Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 oktober 2012

Tweede wetgevingspakket interne markt: twaalf prioritaire acties voor nieuwe groei

Dit jaar viert de interne markt haar 20e verjaardag. Er is veel bereikt. Voor de Europese consument betekent de interne markt meer keuze tegen lagere prijzen. Dankzij de interne markt hebben burgers de mogelijkheid gekregen vrij te reizen en zich te vestigen en te werken waar zij dat wensen. Jongeren hebben de kans gekregen in het buitenland te studeren – meer dan 2,5 miljoen studenten hebben de afgelopen 25 jaar deze gelegenheid aangegrepen. Voor de 23 miljoen ondernemingen in de EU is een interne markt van 500 miljoen consumenten opengegaan en zijn er buitenlandse investeringen op gang gekomen. De boodschap is duidelijk, het bewijs is er: een sterke, diepgaande en geïntegreerde interne markt brengt groei, creëert banen en biedt Europese burgers kansen die er twintig jaar geleden niet waren.

De verwezenlijking van de interne markt is een onafgebroken opgave en vormt de kern van de Europese groeiagenda waarmee de huidige economische crisis moet worden aangepakt. Daarom heeft de Europese Commissie vandaag het tweede wetgevingspakket voor de interne markt (Single Market Act II) aangenomen, met daarin een voorstel voor twaalf kernacties die snel door de EU-instellingen moeten worden goedgekeurd. Deze acties zijn toegespitst op vier belangrijke aandrijvers voor groei, werkgelegenheid en vertrouwen: a) geïntegreerde netwerken, b) grensoverschrijdende mobiliteit van burgers en ondernemingen, c) de digitale economie, en d) acties om de cohesie en het consumentenvoordeel te versterken.

“De interne markt kan meer doen voor Europese burgers en ondernemingen”, zegt Michel Barnier, Europees commissaris voor Interne markt en diensten. Verder verklaarde hij: “De Single Market Act II is een oproep aan ons, beleidsmensen, om aan het werk te gaan, onze aandacht daarop toe te spitsen en resultaten af te leveren. Ik ben ervan overtuigd dat de twaalf kernacties die wij vandaag voorstellen, het politieke draagvlak zullen krijgen die zij verdienen. Wij hebben nu de kans om onze joker, de interne markt, uit te spelen, en zullen zien dat onze sociale markteconomie concurrerend is en opnieuw gedijt.”

De Single Market Act II treedt in de voetsporen van een eerste reeks maatregelen die door de Commissie zijn voorgesteld – de Single Market Act I (IP/11/469) – en vormt een nieuw hoofdstuk in een proces dat tot een diepere en beter geïntegreerde interne markt leidt.

Hiermee wordt de 20e verjaardag van de Europese interne markt ingeluid en gaat het doek op voor de Week van de interne markt (15-20 oktober 2012). Onder het thema “Samen voor nieuwe groei” vinden een week lang in heel de EU evenementen plaats. Daarin krijgen beleidsmakers en burgers de kans om van gedachte te wisselen over de resultaten en uitdagingen van de interne markt en om nieuwe ideeën aan te brengen.

Achtergrond

De Single Market Act II omvat de volgende acties:

Vervoers- en energienetwerken: efficiënte en volledig geïntegreerde vervoers- en energienetwerken vormen de ruggengraat van de interne markt. De kansen die het Cohesiefonds en de structuurfondsen aanreiken, moeten samengaan met een krachtige verbintenis om te zorgen voor concurrentie, keuze en diensten van goede kwaliteit in heel de EU. Om deze visie te realiseren voorziet de Single Market Act II in maatregelen voor:

(i) de openstelling voor concurrentie binnen de EU van de markt van binnenlandse passagiersdiensten per spoor

(ii) de verbetering van de interne markt voor zeevervoer

(iii) een versnelde invoering van het gemeenschappelijke Europese luchtruim

(iv) een effectievere toepassing van de bestaande EU-energiewetgeving.

Mobiliteit van burgers en ondernemingen: vrij verkeer over de grenzen heen behoort tot de kern van de interne markt en is een van de grondvesten van de Europese Unie. Toch blijven er praktische en juridische obstakels die de mobiliteit van burgers, bedrijfsactiviteiten en investeringsstromen belemmeren. Met de Single Market Act II doet de Commissie voorstellen voor:

(i) de ontwikkeling van de EURES-portaalsite tot een volledig toegerust instrument voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en aanwerving

(ii) de invoering van een regeling om fondsen voor langetermijninvesteringen aan te spreken met het oog op de financiering van particuliere ondernemingen en langetermijnprojecten

(iii) de modernisering van insolventieprocedures, te beginnen in grensoverschrijdende zaken, in een ondernemingsklimaat dat falende ondernemers een tweede kans biedt.

De digitale economie: met het gewicht dat de digitale wereld in de schaal legt en de opvallende doorwerking ervan in de economie (spill-overeffecten), bijvoorbeeld op het gebied van productiviteit en aanpak van maatschappelijke vraagstukken, blijft de omwenteling die de digitale economie teweegbrengt een niet te missen kans. Om de digitale interne markt tegen 2015 te voltooien doet de Commissie de volgende voorstellen:

(i) vlottere elektronische handel in de EU door eenvoudigere, meer betrouwbare en concurrerende betalingsdiensten

(ii) oplossingen voor het gebrek aan investeringen in supersnelle breedbandverbindingen of voor een cruciale oorzaak daarvan, namelijk de kosten voor civieltechnische werken

(iii) de invoering van elektronische facturatie als standaardvorm van facturatie in aanbestedingen – besparingen zijn verzekerd!

Sociaal ondernemerschap, cohesie en consumentenvertrouwen: het succes van de interne markt is ook het resultaat van de economische en sociale participatie die eruit kan voortvloeien. Consumenten moeten vertrouwen hebben en alle burgers, waar ook in de EU, moeten kunnen profiteren van de kansen die de interne markt biedt. De Commissie zal dit doel nastreven door gebruik te maken van concrete instrumenten van de interne markt, waaronder:

(i) betere regels inzake productveiligheid en de eigenlijke handhaving daarvan

(ii) maatregelen om bankrekeningen ruim toegankelijk te maken, alsmede transparante en vergelijkbare banktarieven en vlottere overstap tussen bankrekeningen.

Wat zijn de volgende stappen?

  • Online Google-debat over de interne markt op 10 oktober

  • Week van de interne markt, 15-20 oktober 20121

  • De Commissie dient alle belangrijke wetgevingsvoorstellen van de Single Market Act II in tegen de lente van 2013; de niet-wetgevende voorstellen tegen eind 2013.

  • Het Europees Parlement en de Raad worden verzocht de wetgevingsvoorstellen tegen de lente van 2014 prioritair goed te keuren.

Meer informatie

MEMO/12/734

Website: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_nl.htm.

Contact :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar