Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 1 octombrie 2012

Sporirea siguranței produselor alimentare: UE adoptă lista substanțelor aromatizante autorizate

Substanțele aromatizante din produsele alimentare vor deveni chiar mai sigure și mai transparente datorită celor două acte legislative adoptate astăzi de către Comisia Europeană. Numai acele substanțe aromatizante care figurează pe listele aprobate vor fi autorizate pentru utilizare în industria alimentară.

Utilizate pentru a altera gustul și/sau mirosul alimentelor, substanțele aromatizante au o istorie îndelungată de utilizare în siguranță într-o gamă largă de produse alimentare, cum ar fi băuturi răcoritoare, produse de patiserie și cofetărie, cereale, prăjituri și iaurturi și au fost evaluate acum la nivelul UE.

„Datorită eforturilor continue depuse de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și alte organisme științifice, această legislație privind substanțele aromatizante va îmbunătăți cu mult transparența informațiilor adresate deopotrivă cetățenilor și sectorului industrial. Va fi mai ușor pentru toate părțile implicate să cunoască exact substanțele aromatizante care pot fi utilizate în produsele alimentare.” a declarat John Dalli, comisarul pentru sănătate și consumatori.

Aceste două noi acte legislative vor clarifica și armoniza utilizarea substanțelor aromatizante în cadrul pieței unice:

  • Primul regulament1 prevede o nouă listă de substanțe aromatizante la nivelul UE care pot fi utilizate în produsele alimentare și se va aplica de la 22 aprilie 2013, ceea ce va permite industriei alimentare a UE să se adapteze la noile norme. Toate substanțele aromatizante care nu figurează pe listă vor fi interzise după o perioadă de eliminare treptată de 18 luni.

  • Al doilea regulament2 se referă la măsuri tranzitorii pentru alte arome cum ar fi aromele obținute din surse nealimentare și se va aplica începând cu 22 octombrie 2012.

Noua listă include peste 2 100 de substanțe aromatizante autorizate. Încă 400 vor rămâne pe piață până când EFSA încheie evaluarea acestora. Acestea au fost utilizate timp îndelungat și au fost deja evaluate ca fiind inofensive de către alte organisme științifice.

Creșterea transparenței

Transparența și claritatea informațiilor reprezintă principalele avantaje ale noilor norme. Utilizările autorizate ale substanțelor aromatizante vor fi, de acum înainte, enumerate în funcție de categoria de produse alimentare la care acestea pot fi adăugate. Transparența va fi îmbunătățită, întrucât lista va fi, de asemenea, disponibilă pe o bază de date online permițând consumatorilor, întreprinderilor din sectorul alimentar și autorităților naționale de control în domeniul alimentar să identifice cu ușurință substanțele aromatizante care sunt autorizate în produsele alimentare.

Condițiile pentru autorizarea substanțelor aromatizante

O substanță aromatizantă poate fi autorizată numai în cazul în care utilizarea acesteia îndeplinește următoarele condiții:

  • conform dovezilor științifice disponibile, nu prezintă niciun risc pentru sănătatea consumatorului la dozele propuse;

  • utilizarea sa nu induce în eroare consumatorul.

La autorizarea substanțelor aromatizante, se pot lua în considerare și alți factori relevanți. Aceștia ar putea include, printre altele, factori etici, tradiționali sau de mediu.

Punere în aplicare

Autoritățile naționale de aplicare a legii au sarcina de a se asigura că produsele alimentare care conțin substanțe aromatizante neautorizate sunt retrase de pe piață. Acestea ar trebui, de asemenea, să informeze Comisia Europeană și alte state membre cu privire la substanța în cauză prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) al UE.

Context

Lista pozitivă de substanțe aromatizante aprobate constituie o etapă importantă în punerea în aplicare a regulamentului-cadru3 privind substanțele aromatizante adoptat în decembrie 2008. Acesta prevede că utilizarea substanțelor aromatizante este sigură și nu induce în eroare consumatorul.

Pentru informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Baza de date care include lista:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Persoane de contact:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei.

2 :

Regulamentul (UE) nr. 873/2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008

3 :

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare


Side Bar