Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 3.

Nanoanyagok: biztonság és csúcstechnológia

A nanotechnológia napjainkban óriási fejlődést mutat, melynek következtében olyan csúcstechnológiai áttörések valósulhatnak meg, melyek amellett, hogy változtatnak az eddigi „játékszabályokon", lendületet adnak a gazdasági növekedésnek is. Az Európai Bizottság, felismerve ezt a tényt, közleményt fogadott el, melyben második alkalommal tekinti át a nanoanyagokra vonatkozó szabályozást, egyben részletezve a nanoanyagok biztonságos felhasználását garantáló uniós jogszabály-módosításokra vonatkozó bizottsági terveket is.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a nanoanyagok számos fajtáját különböztetjük meg, a mindennapok során évtizedek óta biztonsággal alkalmazott anyagoktól kezdve (ilyenek a gumiabroncsban található anyagok és az élelmiszerekben található alvadásgátló) a rendkívül bonyolult ipari anyagokon át egészen a tumorkezelésben használatos anyagokig. Egyre több információ áll rendelkezésünkre a nanoanyagok veszélyes tulajdonságairól. Ezek nem általánosíthatók, ugyanakkor felvetik a célzott kockázatértékelések szükségességét.

Ebből adódik, hogy nem vonhatók le általános következtetések valamennyi nanoanyaggal kapcsolatban, így a kockázatelemzés tekintetében eseti alapú megközelítést kell alkalmazni, a lehetséges terhelési vagy kockázati veszélyeknek megfelelően kialakított stratégiák mentén. A ma nyilvánosságra hozott közleményt Antonio Tajani, Janez Potočnik, John Dalli és Máire Geoghegan-Quinn uniós biztosok együtt mutatták be.

Eseti alapú értékelés

A jelenleg rendelkezésre álló ismeretek, valamint az EU tudományos és tanácsadó bizottságai és független kockázatértékelők véleménye alapján a nanoanyagok hasonlóak a hagyományos vegyi és egyéb anyagokhoz: némelyikük toxikus, némelyikük nem. A lehetséges kockázatok egyes konkrét nanoanyagok illetve egyes konkrét alkalmazások kapcsán merülhetnek fel. Következésképpen a nanoanyagok tekintetében eseti alapon, a vonatkozó információk felhasználásával kell kockázatértékelést végezni. Annak ellenére, hogy a kockázatértékelés egyes szempontjain még finomítani kell, a jelenlegi kockázatértékelési módszerek alkalmazhatók.

A legjelentősebb kihívást elsősorban a kutatás, a jellemzés, és az elemzés validált módszereinek és eszközeinek megállapítása, a nanoanyagok kockázataival kapcsolatos információk összegyűjtése, valamint a nanoanyagoknak való kitettség felmérésére alkalmas módszerek kifejlesztése jelentik.

A nanoanyagok fogalmának meghatározását adott esetben integrálják az uniós jogszabályokba. A meghatározás megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a nanoanyagok kutatásának, mérésének és figyelemmel kísérésének módszereivel és ezek validálásával jelenleg is foglalkozik.

REACH: a legjobb szabályozási keret

Összességében a Bizottság továbbra is meg van győződve arról, hogy az anyagként vagy keverékként előforduló nanoanyagok kockázatértékeléséhez a REACH nyújtja a lehető legjobb keretet, ugyanakkor bebizonyosodott, hogy az adott kereten belül további részletes előírásokra van szükség a nanoanyagok vonatkozásában. A Bizottság néhány REACH-melléklet módosítását helyezi kilátásba, és arra ösztönzi az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA), hogy 2013-at követően fejlessze tovább a regisztrációkra vonatkozó iránymutatásokat.

További lépések

Annak érdekében, hogy a nanoanyagokról könnyebben lehessen tájékozódni, a Bizottság olyan webhelyet fog létrehozni, amely tartalmazza az összes vonatkozó információforrást, beleértve a nemzeti és ágazati szintű nyilvántartásokat, amennyiben ezek léteznek. A Bizottság ezzel párhuzamosan hatásvizsgálatot kezdeményez, hogy a fokozott átláthatóság, valamint a szabályozási felügyelet biztosítása érdekében a legmegfelelőbb eszközöket azonosítsák és fejlesszék ki, melyhez a cél eléréséhez szükséges adatgyűjtési igények részletes elemzése is hozzátartozik. Az elemzés azokra a nanoanyagokra terjed ki, amelyekre jelenleg nem vonatkoznak bejelentési, regisztrációs vagy engedélyezési eljárások.

Háttér

A nanoanyagok apró részecskeméretüknek köszönhetően rendszerint olyan anyagok, melyek különleges tulajdonságokkal rendelkeznek. Globális szinten a forgalomban lévő nanoanyagok éves összmennyisége hozzávetőlegesen 11 millió tonnára tehető, melynek piaci értéke 20 milliárd EUR körül mozog. A nantotechnológiában jelenleg közvetlenül foglalkoztatottak száma az EU-ban a becslések szerint 300-400 ezer munkahelynek felel meg. A technológiában jellemzően a már évtizedek óta használt anyagok vannak jelen, mint például a szénpigment – elsősorban gumiabroncsokban – és a szintetikus amorf szilícium-dioxid, mely számos különböző alkalmazásban használatos; a gumiabroncsokban polimerként, de megtalálható a fogkrémben és élelmiszerporokban alvadásgátlóként is.

Az utóbbi évek során számos új, nanoanyagokkal kapcsolatos alkalmazást fejlesztettek ki. Ezek között olyan használati cikkek is szerepelnek, mint a naptejekben található UV-szűrő és a szagsemlegesítő textil. Ezek mellett több orvosbiológiai és műszaki alkalmazás áll rendelkezésünkre, például a tumorkezelés során, az elektromos autókat hajtó lítium-ion akkumulátorokban, illetve a napelemekben. Ezek az alkalmazások rendelkeznek a technológiai áttöréshez nélkülözhetetlen potenciállal; ennek köszönhetően a nanoanyagokat a kulcsfontosságú alaptechnológiák közé sorolják. A nanotechnológia alkalmazásával készült termékek globális volumene az előrejelzések szerint a 2009-es 200 milliárd euróról 2015-re 2 billió euróra ugrik.

A nanoanyagok nyújtotta előnyök révén többek között az orvosi alkalmazásoknak köszönhetően életek menthetők meg, új alkalmazásoknak utat nyitó innovációk valósulhatnak meg, és tökéletesíthetők a mindennapi használati cikkek is. Ezzel párhuzamosan a nanoanyagok veszélyes tulajdonságai, valamint a munkavállalók, a fogyasztók és a környezet terhelése széles skálán mozog: egyes esetekben nincs mitől tartani, míg máskor a lehetséges kockázatok kezelése érdekében fellépésre van szükség. Az Európai Unió rendelkezik azokkal az eszközökkel, melyek révén e fellépéseket célzottan koordinálhatja.

Bővebb információk

Közlemény: A nanoanyagokra vonatkozó második szabályozásbeli áttekintés

Nanotechnológia az Europa-szerveren

További információk a nanoanyagok felülvizsgálatáról

MEMO/12/732

Kapcsolattartók :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar