Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. oktobra 2012

Akt za enotni trg II: dvanajst prednostnih ukrepov za novo rast

Leto 2012 zaznamuje dvajseta obletnica enotnega trga. Doseženega je bilo veliko. Za evropske potrošnike enotni trg pomeni večjo izbiro po nižjih cenah. Državljanom je omogočil, da se prosto gibljejo ter da se lahko preselijo in delajo, kjer želijo. Za mlade je odprl možnost za študij v tujini – v zadnjih 25 letih je več kot 2,5 milijona študentov izkoristilo to priložnost. Za 23 milijonov podjetij v EU je omogočil dostop do 500 milijonov potrošnikov in spodbudil tuje naložbe. Sporočilo je jasno, dokazi pa so na dlani: močan, globok in povezan enotni trg ustvarja rast in delovna mesta ter evropskim državljanom ponuja priložnosti, ki jih pred dvajsetimi leti ni bilo.

Dokončna vzpostavitev enotnega trga je trajna naloga in osrednji element evropskega načrta za rast pri reševanju trenutne gospodarske krize. Zato je Evropska komisija danes sprejela Akt o enotnem trgu II, ki predlaga dvanajst ključnih ukrepov, ki bi jih morale institucije EU sprejeti brez odlašanja. Ti ukrepi se osredotočajo na štiri glavne dejavnike, ki spodbujajo rast, zaposlovanje in zaupanje: a) povezana omrežja, b) čezmejna mobilnost državljanov in podjetij, c) digitalno gospodarstvo in d) ukrepi, ki krepijo povezanost in večajo koristi za potrošnike.

„Enotni trg lahko stori več za evropske državljane in podjetja,“ je dejal Michel Barnier, Evropski komisar za notranji trg in storitve. Dodal je še: „Akt za enotni trg II je poziv nam, oblikovalcem politik, da se spravimo k delu, se osredotočimo in si prizadevamo za rezultate. Prepričan sem, da bo dvanajst ključnih ukrepov, ki jih predstavljamo danes, prejelo politično podporo, ki jo zaslužijo. To je priložnost, da uporabimo naš adut, enotni trg, da bo naše socialno tržno gospodarstvo znova postalo konkurenčno in uspešno“.

Akt za enotni trg II se navezuje na prvi sklop ukrepov, ki jih je predstavila Komisija – „Akt za enotni trg I“ (IP/11/469) – in predstavlja novo poglavje v procesu za poglobitev in večjo povezanost enotnega trga.

Akt zaznamuje dvajseto obletnico enotnega trga EU in predstavlja uvod v Teden enotnega trga (15.–20. oktober 2012). S temo „Skupaj za novo rast“ bo cel teden dogodkov po vsej EU oblikovalcem politik in državljanom omogočil, da razpravljajo o dosežkih in izzivih enotnega trga in poskusijo poiskati nove ideje.

Ozadje

Akt za enotni trg II vključuje naslednje ukrepe:

Prometna in energetska omrežja: Učinkovita in popolnoma integrirana prometna in energetska omrežja so hrbtenica enotnega trga. Priložnosti, ki jih ponujajo kohezijski in strukturni skladi, mora spremljati trdna zavezanost konkurenci, večji izbiri in kakovostnim storitvam po vsej EU. Za uresničitev te vizije Akt za enotni trg II vključuje:

(i) ukrep, s katerim bi storitve potniškega železniškega prometa dodatno odprli konkurenci znotraj EU;

(ii) izboljšanje enotnega trga za morski promet;

(iii) ukrepe za pospešeno izvajanje pobude Enotno evropsko nebo;

(iv) ukrepe za učinkovito uporabo obstoječe zakonodaje EU na področju energetike.

Mobilnost državljanov in podjetij: Prosto gibanje prek meja predstavlja osnovo za enotni trg in enega od temeljev Evropske unije. Vendar še vedno prihaja do praktičnih in pravnih ovir za mobilnost državljanov, poslovnih dejavnosti in naložb. Z Aktom za enotni trg II Komisija zato predlaga:

(i) razvoj portala EURES v popolnoma razvito orodje za čezmejno posredovanje delovnih mest in zaposlovanje;

(ii) uvedbo določb za mobilizacijo dolgoročnih naložbenih skladov za zasebna podjetja in dolgoročne projekte;

(iii) posodobitev postopkov zaradi insolventnosti, pri čemer bi se začelo s čezmejnimi primeri, in spodbujanje okolja, ki ponuja nove priložnosti za podjetnike v težavah.

Digitalno gospodarstvo: S svojim pomenom za gospodarstvo in pomembnimi učinki prelivanja, na primer v smislu produktivnosti in reševanja družbenih problemov, digitalna gospodarska revolucija ostaja priložnost, ki se je ne sme zamuditi. V okviru prizadevanj za dokončno vzpostavitev enotnega digitalnega trga do leta 2015 Komisija predlaga, da:

(i) se olajša elektronsko trgovanje v EU, tako da se zagotovijo uporabnikom prijaznejše, bolj zanesljive in konkurenčne plačilne storitve;

(ii) se obravnava ključni vzrok za pomanjkanje naložb v visokohitrostne širokopasovne povezave, tj. stroški gradbenih del;

(iii) postane elektronsko izdajanje računov standard v postopkih javnih naročil, kar je preizkušen način za manjšanje stroškov.

Socialno podjetništvo, povezanost in zaupanje potrošnikov: Uspeh enotnega trga je tudi posledica gospodarskega in družbenega udejstvovanja, ki ju lahko ustvari. Potrošniki morajo imeti zaupanje in vsi državljani po vsej EU morajo imeti možnost izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja enotni trg. Komisija namerava ta cilj doseči z uporabo konkretnih instrumentov notranjega trga, vključno z:

(i) izboljšanjem predpisov o varnosti proizvodov in njihovim dejanskim izvrševanjem;

(ii) ukrepi za zagotovitev splošnega dostopa do bančnih računov ter preglednih in primerljivih nadomestil za vodenje računov kot tudi lažje zamenjave bančnih računov.

Kateri so naslednji koraki?

  • Spletna razprava na Google-u na temo enotnega trga, ki bo potekala 10. oktobra.

  • Teden enotnega trga, 15-20. oktobra1.

  • Komisija bo predložila vse ključne zakonodajne predloge Akta za enotni trg II do pomladi 2013, nezakonodajne pa do konca leta 2013.

  • Evropski parlament in Svet sta pozvana, da sprejmeta zakonodajne predloge do spomladi leta 2014, kar mora biti prednostna naloga.

Dodatne informacije

MEMO/12/734

Spletni naslov: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_sl.htm

Kontakt:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar