Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 1. oktober 2012

Bedre fødevaresikkerhed: EU vedtager en liste over godkendte aromastoffer

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget to nye regelsæt, som gør brugen af aromastoffer i fødevarer bliver mere sikker og gennemsigtig. Fødevareindustrien vil fremover kun kunne bruge de aromastoffer, som optræder på listen over godkendte aromastoffer.

Aromastoffer anvendes til at ændre fødevarers smag og/eller lugt. Aromastoffer har længe været anvendt på sikker vis i mange forskellige fødevarer, såsom læskedrikke, sukkervarer, korn, kager og yoghurt, og er nu blevet vurderet på EU-niveau.

"Både borgerne og erhvervslivet får med den nye lovgivning om aromastoffer mere gennemskuelige oplysninger, takket være Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) og andre videnskabelige organers vedvarende bestræbelser. Det bliver lettere for alle involverede parter at finde ud af, hvilke aromastoffer der må anvendes i fødevarer", sagde John Dalli, EU-kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik.

Den nye lovgivning skal præcisere og harmonisere brugen af aromastoffer på det indre marked:

  • Den første forordning1 indeholder en ny EU-liste over aromastoffer, der kan anvendes i fødevarer. Listen vil gælde fra den 22. april 2013, så fødevareindustrien i EU får tid til at tilpasse sig de nye regler. Aromastoffer, der ikke optræder på denne liste, forbydes efter en udfasningsperiode på 18 måneder.

  • Den anden forordning2 vedrører overgangsforanstaltninger for andre aromaer såsom non food-aromaer og finder anvendelse fra den 22. oktober 2012.

Den nye liste omfatter over 2 100 godkendte aromastoffer. Endnu 400 aromastoffer forbliver på markedet, indtil EFSA afslutter sin vurdering heraf. Disse stoffer har længe været anvendt, og andre videnskabelige organer har allerede vurderet dem som sikre.

Større gennemsigtighed

Gennemsigtige og klare oplysninger er en af de største fordele ved de nye regler. Godkendte aromastoffer opføres nu på lister i henhold til de fødevarekategorier, som de må tilsættes til. Dette vil skabe større gennemsigtighed, da listen også kan findes i en onlinedatabase, hvor forbrugere, fødevarevirksomheder og nationale fødevarekontrolmyndigheder nemt kan finde ud af, hvilke aromastoffer der er tilladt i fødevarer.

Betingelser for godkendelse af aromastoffer

Et aromastof kan kun godkendes, hvis det opfylder følgende betingelser:

  • Så vidt det kan bedømmes på grundlag af foreliggende videnskabelige data, udgør det ikke nogen risiko for forbrugernes sundhed ved det foreslåede anvendelsesniveau.

  • Dets anvendelse vildleder ikke forbrugeren.

Også andre relevante faktorer vil kunne spille en rolle, når et aromastof skal godkendes. Der kan bl.a. være tale om etiske, traditionelle eller miljømæssige faktorer.

Håndhævelse

De nationale retshåndhævende myndigheder skal sikre, at fødevarer der indeholder ikke-godkendte aromastoffer trækkes tilbage fra markedet. De skal desuden informere Europa-Kommissionen og de andre medlemsstater om det pågældende aromastof gennem EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASSF).

Baggrund

Positivlisten over godkendte aromastoffer er en milesten i gennemførelsen af den rammeforordning3 om aromastoffer, som blev vedtaget i december 2008. Forordningen fastsætter, at anvendelsen af aromastoffer skal være sikker og ikke må vildlede forbrugerne.

Yderligere oplysninger:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Database med listen:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF.

2 :

Kommissionens forordning (EU) nr. 873/2012 om overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008.

3 :

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer.


Side Bar