Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 oktober 2012

'Connecting Europe' – ondernemers en beleidsmakers scharen zich achter het plan van de Commissie om 50 miljard vrij te maken voor strategische infrastructuurinvesteringen in vervoer, energie en internet

Tijdens een conferentie op hoog niveau in Brussel hebben ondernemers en beleidsmakers zich voorstander getoond van de oprichting van een Connecting Europe Facility, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld voor de nieuwe financieringsperiode 2014-2020 van de Europese Unie. Met een budget tot 50 miljard euro kan de Connecting Europe Facility een sleutelinstrument worden voor gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau die tot doel hebben de vlotte werking van de interne markt te garanderen en een stimulans te geven aan duurzame groei, werkgelegenheid en concurrentiekracht in de hele Europese Unie.

We hebben behoefte aan een ambitieuze Connecting Europe Facility om te investeren in de toekomstige groei van Europa. Burgers en ondernemingen stoten nog te vaak op hinderpalen omdat de infrastructuurnetwerken in Europa onvolledig, inefficiënt of gewoonweg onbestaande zijn. De focus op strategische infrastructuur, het innovatieve karakter en de echte Europese toegevoegde waarde maken dat de Connecting Europe Facility een Europese oplossing is voor een Europese probleem. Dit is tijdens de conferentie van vandaag algemeen erkend en ik heb er alle vertrouwen in dat deze boodschap ook in de hoofdsteden van onze lidstaten zal worden gehoord".

Tijdens de conferentie hebben sprekers en deelnemers hun waardering getoond voor het innoverende karakter en de belangrijke toegevoegde waarde van de Connecting Europe Facility. De Connecting Europe Facility zal helpen bij de totstandkoming van strategische infrastructuur die "Europa helpt te concurreren en te groeien" in een geglobaliseerde wereld, overeenkomstig de Europa 2020-strategie en het recentelijk overeengekomen Pact voor groei. De deelnemers waren het erover eens dat, zonder een dergelijk initiatief, veel broodnodige infrastructuurinvesteringen in vervoer, energie en internet in de EU niet zouden plaatsvinden op louter nationaal niveau. Dit is zeker het geval in de huidige crisis, die het moeilijk maakt om bankleningen te krijgen voor infrastructuurinvesteringen. De meeste deelnemers verwachten dat innoverende financiële instrumenten, zoals de Connecting Europe Facility, projectobligaties en de daarmee gepaard gaande langetermijnvisie en planningszekerheid, aanzienlijke particulieren investeringen zullen opleveren.

Veel deelnemers verwezen naar bestaande infrastructuurprojecten die EU-steun genieten en die duidelijk de voordelen aantonen van infrastructuurinvesteringen op EU-niveau, zoals bijvoorbeeld de onlangs ingehuldigde elektriciteitsverbinding tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk of compressoren die omgekeerde gasstromen mogelijk maken in centraal- en oost-Europese lidstaten.

Goed presterende, duurzame en efficiënt verbonden trans-Europese netwerken werden essentieel geacht voor de goede werking van de interne markt van de EU en om de verschuiving naar een duurzamer en koolstofarmer economie te verwezenlijken.

Sommige deelnemers wezen ook op de complementariteit tussen het cohesiebeleid van de EU en de Connecting Europe Facility, en benadrukten dat het cohesiebeleid belangrijk is om de concurrentiekracht van de hele Europese Unie te verbeteren.

De deelnemers waren het erover eens dat de Connecting Europe Facility de concrete expressie is van een nieuwe denkwijze en een nieuw partnerschap, dat ten goede zal komen aan de Europeanen in alle lidstaten, zowel burgers als ondernemingen, omdat betere verbindingen werken en reizen gemakkelijker maken, de concurrentiekracht, de kansen voor het bedrijfsleven en de zekerheid van de energievoorziening verbeteren en Europa's economie groener maken.

Velen drukten de wens uit dat de ruime steun voor de Connecting Europe Facility op dit evenement op hoog niveau andere belangrijke stakeholders en besluitvormers over de brug zal halen en de onderhandelingen in de aanloop tot de buitengewone Europese Raad van 22-23 november 2012, die gewijd is aan het meerjarig financieel kader, gunstig zal beïnvloeden.

Achtergrond:

Naar aanleiding van de voorstellen voor het meerjarig financieel kader van 29 juni 2011 heeft de Commissie op 19 oktober 2011 de ontwerpverordening voor de Connecting Europe Facility voorgesteld. De onderhandelingen in de Raad en het Europees Parlement zijn nog aan de gang.

Op de Europese Raad van juni 2012 is overeenstemming bereikt over het Pact voor groei en werkgelegenheid , dat onder meer betrekking heeft op de opheffing van grenzen op de interne markt en waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar de sectoren die de kern vormen van de Connecting Europe Facility: vervoer, energie en internet. De Europese Raad besliste ook onmiddellijk van start te gaan met een proef met projectobligaties.

De conferentie van vandaag werd georganiseerd door de Europese Commissie. Sprekers waren:

Leif Johansson, voorzitter van Ericsson en voorzitter van de Europese Ronde Tafel

Andrus Ansip, eerste minister van Estland

Efthemios Flourentzou, minister van communicatie en werken, Republiek Cyprus

Amalia Sartori, Europees Parlementslid, voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie van het Europees Parlement

Adina Ioana Valean, Europees Parlementslid, rapporteur van de Connecting Europe Facility

Wolfgang Kopf, senior vicevoorzitter publieke en regelgevende zaken, Deutsche Telekom

Maciej Witucki, voorzitter, Polish Telekom

Marc Hamy, directeur-generaal administratie, AirbusProSky

Dermot Byrne, algemeen directeur, EirGrid

Pierre Mongin, voorzitter en algemeen directeur, RATP Group

Scott Dickens, Global Head of Structured Capital Markets, HSBC Bank

Paul O'Neill, Global Head of Energy, Allianz Global Corporate and Specialty

Er waren deelnemers uit tal van sectoren, waaronder ook de betrokken sectoren:vervoer, energie en internet, zoals de Europese Investeringsbank, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, Orange France Telecom, ThyssenKrupp, Telefónica, British Telecom, Siemens, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent en Renault.

Naast voorzitter Barroso namen ook de volgende leden van de Europese Commissie deel: vicevoorzitters Neelie Kroes en Siim Kallas en commissarissen Johannes Hahn en Günther Oettinger.

Nadere informatie:

Persmateriaal over de Connecting Europe Facility: IP/11/1200

Lees de verklaringen van voorzitter Barroso en andere leden van de Commissie:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

bekijk de videoclip:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497

Lees de brochure over de Connecting Europe Facility:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Over de toegevoegde waarde van de EU-begroting: "Het geld op de juiste plaats" MEMO/11/469

Over het meerjarig financieel kader: http://ec.europa.eu/budget/reform

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar