Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 28. septembrī

Nodarbinātība: ceturkšņa ziņojums liecina, ka attiecībā uz darba tirgu un sociālo jomu atšķirības starp dalībvalstīm nemazinās

Brisele, 2012. gada 28. septembris. Eiropas Savienībā 2012. gada otrajā ceturksnī situācija nodarbinātības un sociālo jautājumu jomā saglabājās ļoti nopietna — kopumā ir pieaudzis bezdarbs, turklāt vērojamas lielas atšķirības starp dalībvalstīm, pasliktinās mājsaimniecību finansiālā situācija un palielinās bērnu nabadzība. Kopš 2011. gada beigām ES vai nu notiek recesija, vai arī tā ir uz recesijas robežas, un kopējais noskaņojums ekonomikā ir sasniedzis zemāko punktu trīs gadu periodā. Šajā kontekstā joprojām ir niecīgas izredzes atrast darbu, salīdzinot ar laiku pirms krīzes. 2012. gada pirmajā ceturksnī lielākais darba stundu skaits, ko nostrādā pilna laika darbinieki, tika reģistrēts Grieķijā un Austrijā, bet zemākais — Somijā, Itālijā un Īrijā. Minētais fakts ir starp galvenajiem secinājumiem, kas iekļauti jaunākajā ceturkšņa pārskatā par nodarbinātību un sociālo situāciju.

“Dalībvalstu situācija nodarbinātības un sociālajā jomā nekad nav bijusi tik atšķirīga. Tāpēc dalībvalstīm steidzami ir jāīsteno šā gada jūlijā pieņemtās 2012. gada rekomendācijas katrai valstij un jāievieš Komisijas nodarbinātības aktu kopumā minētie pasākumi”, teica Eiropas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors. “Pastāvīgs izmantojamo ienākumu kritums mājsaimniecībām un augoša bērnu nabadzība liecina, ka mēs piedzīvojam “reālu ārkārtas stāvokli sociālajā jomā”, kā to konferencē “Darbavietas Eiropai” nosauca Komisijas priekšsēdētājs Barrozu, un tas norāda uz vajadzību palielināt sociālās investīcijas visā Eiropā. Komisija pievērsīsies šī jautājuma risināšanai gaidāmajā Sociālo ieguldījumu paketē.”

Īpaši satraucošs ir arvien augošais bezdarbs, kas ir sasniedzis vēsturiski augstu līmeni — 25,3 miljonus, kas ir par 11,6 % jeb 2,6 miljoniem vairāk nekā 2011. gada martā. ES vidējais bezdarba rādītājs ir 10,4 %, un tas pieauga 17 dalībvalstīs, turklāt plaisa starp sekmīgākajām un mazāk sekmīgām ES dalībvalstīm atkal ir palielinājusies. Patlaban ir reģistrēta rekordliela atšķirība starp bezdarba rādītājiem (20,6 procentpunkti) — zemākais bezdarbs visā ES ir vērojams Austrijā (4,5 %), bet augstākais — Spānijā (25,1 %). Kopš pagājušā gada 15 dalībvalstīs ir palielinājies ilgtermiņa bezdarbnieku skaits, sasniedzot 10,7 miljonus. 4,5 % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ir ilgtermiņa bezdarbnieki (gada laikā rādītājs ir palielinājies par 0,4 procentpunktiem).

Drūmas izredzes jauniešiem

Jauniešu bezdarbs ES ir dramatiski liels (jūlijā — 22,5 %), tomēr otrajā ceturksnī tas vairs nepalielinājās. 12 dalībvalstīs reģistrēts rādītājs, kas pārsniedz 25 % atzīmi, un tikai trijām valstīm izdevies nepārsniegt 10 % robežu — tās ir Austrija, Vācija un Nīderlande.

Drūmās perspektīvas jauniešiem atspoguļo arvien augošos ilgtermiņa bezdarba un ilgstošas ekonomiskās bezdarbības riskus — uz to norāda lielāks tādu jauniešu skaits, kuri nestrādā, nemācās vai neiegūst prasmes. Komisija aktīvi darbojas, lai samazinātu jauniešu bezdarbu, un līdz šī gada beigām tiks publiskotas divas iniciatīvas: priekšlikums “Garantijas jauniešiem”, kas paredz, ka četru mēnešu laikā pēc skolas beigšanas jaunieši vai nu sāk strādāt, vai turpina izglītību, vai iegūst prasmes kursos; un priekšlikums par kvalitātes sistēmu attiecībā uz prakses vietām.

Jauni, detalizēti dati, kas pieejami par 2011. gadu, ļauj labāk izprast vispārējo situāciju darba tirgū. Līdztekus bezdarbniekiem aptuveni 8,6 miljoni iedzīvotāju — lielākoties sievietes — ir nepietiekami nodarbināti (darbinieki, kas strādā daļēju slodzi), un vēl 10,9 miljoni cilvēku atrodas “pelēkajā zonā” starp ekonomisko bezdarbību un bezdarbu, piemēram, tie, kas pārtraukuši darba meklējumus.

Mazinās mājsaimniecību ienākumi

No 2009. līdz 2011. gadam divās trešdaļās ES valstu tika konstatēts bruto izmantojamo ienākumu kritums mājsaimniecībām, lielākais samazinājums bija Grieķijā (15,7 %), Īrijā (9 %) un Lietuvā, Spānijā, Kiprā un Ungārijā (visās minētajās valstīs vairāk nekā 4 %). Šīs pārmaiņas spilgti kontrastē ar situāciju Ziemeļvalstīs, Vācijā, Beļģijā, Slovākija un Francijā, kur sociālās drošības sistēmas un elastīgāki darba tirgi ir ļāvuši palielināt kopējos ienākumus arī krīzes periodā. Tomēr krīze ir skārusi ievērojamu iedzīvotāju daļu un bijusi par iemeslu nabadzības pieaugumam arī šajās valstīs. Tāpēc nav pārsteigums, ka vēsturiski augstu līmeni sasniegusi to ES iedzīvotāju daļa, kuri izjūt finansiālu satraukumu. Eirobarometra 2012. gada aptauja par sociālo klimatu liecina, ka valstīs, kuras skāris lielākais ienākumu samazinājums, iedzīvotāji visbiežāk arī ir tendēti negatīvi novērtēt savu sociālo situāciju.

Bērnu nabadzība

Bērnu nabadzība kļūst aktuāla arvien lielākam skaitam mājsaimniecību, jo vecāku ienākumi no darba ir nepietiekami un nav pienācīga atbalsta mājsaimniecībām ar bērniem. Dānijā un Somijā aptuveni 10 % bērnu dzīvo uz nabadzības robežas (pēc sociālajiem pabalstiem), bet Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā, Portugālē, Itālijā, Rumānijā, Latvijā, Polijā, Lietuvā un Luksemburgā šis rādītājs pārsniedz pat 20 %. ES vērojamas lielas atšķirības attiecībā uz bērnu pabalstu lielumu un efektivitāti. Bērnu aprūpe par pieejamām cenām ir nozīmīgs faktors, no kā atkarīgs, vai vecāki, it īpaši mātes, var strādāt.

Izaugsmes atšķirības

Lielāko dalībvalstu vidū ekonomiskā izaugsme turpinājās Vācijā, Francijā un Polijā, turpretim Itālija un Apvienotā Karaliste piedzīvoja lejupslīdi. 2012. gada otrajā ceturksnī Spānijā un Portugālē tika reģistrēts straujš ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības samazinājums.

Papildu informācija

MEMO/12/720

Ceturkšņa pārskats par nodarbinātību un sociālo situāciju:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en

Tīmekļa vietne par nodarbinātību un sociālajiem pētījumiem

Lāslo Andora tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Lāslo Andoram var sekot tviterī: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Saņem bezmaksas jaunumus pa e-pastu: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar