Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 september 2012

Kwartaaloverzicht toont aanhoudende problemen op de arbeidsmarkt en sociale verschillen in de EU

Brussel, 28 september 2012. Ook in het tweede kwartaal van dit jaar was het met de werkgelegenheid en de sociale situatie in de EU ernstig gesteld. Dat blijkt uit het jongste kwartaaloverzicht van de werkgelegenheid en de sociale situatie. In het algemeen is de werkloosheid gestegen maar tussen de landen onderling zijn er aanzienlijke verschillen. De financiële gezinstoestand gaat er op achteruit en de kinderarmoede neemt toe. Sinds eind vorig jaar bevindt de EU zich in of op de rand van een recessie. Het vertrouwen in de economie is in de laatste drie jaar nog nooit zo laag geweest. De vooruitzichten op een baan blijven dan ook slecht in vergelijking met de jaren vóór de crisis. In Griekenland en Oostenrijk werd in het eerste kwartaal van 2012 het hoogste aantal gewerkte uren per voltijds werkende persoon geregistreerd, terwijl Finland, Italië en Ierland het laagste aantal noteerden.

László Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie: "De verschillen op het vlak van werkgelegenheid en sociale situatie in de landen van de EU zijn groter dan ooit. Daarom moeten alle lidstaten dringend de landspecifieke aanbevelingen invoeren die in juli 2012 zijn goedgekeurd. Ze moeten ook dringend de maatregelen treffen die in het werkgelegenheidspakket van de Commissie staan. De constante daling van het beschikbare gezinsinkomen en de groeiende kinderarmoede zijn tekenen van de 'echte sociale noodtoestand' waarover voorzitter Barroso het had op de Jobs voor Europe-conferentie. Ze onderstrepen ook de nood aan grotere sociale investeringen in Europa. De Commissie zal dit behandelen in haar volgende pakket sociale-investeringsmaatregelen."

Bijzonder verontrustend is de stijgende werkloosheid. Een recordaantal mensen heeft geen werk: 25,3 miljoen, dat is 2,6 miljoen meer dan in maart 2011 (+11,6%). De werkloosheidsgraad in de EU bedraagt nu 10,4%. In zeventien landen is de werkloosheid gestegen en het verschil tussen de goed presterende en de "perifere" landen is weer groter geworden. De kloof tussen het land met de laagste werkloosheid (Oostenrijk, 4,5%) en dat met de hoogste (Spanje, 25,1%) bedraagt 20,6%, een absoluut record. Sinds vorig jaar is het aantal langdurig werklozen in 15 landen gestegen; in totaal zijn er nu 10,7 miljoen. Dat is 4,5% van de actieve bevolking, een stijging met 0,4 procentpunt op één jaar tijd.

Sombere vooruitzichten voor jongeren

De werkloosheid onder jongeren in de EU is in het tweede kwartaal niet verder gestegen maar blijft dramatisch: 22,5% in juli. In twaalf landen bedraagt de jeugdwerkloosheid meer dan 25%. In slechts drie landen is dat minder dan 10%: Oostenrijk, Duitsland en Nederland.

Jongeren lopen steeds meer risico op langdurige werkloosheid en blijvende inactiviteit. Dat blijkt uit het stijgende aantal jongeren dat niet werkt en geen onderwijs of opleiding volgt. De Commissie pakt jeugdwerkloosheid actief aan en zal later dit jaar twee initiatieven voorstellen. Met Jeugdgaranties wil ze jongeren binnen vier maanden nadat ze zijn afgestudeerd aan een baan helpen, verder laten studeren of een opleiding laten volgen. Een ander voorstel houdt een kwaliteitskader voor stages in.

Nieuwe, gedetailleerde cijfers voor 2011 schetsen een ruimer beeld van de arbeidsmarkt. Naast de werklozen zijn er ongeveer 8,6 miljoen gedeeltelijk werkloze parttimers, vooral vrouwen. 10,9 miljoen mensen bevinden zich in de grijze zone tussen inactiviteit en werkloosheid, zoals degenen die het zoeken naar een baan hebben opgegeven.

Dalend gezinsinkomen

In tweederde van de EU-landen is het bruto beschikbaar gezinsinkomen tussen 2009 en 2011 gedaald. De grootste dalingen werden genoteerd in Griekenland (15,7%), Ierland (9%) en in Litouwen, Spanje, Cyprus en Hongarije (telkens meer dan 4%). Dit staat in sterk contrast tot de situatie in de Scandinavische landen, Duitsland, België, Slowakije en Frankrijk. Daar is door sociale zekerheidsstelsels en veerkrachtigere arbeidsmarkten het gemiddelde inkomen tijdens de crisis verder gestegen. Niettemin heeft de crisis ook in deze landen een aanzienlijk deel van de bevolking getroffen en is de armoede toegenomen. Het komt niet als een verrassing dat het aantal Europeanen met geldzorgen historisch hoog blijft. Inwoners van de landen waar het inkomen het sterkst is gedaald, hebben in het algemeen ook een slechtere indruk van hun sociale situatie, zoals blijkt uit de Eurobarometer van 2012 over het sociale klimaat.

Kinderarmoede

Kinderarmoede wordt in steeds meer gezinnen een probleem omdat de ouders minder verdienen en er onvoldoende bijstand is voor gezinnen met kinderen. Het percentage aan kinderen dat (na sociale overdrachten) in de armoede kan verzeilen, varieert van 10% in Denemarken en Finland tot meer dan 20% in Spanje, Griekenland, Bulgarije, Portugal, Italië, Roemenië, Letland, Polen, Litouwen en Luxemburg. De omvang en de doeltreffendheid van de kinderbijslag verschillen aanzienlijk van land tot land. Betaalbare kinderopvang is zeer belangrijk opdat ouders, en in het bijzonder moeders, zouden kunnen werken.

Verschillen in groei

Wat de grootste EU-landen betreft, steeg de economische groei verder in Duitsland, Frankrijk en Polen. Het Verenigd Koninkrijk en Italië vertoonden een krimp. Spanje en Portugal leden in het tweede kwartaal van 2012 grote verliezen op het vlak van economische activiteit en werkgelegenheid.

Meer informatie

MEMO/12/720

Kwartaaloverzicht van de werkgelegenheid en de sociale situatie:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en

Website over werkgelegenheid en sociale analyse

Website van László Andor: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Digitale nieuwsbrief: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact:

Jonathan Todd +32 2299-41 07

Nadège Defrère +32 2296-4544


Side Bar