Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 2.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – Üzletemberek és politikusok támogatják a Bizottság által javasolt 50 milliárd eurós, stratégiai fontosságú közlekedési, energetikai és internetes infrastruktúraalapot

Az Európai Bizottság által javasolt, a 2014–2020 közötti új uniós pénzügyi időszakra tervezett Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről rendezett magas szintű brüsszeli konferencián üzletemberek és politikusok is határozott támogatásukról biztosították a kezdeményezést. A tervek szerint akár 50 milliárd eurós hálózatfinanszírozási alap az európai szintű, célzott infrastrukturális beruházások pénzügyi támogatásának legfontosabb eszközévé válhat, és hozzájárulásai révén biztosíthatja az egységes piac zavartalan működését, EU-szerte elősegítheti a fenntartható növekedést, a foglalkoztatást és a versenyképesség növelését.

A konferencia alkalmából José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke így fogalmazott: „Ambiciózus hálózatfinanszírozási eszközre van szükségünk ahhoz, hogy beruházzunk Európa jövőbeli növekedésébe, és lendületet adjunk a foglalkoztatásnak. A polgárok és a vállalkozások életét túl sokszor nehezíti meg az, hogy az európai infrastrukturális hálózatok hiányosak, nem eléggé hatékonyak, vagy egyszerűen nem is léteznek. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz európai problémára adott európai megoldás, mert a stratégiai infrastruktúrára koncentrál, innovatív, és valódi európai hozzáadott értéket képvisel. Ezt sokan mások is elismerték a mai konferencián, és meggyőződésem, hogy a mai találkozó üzenetét a tagállamok fővárosaiban is meghallják.”

A brüsszeli esemény felszólalói és résztvevői nagyra értékelték az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz innovatív karakterét, és az általa biztosítani hivatott fontos hozzáadott értéket. Ez az eszköz olyan stratégiai infrastruktúra-beruházások megkezdését teszi lehetővé, amelyek elősegítik, hogy az Európa 2020 stratégiával és a nemrégiben elfogadott „növekedési paktummal” összhangban az európai gazdaság versenyképesebbé váljon és lendületesebben növekedjen a globalizált világban.

A találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy egy ilyen eszköz hiányában – pusztán nemzeti szintű fellépésekre hagyatkozva – számos lényeges közlekedési, energetikai és internetes infrastrukturális beruházás nem valósulhatna meg Európában. Különösen így van ez a jelenlegi válságban, amelynek következtében jelentősen csökkentek az infrastrukturális beruházások céljára rendelkezésre álló banki források. A legtöbb résztvevő arra számít, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz kapcsolódó innovatív pénzügyi eszközök – például projektkötvények –, illetve az eszköz biztosította hosszabb távú elkötelezettség és tervezési biztonság segítségével jelentős magánforrások mozgósíthatók.

Többen rámutattak olyan, már létező, uniós támogatással létrejött infrastrukturális projektekre, amelyek egyértelműen igazolják az uniós szintű infrastrukturális beruházások előnyeit és hozzáadott értékét. Ilyen például a közelmúltban Írország és az Egyesült Királyság között létrehozott villamosenergia-hálózati összeköttetés, vagy a közép- és kelet-európai tagállamokban a fordított irányú gázáramlást lehetővé tevő kompresszorrendszer üzembe helyezése.

Az esemény felszólalói kiemelték, hogy a magas szinten teljesítő, fenntartható és hatékonyan összekapcsolt transzeurópai hálózatok nélkülözhetetlenek az Unió egységes piacának teljes körű működéséhez és egy fenntarthatóbb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság létrehozásához.

Többen hangsúlyozták az EU kohéziós politikája és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz egymást kiegészítő jellegét, miközben aláhúzták, hogy a kohéziós politika fontos szerepet játszik az Európai Unió egésze versenyképességének növelésében.

A résztvevők valamennyien egyetértettek abban, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz egy új gondolkodásmód és partnerség kifejeződése, amely az EU valamennyi tagállamában kedvező hatással lesz a polgárok és a vállalkozások életére, mivel a jobb összeköttetések megkönnyítik a munkavégzést, az utazást, növelik a versenyképességet, az üzleti lehetőségeket és az energiabiztonságot, valamint környezetbarátabbá teszik az európai gazdaságot.

Többen hangot adtak reményüknek, hogy a mai magas szintű konferencia résztvevőinek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz irányában tanúsított határozott támogatása más fontos partnereket és döntéshozókat is mobilizál majd, és kedvezően befolyásolja az Európai Tanács többéves pénzügyi keretről szóló, 2012. november 22–23-i rendkívüli ülését előkészítő tárgyalásokat.

Előzmények

A Bizottság 2011. június 29-én nyújtotta be javaslatát a többéves pénzügyi keretről, majd ezt követően 2011. október 19-én terjesztette elő az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló rendelettervezetet. A tervezetről szóló tárgyalások jelenleg folynak a Tanácsban és az Európai Parlamentben.

2012 júniusában az Európai Tanács elfogadta a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumot, amelyben szorgalmazta az egységes piac akadályainak felszámolását, és konkrétan is említi az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz kulcsterületeit alkotó ágazatokat, nevezetesen a közlekedési, az energetikai és az internetes szektort. Az Európai Tanács kísérleti projektkötvények haladéktalan kibocsátásáról is határozott.

A mai konferenciát az Európai Bizottság rendezte. Az esemény felszólalói a következők voltak:

Leif Johansson, az Ericsson és az Európai Keretasztal elnöke

Andrus Ansip, Észtország miniszterelnöke

Efthemios Flourentzou, ciprusi hírközlési és infrastruktúraügyi miniszter

Amalia Sartori, az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának elnöke, európai parlamenti képviselő

Adina Ioana Valean, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz európai parlamenti előadója, európai parlamenti képviselő

Wolfgang Kopf, a Deutsche Telekom köz- és szabályozási ügyekért felelős elnökhelyettese

Maciej Witucki, a Telekomunikacja Polska elnöke

Marc Hamy, az AirbusProSky operatív igazgatója

Dermot Byrne, az EirGrid vezérigazgatója

Pierre Mongin, a RATP Group elnök-vezérigazgatója

Scott Dickens, a HSBC Bank strukturált tőkepiaci termékek üzletágának globális igazgatója

Paul O'Neill, az Allianz Global Corporate and Specialty energiaügyi üzletágának globális igazgatója

A konferencia résztvevői ágazatok széles körét képviselték, köztük természetesen az érintett ágazatokat – a közlekedést, az energiaügyet és az internetszektort. A képviselt szervezetek és vállaltok között volt az Európai Beruházási Bank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), az Orange France Telecom, a ThyssenKrupp, a Telefónica, a British Telecom, a Siemens, a Deutsche Bank, az Alcatel-Lucent és a Renault.

Az Európai Bizottságot Barroso elnökön kívül a következő személyek képviselték: Neelie Kroes és Siim Kallas alelnökök, valamint Johannes Hahn és Günther Oettinger biztosok.

További információk:

Sajtóanyag az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről: IP/11/1200

Olvassa el Barroso elnök és a Bizottság további tagjainak nyilatkozatát:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Nézze meg a hálózatfinanszírozási eszközzel foglalkozó videót:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497

Olvassa el a kapcsolódó tájékoztatót:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Az uniós költségvetés hozzáadott értéke: „Minden centnek megvan a helye” MEMO/11/469

A többéves pénzügyi keret: http://ec.europa.eu/budget/reform

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar