Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 3.

A második egységes piaci intézkedéscsomag: tizenkét kiemelt fellépés az újfajta növekedésért

Az egységes piac ebben az évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Az eltelt időszakban számottevő eredmények születtek. Az európai fogyasztók számára az egységes piac alacsonyabb árakon elérhető szélesebb választékot jelent. Az uniós polgárok számára az egységes piac lehetővé tette, hogy szabadon mozogjanak és tetszésük szerint válasszák meg letelepedésük és munkavállalásuk helyét. A fiatalok előtt megnyílt a külföldi tanulás lehetősége – az elmúlt 25 évben több mint 2,5 millió hallgató élt ezzel a lehetőséggel. Az EU 23 millió vállalkozása számára az egységes piac 500 millió fogyasztóhoz biztosított hozzáférést és külföldi befektetést generált. Mindezek alapján az üzenet egyértelmű: az erős, mélyreható és integrált egységes piac elősegíti a növekedést, munkahelyeket teremt és olyan lehetőségeket kínál az uniós polgárok számára, amelyeknek 20 évvel ezelőtt még nyoma sem volt.

Az egységes piac megvalósítása folyamatos feladat, amely a jelenlegi gazdasági válság kezelését célzó európai növekedési menetrend központi elemét képezi. Ezért az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a második egységes piaci intézkedéscsomagot, amelyben 12 kulcsfontosságú intézkedést terjeszt az uniós intézmények elé gyors elfogadásra. Ezek az intézkedések a növekedés, foglalkoztatás és bizalom négy fő mozgatórugójára összpontosítanak: a) az integrált hálózatokra, b) az állampolgárok és vállalkozások tagállamok közötti mobilitására, c) a digitális gazdaságra, valamint d) a kohéziót és a fogyasztói hasznokat erősítő intézkedésekre.

„Az egységes piac többet tud tenni az európai polgárokért és vállalkozásokért” – mondta Michel Barnier, a belső piacért és szolgáltatásokért felelős európai biztos, majd hozzátette: „A második egységes piaci intézkedéscsomag felhívás számunkra, politikai döntéshozók számára, hogy hozzálássunk az érdemi munkához, összpontosítsunk és eredményeket mutassunk fel. Meggyőződésem, hogy a mai napon előterjesztett 12 kulcsfontosságú intézkedés megfelelő szintű politikai szerepvállalást eredményez majd. Előttünk a lehetőség, hogy csodafegyverünk, az egységes piac segítségével ismét versenyképessé és virágzóvá tegyük szociális piacgazdaságunkat.”

A második egységes piaci intézkedéscsomag a Bizottság által előterjesztett első egységes piaci intézkedéscsomag (IP/11/469) által kijelölt útvonalon halad tovább, új fejezetet nyitva a mélyebb és szorosabban integrált egységes piac megvalósításának folyamatában.

Az új intézkedéscsomag az EU egységes piaca fennállásának 20. évfordulóját jelzi, egyúttal felvezeti az egységes piac hetét (2012. október 15–20.). Az „Együtt egy újfajta növekedésért” téma köré csoportosítva szerte az Európai Unióban egy héten keresztül számos rendezvény biztosít lehetőséget a politikai döntéshozók és az állampolgárok számára az egységes piac által elért eredmények és az előtte álló kihívások megvitatására, valamint új ötletek felvetésére.

Háttér-információk

A második egységes piaci intézkedéscsomag a következő intézkedéseket tartalmazza:

Közlekedési és energiahálózatok: A hatékony és teljes egészében integrált közlekedési és energetikai hálózatok alkotják az egységes piac gerincét. A Kohéziós Alap és a strukturális alapok által kínált lehetőségekhez EU-szerte a verseny, a választék és a jó minőségű szolgáltatások iránti szilárd elkötelezettségnek kell társulnia. Ennek megvalósítása érdekében a második egységes piaci intézkedéscsomagban szerepel:

i) a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások nyújtásának az EU-n belüli verseny előtti további megnyitását célzó intézkedés;

ii) a tengeri szállítás egységes piacának javítása;

iii) az egységes európai égbolt megvalósításának felgyorsítását célzó intézkedések;

iv) a meglévő uniós energiaügyi jogszabályok alkalmazását hatékonnyá tevő intézkedések.

A polgárok és a vállalkozások mobilitása: A tagállamok közötti szabad mozgás az egységes piac legalapvetőbb feltétele és az Európai Unió egyik alapköve. Mindazonáltal továbbra is fennállnak még a polgárok, az üzleti tevékenységek és a beruházásfinanszírozás mobilitását akadályozó gyakorlati és jogi korlátok. A második egységes piaci intézkedéscsomag révén a Bizottság ezért a következőket javasolja:

i) az EURES-portál továbbfejlesztése határokon átnyúlóan igénybe vehető, teljes körű munkaközvetítési és munkaerő-felvételi eszközzé;

ii) a hosszú távú befektetési alapoknak a magánvállalkozások és a hosszú távú projektek számára történő elérhetővé tételét célzó rendelkezések bevezetése;

iii) a fizetésképtelenségi eljárás korszerűsítése, kezdve a határokon átnyúló ügyekkel, valamint hozzájárulás olyan környezet kialakításához, amely második esélyt biztosít a csődbe jutott vállalkozóknak.

A digitális gazdaság: Gazdasági súlyával és jelentős átgyűrűző hatásaival (például a termelékenység és a társadalmi kihívások kezelése terén) a digitális gazdasági forradalom továbbra is olyan lehetőséget kínál, amelyet nem szabad elszalasztanunk. Az egységes digitális piac 2015-ig történő megvalósítása érdekében a Bizottság a következőket javasolja:

i) az elektronikus kereskedelem elősegítése az EU-ban a pénzforgalmi szolgáltatások használatának könnyebbé tétele, valamint megbízhatóságuk és versenyképességük javítása révén;

ii) a nagysebességű szélessávú kapcsolatba történő beruházás hiánya mögött meghúzódó egyik legfőbb ok, a kiépítési költségek kérdésének kezelése;

iii) az elektronikus számlázás kötelezővé tétele a közbeszerzési eljárások során – bizonyított, hogy ezáltal megtakarítás érhető el.

Szociális vállalkozások, kohézió és a fogyasztói bizalom: Az egységes piac sikere többek között az általa generált gazdasági és társadalmi részvétel eredménye. Szükséges, hogy a fogyasztók bizalommal viseltessenek az egységes piac iránt, és minden uniós polgár számára lehetővé kell tenni, hogy az EU bármely pontján élhessen az egységes piac nyújtotta lehetőségekkel. A Bizottság konkrét belső piaci eszközök, többek között az alábbiak alkalmazása révén kívánja elérni ezt a célt:

i) a termékbiztonsági szabályok és azok érvényesítésének javítása;

ii) a bankszámlákhoz való széles körű hozzáférést, valamint az átlátható és összehasonlítható számlavezetési díjakat biztosító, továbbá a bankszámlaváltást megkönnyítő intézkedések.

Melyek a következő lépések?

  • 2012. október 10.: online Google-vita az egységes piacról

  • 2012. október 15–20.: az egységes piac hete1

  • A Bizottság 2013 tavaszáig előterjeszti a második egységes piaci intézkedéscsomag valamennyi főbb jogalkotási javaslatát, a nem jogalkotási javaslatokat pedig 2013 végéig dolgozza ki.

  • A Bizottság felkéri a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy a jogalkotási javaslatokat kezelje kiemelten és 2014 tavaszáig fogadja el azokat.

További információk:

MEMO/12/734

Weblap: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_hu.htm

Kapcsolattartók:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar