Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 1. oktobra 2012

Evropska unija za večjo varnost hrane sprejela seznam odobrenih aromatičnih snovi

Evropska komisija je danes sprejela dva zakonodajna akta, ki bosta zagotovila varnejše in preglednejše aromatične snovi v hrani. Živilska industrija bo lahko odslej uporabljala samo aromatične snovi z odobrenih seznamov.

Aromatične snovi se varno uporabljajo za spreminjanje okusa in/ali vonja že vrsto let v najrazličnejših živilih, kot so brezalkoholne pijače, slaščice, žitarice, sladice/pecivo in jogurti, tokrat pa so bile ocenjene na ravni Evropske unije.

Zaradi nenehnih prizadevanj Evropske agencije za varnost hrane in drugih strokovnih organov bo ta zakonodaja o aromatičnih snoveh za državljane in industrijo bistveno izboljšala preglednost informacij. Vsem udeleženim bo lažje, če bodo natančno vedeli, katere aromatične snovi se v živilih lahko uporabljajo, je dejal John Dalli, evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov.

Oba nova zakonodajna akta bosta pojasnila in uskladila uporabo aromatičnih snovi na enotnem trgu:

  • Prva uredba1 določa nov seznam aromatičnih snovi, ki se lahko uporabljajo v živilih, za celotno EU. Seznam se bo začel uporabljati 22. aprila 2013, tako da bo imela živilska industrija EU dovolj časa za prilagoditev novim pravilom. Vse aromatične snovi, ki ne bodo na seznamu, bodo po 18-mesečnem prehodnem obdobju prepovedane.

  • Druga uredba2 ureja prehodne ukrepe za druge arome, kot so arome iz neživilskih virov, in se bo uporabljala od 22. oktobra 2012.

Novi seznam zajema 2 100 dovoljenih aromatičnih snovi. Dokler Evropska agencija za varnost hrane ne zaključi svojega ocenjevanja, na trgu ostaja še 400 aromatičnih snovi. To so snovi, ki se uporabljajo že zelo dolgo in so jih kot varne ocenili drugi strokovni organi.

Večja preglednost

Glavni prednosti novih pravil sta preglednost in jasnost informacij. Odobrene uporabe aromatičnih snovi bodo odslej razvrščene glede na kategorijo živila, h kateremu se lahko dodajo. Preglednost bo večja tudi zato, ker bo seznam vedno na voljo v spletni podatkovni zbirki, kar bo potrošnikom, živilskim podjetjem in nacionalnim organom za nadzor živil olajšalo prepoznavanje aromatičnih snovi, ki se lahko uporabljajo v živilih.

Pogoji za odobritev aromatičnih snovi

Aromatična snov je lahko odobrena samo, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov predlagana uporaba ne predstavlja tveganja za zdravje potrošnika;

  • njegova uporaba ne zavaja potrošnika.

Za odobritev aromatičnih snovi se lahko upoštevajo tudi drugi pomembni dejavniki, ki lahko med drugim vključujejo etične, tradicionalne in okoljske dejavnike.

Izvrševanje

Nacionalni organi za nadzor živil morajo zagotoviti, da se živilo z vsebnostjo katere koli nedovoljene aromatične snovi umakne s trga. O zadevni snovi bi morali preko evropskega sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) obvestiti tudi Evropsko komisijo in druge države članice.

Ozadje

Pozitivni sezam odobrenih aromatičnih snovi je pomemben mejnik v izvajanju okvirne uredbe o aromatičnih snoveh3, ki je bila sprejeta decembra 2008. Ta uredba zahteva, da je uporaba aromatičnih snovi varna in ne zavaja potrošnikov.

Več informacij:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Podatkovna zbirka, ki vključuje seznam:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Kontakta:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 872/2012 o sprejetju seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta, njegovi uveljavitvi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2000 in Odločbe Komisije 1999/217/ES.

2 :

Uredba Komisije (EU) št. 873/2012 o prehodnih ukrepih glede seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008.

3 :

Uredba (ES) št. 1334/2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih.


Side Bar