Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. spalio 3 d.

II bendrosios rinkos aktas. Dvylika prioritetinių priemonių naujajam augimui skatinti

Šiais metais minimos 20-osios bendrosios rinkos veikimo metinės. Šioje srityje daug nuveikta. Europos vartotojams bendroji rinka reiškia didesnę pasiūlą žemesnėmis kainomis. Ji sudarė sąlygas piliečiams nevaržomai keliauti, įsikurti ir dirbti kur panorėjus. Jaunimui bendroji rinka atvėrė galimybę studijuoti užsienyje – per pastaruosius 25 metus ja pasinaudojo daugiau nei 2,5 mln. studentų. 23 milijonams ES įsikūrusių įmonių bendroji rinka sudarė sąlygas pasiekti 500 mln. vartotojų ir pritraukti investicijų iš užsienio. Išvada – aiški, o įrodymai neginčijami: stipri, didelė ir integruota bendroji rinka skatina augimą, kuria darbo vietas ir teikia prieš 20 metų neturėtų galimybių Europos piliečiams.

Bendrosios rinkos kūrimas – tęstinis procesas ir vienas iš svarbiausių Europos augimo darbotvarkės tikslų dabartinės ekonominės krizės akivaizdoje. Todėl Europos Komisija šiandien patvirtino II bendrosios rinkos aktą, kuriame pristatė dvylika pagrindinių priemonių. Šios priemonės, kurias ES institucijos turėtų skubiai priimti, orientuotos į keturis pagrindinius augimo, užimtumo ir pasitikėjimo skatinimo veiksnius: a) integruotus tinklus; b) tarpvalstybinį piliečių ir įmonių judumą; c) skaitmeninę ekonomiką ir d) priemones sanglaudai ir vartotojų naudai didinti.

„Bendroji rinka Europos piliečiams ir įmonėms gali duoti daugiau naudos, – sakė už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier. – II bendrosios rinkos aktas – tai raginimas mums, politikos formuotojams, imtis darbo, susitelkti šiam tikslui ir jį pasiekti. Neabejoju, kad šiandien pristatomos dvylika pagrindinių priemonių sulauks pelnyto politinio dėmesio. Tai puiki galimybė išnaudoti mūsų aukso klodus – bendrąją rinką ir išvysti, kaip mūsų socialinės rinkos ekonomika atgauna konkurencingumą ir vėl suklesti.“

II bendrosios rinkos aktas grindžiamas pirmosiomis priemonėmis, kurias Komisija pristatė I bendrosios rinkos akte (IP/11/469); naujuoju aktu pradedamas naujas platesnės ir geriau integruotos bendrosios rinkos kūrimo proceso etapas.

Šiuo aktu pažymimas ES bendrosios rinkos 20-metis ir pristatoma Bendrosios rinkos savaitė (2012 m. spalio 15–20 d.). Savaitę visoje Europos Sąjungoje vyksiantys renginiai tema „Drauge už naująjį augimą“ suteiks galimybę politikos formuotojams ir piliečiams aptarti bendrosios rinkos laimėjimus ir iššūkius bei pasiūlyti naujų idėjų.

Pagrindiniai faktai

II bendrosios rinkos akte numatytos tokios priemonės:

Transporto ir energetikos tinklai. Veiksmingi ir visiškai integruoti transporto ir energetikos tinklai – tai bendrosios rinkos pagrindas. Sanglaudos ir struktūrinių fondų teikiamos galimybės turi būti derinamos su tvirtu įsipareigojimu didinti konkurenciją, pasiūlą ir teikti geros kokybės paslaugas visoje ES. Šiai vizijai įgyvendinti II bendrosios rinkos akte numatyti tokie veiksmai:

i) keleivių vežimo geležinkeliais nacionalinių paslaugų rinką labiau atverti konkurencijai ES viduje;

ii) tobulinti jūrų transporto bendrosios rinkos veikimą;

iii) priemonės bendro Europos dangaus įgyvendinimui spartinti;

iv) priemonės, kuriomis būtų padidintas dabartinių ES energetikos teisės aktų taikymo veiksmingumas.

Piliečių ir įmonių judumas. Nevaržomas judėjimas iš vienos valstybės į kitą yra bendrosios rinkos pagrindas ir vienas iš kertinių akmenų, kuriais remiasi Europos Sąjunga. Tačiau piliečių, įmonių ir investicijų judumui vis dar išlieka praktinių ir teisinių kliūčių. Todėl II bendrosios rinkos aktu Komisija siūlo:

i) EURES portalą paversti visaverte tarpvalstybine įdarbinimo ir darbuotojų paieškos priemone;

ii) priimti nuostatas, pagal kurias privačioms įmonėms ir ilgalaikiams projektams būtų telkiamos ilgalaikės investicijos;

iii) modernizuoti bankroto procedūrą (visų pirma, tarpvalstybinių bylų atveju taikomą procedūrą) ir sudaryti tokias sąlygas, kad bankrutuojantiems verslininkams būtų suteikiama antra galimybė.

Skaitmeninė ekonomika. Dėl skaitmeninės ekonomikos revoliucijos svarbos ekonomikai ir svaraus šalutinio poveikio (pavyzdžiui, didesnio našumo, visuomenės uždavinių sprendimo) jos teikiamas galimybes būtina išnaudoti. Siekiant iki 2015 m. baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką, Komisija siūlo:

i) gerinti elektroninės prekybos sąlygas Europos Sąjungoje, t. y. sudaryti sąlygas, kad mokėjimo paslaugomis būtų lengva naudotis, jos būtų patikimesnės ir konkurencingesnės;

ii) imtis priemonių, susijusių su pagrindine priežastimi, dėl kurios nepakankamai investuojama į spartųjį plačiajuostį ryšį, t. y. šio ryšio civilinės inžinerijos sąnaudomis;

iii) viešojo pirkimo srityje visuotinai taikyti elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymą – priemonę, kuri tikrai sutaupo lėšų.

Socialinis verslumas, sanglauda ir vartotojų pasitikėjimas. Bendrosios rinkos sėkmė taip pat priklauso nuo ekonominio ir socialinio dalyvavimo, kurį ji gali paskatinti. Vartotojai turi jaustis užtikrinti, o visiems ES piliečiams turi būti sudarytos sąlygos naudotis bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis. Komisija ketina siekti šio tikslo, pasitelkusi vidaus rinkos priemones, pavyzdžiui:

i) tobulinti produktų saugos taisykles ir jų įgyvendinimo kontrolę;

ii) siekti, kad kuo daugiau žmonių turėtų galimybę atsidaryti banko sąskaitą, kad sąskaitų tvarkymo mokesčiai būtų skaidrūs ir palyginami, o perkelti banko sąskaitas į kitą banką būtų paprasčiau.

Kokie tolesni žingsniai?

  • Elektroniniai debatai bendrosios rinkos tema „Google“ interneto svetainėje spalio 10 d.

  • Bendrosios rinkos savaitė 2012 m. spalio 15–20 d.1

  • Iki 2013 m. pavasario Komisija pristatys visus pagrindinius II bendrosios rinkos akto pasiūlymus dėl teisės aktų, o iki 2013 m. pabaigos – neteisinius pasiūlymus.

  • Europos Parlamentas ir Taryba raginami skubos tvarka priimti teisės aktų pasiūlymus iki 2014 m. pavasario.

Papildoma informacija

MEMO/12/734

Interneto svetainė http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Stefaan De Rynck, tel. +32 2 296 34 21

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07


Side Bar