Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 2 октомври 2012 г.

„Свързване на Европа“ — водещи представители на икономическия сектор и политици изразяват силна подкрепа за плана на Комисията за инвестиции в размер на 50 млрд. евро в стратегически инфраструктури в областта на транспорта, енергетиката и интернет

На конференция на високо равнище, провела се в Брюксел, водещи представители на икономическия сектор и политици изразиха силна подкрепа за създаването на Механизъм за свързване на Европа в съответствие с предложението на Европейската комисия относно новия финансов период на Европейския съюз 2014—2020 г. С бюджет, достигащ 50 млрд. евро, Механизмът за свързване на Европа би могъл да се превърне в ключов инструмент за целеви инфраструктурни инвестиции на европейско равнище с цел осигуряване на безпроблемното функциониране на единния пазар и за насърчаване на устойчив растеж, създаване на работни места и конкурентоспособност в Европейския съюз.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Имаме нужда от амбициозен Механизъм за свързване на Европа, за да инвестираме в бъдещия растеж на Европа и насърчим създаването на работни места. Твърде често гражданите и предприятията са възпрепятствани поради незавършени, неефикасни или просто липсващи инфраструктурни мрежи. Механизмът за свързване на Европа предлага европейско решение на европейските проблеми благодарение на своята насоченост към стратегически инфраструктури, на новаторския си характер и на истински европейска добавена стойност. Този факт получи широко признание на днешната конференция и съм уверен, че това послание ще бъде чуто и в столиците на нашите държави членки.“

По време на събитието ораторите и участниците дадоха висока оценка на новаторския характер и голямата добавена стойност на Механизма за свързване на Европа. Механизмът за свързване на Европа ще подкрепи старта на изграждането на стратегически инфраструктури, които ще помогнат на Европа да бъде конкурентноспособна и да постигне растеж в един глобализиран свят, в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и приетия наскоро Пакт за растеж.

Участниците бяха единодушни, че без него голям брой необходими инфраструктурни инвестиции в областта на транспорта, енергетиката и интернет в ЕС не биха били осъществени, ако се разглеждаха само на национално равнище. Това важи особено в условията на продължаващата криза, която пречи например на банките да отпускат кредити за инфраструктурни инвестиции. Повечето участници очакват значителни частни инвестиции благодарение на новаторските финансови инструменти във връзка с Механизма за свързване на Европа, като например облигациите за проекти, и на дългосрочната ориентация и сигурността на планирането, които предлага.

Много от участниците посочиха съществуващи инфраструктурни проекти, подпомогнати от ЕС, които ясно демонстрират ползите от инфраструктурни инвестиции на равнище ЕС, като например откритата неотдавна електроенергийна връзка между Ирландия и Обединеното кралство и компресорите, позволяващи подаване на газ в обратна посока в държавите членки от Централна и Източна Европа.

Високоефективните, устойчивите и взаимосвързаните по ефикасен начин трансевропейски мрежи бяха определени като ключов фактор за пълноценното функциониране на единния пазар на ЕС и за преминаването към по-устойчива икономика с ниски въглеводородни емисии.

Някои от участниците подчертаха също така допълващия характер на кохезионната политика на ЕС по отношение на Механизма за свързване на Европа, като в същото време наблегнаха на значението на кохезионната политика за подобряване на конкурентноспособността на целия Европейски съюз.

Участниците постигнаха съгласие, че Механизмът за свързване на Европа представлява конкретен израз на един нов начин на мислене и партньорство, което ще донесе ползи както за европейските граждани, така и за предприятията във всички държави членки, тъй като по-добрите връзки ще улеснят работата и пътуването, ще подобрят конкурентноспособността, възможностите за бизнес и енергийната сигурност и ще направят европейската икономика по-екологична.

Много от участниците изразиха надеждата, че общата силна подкрепа за Механизма за свързване на Европа, получена на това събитие на високо равнище, ще мобилизира други важни заинтересовани страни и политици и ще повлияе положително на обсъжданията по време на подготовката на извънредната среща на върха на Европейския съвет, която ще се проведе на 22—23 ноември 2012 г. и ще бъде посветена на многогодишната финансова рамка.

Контекст:

Вследствие на предложенията относно многогодишната финансова рамка от 29 юни 2011 г. Комисията представи предложението за регламент за създаване на Механизъм за свързване на Европа на 19 октомври 2011 г. В момента продължават обсъжданията му в Съвета и в Европейския парламент.

На срещата на Европейския съвет през юни 2012 г. беше постигнато съгласие относно Пакта за растеж и работни места, който включва премахване на пречките на единния пазар и изрично се позовава на секторите, които са в основата на Механизма за свързване на Европа: транспорт, енергетика и интернет. Освен това Европейският съвет се споразумя за незабавното стартиране на пилотни облигации за проекти.

Днешната конференция беше организирана от Европейската комисия. Ораторите включваха:

Г-н Леиф Йохансон, президент на компания Ericsson и председател на European Round Table

г-н Андрус Ансип, министър-председател на Естония

г-н Ефтемиос Флурендзу, министър на комуникациите и благоустройството на Република Кипър

г-жа Амалия Сартори, член на Европейския парламент, председател на комисията на ЕП по промишленост, изследвания и енергетика

г-жа Адина Йоана Валеан, член на Европейския парламент, докладчик на ЕП по Механизма за свързване на Европа

г-н Волфганг Копф, старши вицепрезидент по въпросите на публичната политика и регулацията на Deutsche Telekom

г-н Масиеж Витуки, президент на Polish Telekom

г-н Марк Хеми, главен изпълнителен директор на AirbusProSky

г-н Дърмот Бърн, изпълнителен директор на EirGrid

г-н Пиер Монжен, председател и главен изпълнителен директор на RATP Group

г-н Скот Дикенс, глобален изпълнителен директор за пазарите на структурен капитал на HSBC Bank

г-н Пол О'Нийл, глобален изпълнителен директор за енергетика на Allianz Global Corporate and Specialty

Участниците в конференцията бяха от широк кръг области, включително от засегнатите сектори транспорт, енергетика и интернет. Сред представените организации и предприятия бяха Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Orange France Telecom, ThyssenKrupp, Telefónica, British Telecom, Siemens, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent и Renault.

Освен председателя Барозу в конференцията взеха участие заместник-председателите на Европейската комисия Нели Крус и Сим Калас и комисарите Йоханес Хан и Гюнтер Ферхойген.

За повече информация:

Материали за медиите относно Механизма за свързване на Европа: IP/11/1200

Изявления на председателя Барозу и други членове на Комисията :

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Видеоклип:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497

Брошура, посветена на Механизма за свързване на Европа:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Относно добавената стойност на бюджета на ЕС: „Пари там, където трябва“ - MEMO/11/469

Относно многогодишната финансова рамка: http://ec.europa.eu/budget/reform

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar