Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 1.

Az élelmiszer-biztonság fokozása: az Unió elfogadta az engedélyezett aromaanyagokat tartalmazó listát

Az Európai Bizottság által a mai napon elfogadott két jogszabály jóvoltából az aromaanyagok használata hamarosan még biztonságosabb és átláthatóbb lesz. Csak azok az aromaanyagok kapnak engedélyt élelmiszeripari felhasználásra, amelyek a jóváhagyott listákon szerepelnek.

Ezúttal uniós szinten értékelték azokat, az élelmiszerek ízének és/vagy illatának megváltoztatására használt aromaanyagokat, amelyeket az élelmiszerek széles körében – mint üdítőitalok, édességek, gabonafélék, sütemények és joghurt – régóta biztonságosan alkalmaznak.

„Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és más tudományos testületek jelenlegi erőfeszítéseinek köszönhetően ez az aromaanyagokra vonatkozó jogszabály – mind a lakosság, mind az ágazat számára – nagymértékben javítja az információk átláthatóságát. Ezentúl az érintettek könnyebben tájékozódhatnak az élelmiszerekben felhasználható aromaanyagokról” – nyilatkozta John Dalli, egészség- és fogyasztóügyi biztos.

Ez a két új jogszabály egyértelművé teszi és összehangolja az aromaanyagok egységes piacon történő felhasználását:

  • Az első jogszabály1 az élelmiszerekben felhasználható aromaanyagok tekintetében új, uniós szintű listát ír elő, amelyet 2013. április 22-től kell alkalmazni, ezzel időt biztosítva az unió élelmiszeripara számára az új jogszabályokhoz való alkalmazkodásra. A 18 hónapos kivonási időszak lejártával minden, a listán nem szereplő anyagot tilos használni.

  • A második jogszabály2 az egyéb aromákra, valamint a nem élelmiszerforrásokból származó aromákra vonatkozó átmeneti intézkedésekkel foglalkozik, és 2012. október 22-től kell alkalmazni.

Az új lista több mint 2 100 engedélyezett aromaanyagot tartalmaz. További 400 forgalomban marad mindaddig, amíg az EFSA lezárja értékelésüket. Ezeket már régóta alkalmazzák, és használatukat más tudományos testületek biztonságosnak ítélték meg.

Az átláthatóság fokozása

Az új jogszabály egyik nagy előnye, hogy megteremti az információk átláthatóságát és egyértelműségét. Ezentúl azon élelmiszer-kategóriák szerint sorolják fel az engedélyezett aromaanyagokat, amelyekben használatuk megengedett. Az átláthatóságot javítja, hogy a listát közzéteszik egy online adatbázisban, amely a fogyasztók, az élelmiszer-ipari vállalkozások és a tagállami élelmiszer-ellenőrző hatóságok számára lehetővé teszi az élelmiszerekben engedélyezett aromák egyszerű beazonosítását.

Az aromaanyagok engedélyezésének feltételei

Egy aromaanyag csak abban az esetben engedélyezhető, ha használatakor teljesülnek a következő feltételek:

  • a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján a javasolt felhasználási szinten nem veszélyezteti a fogyasztó egészségét;

  • használata nem vezeti félre a fogyasztót.

Az aromák engedélyezésekor más releváns szempontokat is figyelembe lehet venni. Ezek többek között az erkölcsi, a hagyományos és a környezeti tényezőket foglalhatják magukban.

Hatósági fellépés

A tagállami végrehajtó hatóságok feladata annak biztosítása, hogy a nem engedélyezett aromaanyagot tartalmazó élelmiszereket kivonják a forgalomból. Az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén (RASFF) keresztül az Európai Bizottságot és a többi tagállamot is értesíteniük kell a szóban forgó anyagról.

Előzmények

Az engedélyezett aromaanyagok listája fontos mérföldkövet jelent az aromaanyagokról szóló, 2008 decemberében elfogadott keretrendelet3 végrehajtása tekintetében. Megköveteli, hogy az aromaanyagok a fogyasztók megtévesztése nélkül, biztonságosan kerüljenek felhasználásra.

További információ:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

A listát tartalmazó adatbázis:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Kapcsolattartók:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 872/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet

2 :

Az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről szóló 873/2012/EU bizottsági rendelet

3 :

1334/2008/EK rendelet az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről


Side Bar