Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 2. oktobra 2012

„Povezovanje Evrope“ – vodilni podjetniki in snovalci politike odločno podpirajo načrt Komisije za strateško infrastrukturno naložbo v promet, energetiko in internet v vrednosti 50 milijard evrov

Na konferenci na visoki ravni v Bruslju so vodilni podjetniki in snovalci politike odločno podprli vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope, ki ga je Evropska komisija predlagala za novo finančno obdobje Evropske unije 2014–2020. Instrument za povezovanje Evrope v vrednosti do 50 milijard evrov bi lahko postal ključnega pomena za ciljno usmerjene infrastrukturne naložbe na evropski ravni, kar bi zagotovilo nemoteno delovanje enotnega trga in spodbudilo trajnostno rast, zaposlovanje in konkurenčnost v Evropski uniji.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal: „Potrebujemo ambiciozen instrument za povezovanje Evrope, da bomo v lahko vlagali v prihodnjo evropsko rast in spodbudili zaposlovanje. Pomanjkljiva, neučinkovita ali preprosto neobstoječa infrastrukturna omrežja so za državljane in podjetja še vedno prepogosto nepremostljiva ovira. Instrument za povezovanje Evrope s svojo osredotočenostjo na strateško infrastrukturo, inovativnim značajem in pristno evropsko dodano vrednostjo predstavlja evropsko rešitev za evropske težave. To je bilo tudi spoznanje na današnji konferenci in prepričan sem, da se bodo s tem strinjali tudi ustrezni organi v državah članicah.“

Govorniki in udeleženci konference so izrazili podporo inovativnosti instrumenta za povezovanje Evrope in pomembni dodani vrednosti, ki jo ustvarja. Instrument za povezovanje Evrope bi pomagal pri uveljavljanju strateške infrastrukture, ki bi v skladu s strategijo Evropa 2020 in nedavno sprejetim Paktom za rast povečala konkurenčnost in rast Evrope v globaliziranem svetu.

Udeleženci so se strinjali, da mnogih nujnih infrastrukturnih naložb v promet, energetiko in internet brez navedenega instrumenta ni mogoče realizirati izključno na nacionalni ravni. To je še posebno težko med zdajšnjo krizo, ki banke na primer ovira pri odobritvi posojil za infrastrukturne naložbe. Večina udeležencev pričakuje večje zasebne naložbe na osnovi inovativnih finančnih instrumentov v povezavi z instrumentom za povezovanje Evrope, kot so na primer projektne obveznice, ter dolgoročnih usmeritev in varnosti načrtovanja, ki jih ta instrument zagotavlja.

Mnogi so opozorili na obstoječe infrastrukturne projekte, ki jih podpira Evropska unija in nedvomno kažejo prednosti in dodano vrednost infrastrukturnih naložb na ravni EU, kot so na primer nedavno odprta elektroenergetska povezava med Irsko in Združenim kraljestvom ali kompresorji, ki omogočajo dvosmerni pretok plina v državah članicah Srednje in Vzhodne Evrope.

Visoko učinkovita, trajnostna in ustrezno povezana vseevropska omrežja so predpogoj za celovito delovanje enotnega trga EU in premik k bolj trajnostnemu nizkoogljičnemu gospodarstvu.

Nekateri udeleženci konference so izpostavili tudi dopolnjevanje kohezijske politike EU z instrumentom za povezovanje Evrope, hkrati pa poudarili pomen kohezijske politike za večjo konkurenčnost celotne Evropske unije.

Strinjali so se, da je instrument za povezovanje Evrope konkreten izraz novega načina razmišljanja in partnerstva, ki bo zagotovilo prednosti Evropejcem v vseh državah članicah, tako državljanom kot podjetjem, saj bodo boljše povezave olajšale delo in potovanja, povečale konkurenčnost, pomnožile poslovne priložnosti in povečale energetsko varnost ter poskrbele, da bo evropsko gospodarstvo postalo prijaznejše do okolja.

Mnogi so izrazili željo, da bi lahko splošna močna podpora instrumentu za povezovanje Evrope, izražena na konferenci, mobilizirala druge pomembne zainteresirane strani in nosilce odločitev ter pozitivno vplivala na potek pogajanj v sklopu priprav na izredno zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. novembra 2012, namenjeno večletnemu finančnemu okviru.

Ozadje:

Po predložitvi predlogov za večletni finančni okvir 29. junija 2011 je Komisija 19. oktobra 2011 predstavila osnutek uredbe o instrumentu za povezovanje Evrope. Pogajanja potekajo v Svetu in Evropskem parlamentu.

Evropski svet je na junijskem zasedanju dosegel dogovor o Paktu za rast in delovna mesta, ki vključuje odstranitev ovir na enojnem trgu in se izrecno nanaša na tiste sektorje, katerim je namenjen instrument za povezovanje Evrope: promet, energetiko in internet. Evropski svet je dosegel tudi dogovor o takojšnji izdaji pilotnih projektnih obveznic.

Današnjo konferenco je organizirala Evropska komisija. Udeležili so se je naslednji govorniki:

Leif Johansson, predsednik družbe Ericsson in predsednik evropske okrogle mize

Andrus Ansip, predsednik vlade, Estonija

Efthemios Flourentzou, minister za komunikacije in javna dela, Ciper

Amalia Sartori, poslanka Evropskega parlamenta, predsednica Odbora za industrijo, raziskave in energetiko v Evropskem parlamentu

Adina Ioana Valean, poslanka Evropskega parlamenta, poročevalka za instrument za povezovanje Evrope

Wolfgang Kopf, podpredsednik za javne in zakonodajne zadeve, Deutsche Telekom

Maciej Witucki, predsednik, Telekomunikacja Polska

Marc Hamy, operativni direktor, AirbusProSky

Dermot Byrne, izvršni direktor, EirGrid

Pierre Mongin, predsednik upravnega odbora in generalni direktor, skupina RATP

Scott Dickens, globalni direktor strukturiranih kapitalskih trgov, HSBC Bank

Paul O'Neill, globalni direktor za energetiko, Allianz Global Corporate and Specialty

Konference so se udeležili predstavniki z različnih področij, tudi iz zadevnih sektorjev – prometa, energetike in interneta. Med zastopanimi organizacijami in podjetji so bili Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in razvoj, Orange France Telecom, ThyssenKrupp, Telefónica, British Telecom, Siemens, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent in Renault.

Poleg predsednika Barrosa so bili med udeleženci naslednji člani Evropske komisije: podpredsednica Neelie Kroes in podpredsednik Siim Kallas ter komisarja Johannes Hahn in Günther Oettinger.

Več informacij:

Gradivo za medije o instrumentu za povezovanje Evrope je na voljo na: IP/11/1200.

Izjave predsednika Barrosa in drugih članov Komisije lahko preberete na:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm.

Video si lahko ogledate na:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497.

Brošuro o instrumentu za povezovanje Evrope lahko preberete na:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm.

O dodani vrednosti proračuna EU lahko preberete na: „Denar za prave namene“ MEMO/11/469.

O večletnem finančnem okviru lahko preberete na: http://ec.europa.eu/budget/reform.

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar