v institucích a agenturách EU účastní konference k problematice informačních a komunikačních technologií (IKT) v roce 2012, kterou pořádá Evropská komise s cílem podpořit vybudování základů pro digitální správu 21. století v EU.

Sociální média, mobilní IKT a další nové technologie 21. století nabízejí správním orgánům v EU možnosti a nástroje, o nichž se zaměstnancům veřejné správy v minulých generacích ani nesnilo. Nové trendy v oblasti technologií spolu s vysoce počítačově gramotnou společností v EU mají obrovský dopad jak na očekávání občanů, tak na požadavky kladené na správní orgány.

Konference se bude tímto vývojem zabývat a pokusí se zjistit, jak lze touto cestou zlepšit evropskou veřejnou správu. Vedoucí pracovníci z nejvýznamnějších společností soukromého sektoru, např. ze společnosti Ikea nebo GlaxoSmithKline, rovněž vysvětlí, jak využívají rozsáhlých změn, které informační technologie přinášejí světu práce, a představí některá inovační opatření, která v této oblasti tyto společnosti zavedly.

Na konferenci byla především představena nová iniciativa Komise „e-Komise 2012–2015: Poskytování digitálních služeb zaměřených na uživatele“. Jako součást vlastního příspěvku Komise k Digitální agendě pro Evropu má strategie e‑Komise napomoci rozvoji digitálních služeb a řešení IT v celé řadě oblastí souvisejících s evropskými orgány veřejné správy.

To zahrnuje pomoc při odstraňování bariér mezi různými vnitrostátními orgány veřejné správy v Evropě s využitím IT, zlepšení transparentnosti a přístupu k informacím a snížení nadměrné byrokratické zátěže pro občany a podniky. Posílí se tak rovněž bezpečnost Komise v oblasti informačních technologií a využíváním inovativních technologií se zajistí sbližování informačních systémů.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič, odpovědný za služby informačních technologií v Komisi, uvedl: „V souladu s Digitální agendou je smyslem strategie e-Komise zajistit jednodušší život uživatelům, efektivní a účelné využívání zdrojů a bezpečnost a ochranu soukromí občanů a podniků. Tento projekt je založen na zásadách otevřenosti a opětovné použitelnosti. Svým úsilím o využití těchto řešení založených na informačních technologiích 21.století na podporu politik EU půjde Komise příkladem.“

Souvislosti

Nastupuje nová éra spolupráce mezi subjekty působícími ve veřejném sektoru. Tuto spolupráci je třeba podpořit novými pružnými systémy informačních technologií přesahujícími hranice států i odvětví, které usnadňují správní postupy, omezují byrokracii a poskytují uživatelsky přívětivé rozhraní. Strategie e-Komise na roky 2012–2015 reaguje na tyto výzvy a naznačuje, jakým způsobem bude Komise plnit svou vedoucí úlohu při realizaci těchto IT řešení na podporu politik EU a interní správy Komise.

Internetové stránky Komise týkající se strategie e-Komise:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Nové sdělení o iniciativě e-Komise:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar