Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 1 октомври 2012 г.

ЕС увеличава хуманитарната помощ за жертвите на предизвиканите от мусонни дъждове наводнения в Бангладеш

Европейският съюз предоставя допълнителни средства в размер на 4 милиона евро, за да може да продължи оказването на спешна помощ на хората в Бангладеш, засегнати от предизвиканите от мусонни дъждове наводнения и свлачища, които опустошиха югоизточната част на страната през юни-юли 2012 г. От помощта ще се възползват над 250 000 засегнати лица, особено най-уязвимите, в това число жени, деца, възрастни, лица с увреждания и хора, изолирани от обществото.

„Положението на голяма част от хората, засегнати от тези наводнения, беше много нестабилно и преди бедствието и затова те не са в състояние да превъзмогнат претърпените загуби или да възстановят един достоен начин на живот след него. След като реколтата им бе унищожена от предизвиканите от мусонните дъждове наводнения, някои семейства трудно успяват да си позволят дори едно хранене на ден“, заяви Кристалина Георгиева, комисар по въпросите на хуманитарната помощ, гражданската защита и реакцията при кризи. „Ние следихме кризата през цялото време и след като през последните месеци разширихме подкрепата си чрез механизма ни за реакция при кризи от малък мащаб, сега увеличаваме помощта, за да подпомогнем най-уязвимите общности да се изправят отново на крака.“

Усилията за предоставяне на финансова помощ от ЕС ще се съсредоточат върху трите югоизточни района на Читагонг, Бандарбан и Кокс-Базар, където хората продължават да получават храни и продоволствена помощ, възстановяват се хигиенно-санитарните им съоръжения, ремонтират се подслоните и се прилагат програми за ранно възстановяване на поминъка. Помощта се предоставя чрез програмите за прехвърляне на пари в брой. Те са разработени с цел да се помогне на засегнатите лица да посрещнат основните си хуманитарни нужди и да се стимулира способността им да се издържат сами, като същевременно се даде възможност да бъдат възстановени домовете им и производствената инфраструктура на общността. Елементи като намаляването на риска от бедствия и подготвеността при бедствия също са включени в такива проекти, за да се повиши устойчивостта на тези общности спрямо последиците от бъдещи природни бедствия.

Предоставянето на помощ, финансирана от службата на Европейската комисия, се извършва посредством хуманитарните ѝ партньори, включително агенции на ООН, движението на Червения кръст/Червения полумесец и международни неправителствени организации.

С обявеното днес допълнително финансиране хуманитарната помощ, предоставена на Бангладеш от Европейската комисия през 2012 г., ще достигне общо 18,65 милиона евро.

Контекст

В началото на юли трите югоизточни района на Бангладеш (Читагонг, Бандарбан и Кокс-Базар) бяха засегнати от особено проливни дъждове, което предизвика най-значителните наводнения и свлачища през последните 60 години в тази част на страната. Загинаха 122 души и бяха засегнати повече от 1,3 милиона. Оттогава разселените семейства успяха да се завърнат в повредените си къщи или останаха да живеят при приятели и роднини. Мнозина от тях, които и преди бедствието трудно са преживявали, не разполагат с необходимите средства, за да ремонтират къщите си, и нямат друг избор, освен да прибягват до нежелателни начини за справяне със ситуацията като намаляване на броя на храненията, разпродаване на имуществото си и вземане на заеми от лихвари.

За повече информация

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

За контакти:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar