Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 4.

Nukleáris ellenálló képességi próbák: Az atomerőművek biztonságosak, de van még tennivaló

Az európai atomerőművek általában véve magas biztonsági színvonalon üzemelnek, azonban csaknem mindegyikben ajánlatos volna további biztonságjavító intézkedéseket bevezetni. A nemzeti biztonsági hatóságok mindazonáltal azt állapították meg, hogy nem szükséges egyetlen atomerőművet sem leállítani. Ez a legfontosabb üzenete az úgynevezett nukleáris ellenálló képességi próbák eredményeit bemutató, az Európai Bizottság által ma közzétett közleménynek. A próbák keretében a szakemberek megállapították, hogy sem a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) biztonsági előírásait, sem a nemzetközileg bevált megoldásokat nem alkalmazzák maradéktalanul valamennyi tagállamban. A Bizottság szorosan figyelemmel fogja kísérni az ajánlások nyomán megtett gyakorlati lépéseket, és ezzel párhuzamosan jogalkotási javaslatokat is elő fog terjeszteni az európai nukleáris létesítmények biztonságának további javítására.

A próbák során kiderült, miben vagyunk jók és miben kell még javulnunk – mondta Günther Oettinger, az Európai Bizottság tagja. – Ezeket az ellenálló képességi próbákat komolyan vettük, és eredményesen zártuk le őket. Azt találtuk, hogy a helyzet általában véve kielégítő, még sincs okunk a megelégedettségre. Valamennyi érintett hatóságnak azon kell fáradoznia, hogy az alkalmazott biztonsági előírások Európa minden egyes atomerőművében a legmagasabb színvonalúak legyenek. Ezt igényli polgáraink biztonsága.

Az egyes atomerőművekben az adott helyzetnek megfelelően alkalmazandó speciális intézkedésekre vonatkozó ajánlások megfogalmazása mellett az ellenálló képességi próbák arra is rámutattak, hogy nem mindenütt érvényesülnek a nemzetközi előírások, illetve gyakorlati megoldások. Emellett a fukusimai baleset tanulságait is le kell vonni. Ezek közé tartoznak különösen a következők:

  • Földrengés- és vízárveszély: A jelenlegi kockázatszámítási előírásokat az ellenőrzött 145 közül a földrengésveszély esetében 54, a vízárveszély esetében 62 atomreaktorban nem alkalmazzák. A kockázatszámítást tízezer éves tervezési élettartamra kellene elvégezni, ehelyett több helyütt ennél lényegesen rövidebb időtartammal számolnak.

  • Helyszíni földmozgásmérő műszerek: Minden atomerőműben kellene üzemelniük ilyen, az esetleges földrengéseket mérő és előre jelző műszereknek. Jelenleg 121 olyan reaktor van, ahol ezek a műszerek vagy még nincsenek felszerelve, vagy fejlesztésre szorulnak.

  • Szűréses hermetikus téri szellőztető rendszerek: Harminckét olyan reaktor van, ahol nem működik ilyen, a reaktor hermetikus terét baleset esetén biztonságosan nyomásmentesítő rendszer.

  • A súlyos balesetek elhárítását szolgáló eszközök: Ezeket az eszközöket olyan helyeken kell tárolni, ahol még az erőmű kiterjedt sérülése esetén is védve vannak, de ahonnan gyorsan elővehetők. Az EU-n belül 81 atomreaktorban nem ez a helyzet.

  • Veszélyhelyzeti tartalék-vezérlőterem: Ennek a helyiségnek az a feladata, hogy átvegye az elsődleges vezérlőterem szerepét, ha az egy balesetben alkalmatlanná válik az emberi tartózkodásra. Huszonnégy reaktor nem rendelkezik még ilyen tartalék-vezérlőteremmel.

Teendők:

A nemzeti szabályozó hatóságok 2012 végéig elkészítik és közzéteszik a megvalósítási ütemtervet is tartalmazó nemzeti cselekvési tervüket. Ezeket a dokumentumokat a szakértők 2013 elején átvizsgálják, és megállapítják, hogy az ellenálló képességi próbák nyomán megfogalmazott ajánlások gyakorlati végrehajtása mennyire mutat egységes és jól átlátható képet szerte Európában. A tervek szerint a Bizottság 2014 júniusában a nemzeti szabályozó hatóságokkal szorosan együttműködve jelentést fog közzétenni arról, hogy az ellenálló képességi próbák kapcsán megfogalmazott ajánlásokat mennyiben sikerült érvényesíteni a gyakorlatban.

A műszaki jellegű, konkrét megállapítások és ajánlások megfogalmazása mellett a Bizottság áttekintette a nukleáris biztonság területén jelenleg hatályos európai keretszabályozást, és ennek alapján 2013 elején javaslatot fog tenni a nukleáris biztonsági irányelv felülvizsgálatára. A javaslat a biztonsági követelményekre, a nemzeti hatóságok szerepére és hatáskörére, az átláthatóságra, valamint a nyomon követésre vonatkozó előírások módosítására fog összpontosítani.

Ezt követően a Bizottság további jogalkotási javaslatokat is elő fog terjeszteni a nukleáris biztosítás és felelősség, valamint az élelmiszerek és a takarmányok megengedett legnagyobb radioaktív szennyezése területén. Az ellenálló képességi próbák rámutattak továbbá arra, hogy az elsősorban tagállami hatáskörbe tartozó nukleáris védettség (a rosszhiszemű cselekményekkel szembeni védekezés) területén is szükséges további lépéseket tenni.

Háttér:

A 2011 márciusában Fukusimában bekövetkezett balesetet követően az Európai Tanács kezdeményezte az EU területén található összes atomerőmű kockázatainak és biztonságának átfogó és átlátható módon történő értékelését.

A vizsgálatok legfontosabb célja annak meghatározása volt, hogy atomerőműveink mennyire biztonságosak és mennyire képesek ellenállást tanúsítani akkor, ha szélsőséges természeti hatások érik őket. Ilyen hatások elsősorban árvizek vagy vízárak, illetve földrengések kapcsán keletkeznek: e két behatást a vizsgálatok egyidejűnek feltételezték. A repülőgép-becsapódás esetére a vizsgálatok annyiban terjedtek ki, amennyiben hatása megegyezik a szökőárak és a földrengések hatásaival, azaz amennyiben ellehetetleníti a rendes biztonsági és hűtési funkciók működését.

A vizsgálatok végrehajtása három lépésben történt. Először az atomerőművek üzemeltetői önértékelést végeztek, ezt követően két nemzeti szabályozó hatóság elemezte az önértékeléseket, és országjelentéseket állított össze. A harmadik lépésben ezeket a jelentéseket az ENSREG nemzetközi szakértői csoportjai értékelték. Ugyanezek a szakértői csoportok több atomerőművet személyesen is meglátogattak. A vizsgálatokban 17 ország vett részt teljes körűen: mind a 14 olyan EU-tagállam, ahol üzemel atomerőmű; Litvánia, ahol egyetlen, jelenleg leszerelés alatt álló atomerőmű található; valamint Ukrajna és Svájc.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

MEMO/12/731

Kapcsolattartók:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar