Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 28.

Foglalkoztatás: A negyedéves áttekintés szerint továbbra is jelentős munkaerő-piaci és szociális eltérések mutatkoznak a tagállamok között

Brüsszel, 2012. szeptember 28: Az Európai Unióban 2012 második negyedévében továbbra is meglehetősen aggasztó a foglalkoztatási és a társadalmi helyzet. Mindenütt emelkedett a munkanélküliségi ráta – az egyes tagállamok között azonban jelentős különbségek tapasztalhatók e tekintetben –, romlott a háztartások anyagi helyzete és növekedett a gyermekszegénység.

2011 végétől az EU recesszióban vagy ahhoz közeli állapotban található, az általános gazdasági hangulat pedig az elmúlt három év során soha nem volt ilyen kedvezőtlen. E körülmények miatt az álláskeresési kilátások továbbra is sokkal rosszabbak, mint a válságot megelőző időszakban. 2012 első negyedévében Görögországban és Ausztriában volt a legmagasabb a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók által ledolgozott munkaórák száma, az erre vonatkozó legalacsonyabb értékeket pedig Finnország, Olaszország és Írország könyvelhette le. Fentiek a foglalkoztatási és társadalmi helyzetről szóló uniós negyedéves áttekintés legfőbb következtetései közé tartoznak. „Még soha nem mutatkoztak ekkora eltérések az egyes tagállamok foglalkoztatási és társadalmi helyzete között. A tagállamoknak ezért sürgősen végre kell hajtaniuk a tavaly júliusban elfogadott 2012. évi országspecifikus ajánlásokat, és be kell vezetniük a Bizottság foglalkoztatási csomagjában szereplő intézkedéseket” – nyilatkozta Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős uniós biztos. „A háztartások rendelkezésre álló jövedelmének huzamos hanyatlása és a növekvő gyermekszegénység azt jelzi, hogy – Barroso elnöknek a „Munkahelyeket Európának” konferencián elhangzott szavaival élve – „valóságos szociális vészhelyzet” áll fenn, alátámasztva a szociális beruházások fokozásának szükségességét szerte Európában. A Bizottság a küszöbön álló szociális beruházási csomagjában orvosolni kívánja ezt a kérdést.”

Különösen aggasztó az a tény, hogy továbbra is növekedik a munkanélküliség, és annak szintje elérte a 25,3 milliót – ez történelmi csúcspontnak számít, és a 2011. márciusi adatokhoz képest 2,6 milliós (+11,6%) emelkedést jelent. Az uniós szinten 10,4%-os munkanélküliségi ráta 17 tagállamban emelkedett, és tovább fokozódtak az egyenlőtlenségek egyfelől a jobban teljesítő uniós tagállamok, másfelől a „perifériára szorult” országok között. Az EU legalacsonyabb munkanélküliségi rátájával rendelkező országa (Ausztria, 4,5%) és a legtöbb munkanélkülit számláló országa (Spanyolország, 25,1%) között 20,6 százalékpont a különbség, ami minden eddigi rekordot felülmúl. A tartós munkanélküli személyek száma tavaly óta 15 tagállamban emelkedett, és elérte a 10,7 millió főt. A tartós munkanélküli személyek száma jelenleg az aktív népesség 4,5%-át teszi ki (+0,4 százalékpont az év során).

Borús kilátások a fiatalok számára

Az ifjúsági munkanélküliség drámai szinten áll – júliusban 22,5% volt az EU-ban –, jóllehet a második negyedévben nem emelkedett tovább. A munkanélküliségi ráta tizenkét tagállamban meghaladja a 25%-ot, és mindössze háromban – Ausztriában, Németországban és Hollandiában – alacsonyabb ez a szint a 10%-nál.

Az ifjúság aggasztó helyzete azt tükrözi, hogy növekszik a tartós munkanélküliség és a huzamos ideig tartó inaktivitás kockázata, ahogyan arra a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben sem részesülő (NEET) fiatalok számának emelkedése is utal. A Bizottság aktívan foglalkozik az ifjúsági munkanélküliség problémájával, és még az idén két kezdeményezést nyújt be. Ezek egyike egy ifjúsági garanciára irányuló javaslat, amelynek értelmében a fiatalok vagy a tanulmányaikat követő négy hónapon belül munkahelyhez jutnak, vagy továbbra is oktatásban vagy szakképzésben vesznek részt. A Bizottság másik javaslata a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerére irányul.

A 2011-re vonatkozó, újonnan rendelkezésre bocsátott részletes adatok további részleteket tártak fel a tágabb értelemben vett munkaerő-piaci helyzetről. A munkanélkülieken felül mintegy 8,6 millió az alulfoglalkoztatott, részmunkaidőben dolgozó munkavállalók száma – ezek túlnyomó többsége nő –, további 10,9 millió személy pedig az inaktivitás és a munkanélküliség közötti „szürke zónában” helyezkedik el; idetartoznak például azok, akik felhagytak az álláskereséssel.

Egyre csökkenő háztartási jövedelem

2009 és 2011 között az uniós tagállamok kétharmadában csökkent a háztartások rendelkezésre álló jövedelme. A legnagyobb visszaesés Görögországban (15,7%), Írországban (9%), valamint Litvániában, Spanyolországban, Cipruson és Magyarországon (mindegyikük esetében több mint 4%) következett be. Ez a tendencia szöges ellentétben áll az északi országokban, Németországban, Belgiumban, Szlovákia és Franciaországban megfigyelhető helyzettel, ahol a jóléti rendszereknek és a szilárdabb munkaerőpiacoknak köszönhetően a válság időszakában is tovább emelkedett az összjövedelem. Mindazonáltal a válság ezekben az országokban is a lakosság jelentős hányadát érintette, és a szegénység növekedését idézte elő. Korántsem meglepő, hogy minden eddiginél magasabb az uniós népesség azon hányada, amely pénzügyi nehézségekkel küzd. A legnagyobb mértékű jövedelemcsökkenést jegyző tagállamok polgárai általában nagyobb valószínűséggel ítélik meg negatívan a társadalmi helyzetüket is, ahogyan ezt a társadalmi hangulatról szóló Eurobarométer felmérés is tanúsítja.

Gyermekszegénység

A gyermekszegénység egyre több háztartás számára jelent problémát a szülők túlságosan alacsony keresete, valamint a gyermekeket eltartó háztartások nem megfelelő támogatása miatt. A szegénységi küszöb alatt élő gyermekek százalékos aránya (a szociális transzferek után) Dániában és Finnországban kb. 10%, míg Spanyolországban, Görögországban, Bulgáriában, Portugáliában, Olaszországban, Romániában, Lettországban, Lengyelországban, Litvániában és Luxemburgban meghaladja a 20%-ot. A gyermekek után járó ellátás kiterjedése és hatékonysága Unió-szerte jelentősen eltérő. Az elérhető áron kínált gyermekgondozás rendkívül fontos tényező a szülők – és különösen az anyák – munkavállalása szempontjából.

Eltérő mértékű növekedés

A legnagyobb tagállamok közül Németországban, Franciaországban és Lengyelországban tovább erősödött a gazdaság, míg Olaszországban és az Egyesült Királyságban még mindig tart a recesszió. 2012 második negyedévében Spanyolországban és Portugáliában erős visszaesés következett be a gazdasági tevékenység és a foglalkoztatás terén.

További információk

MEMO/12/720

A foglalkoztatási és társadalmi helyzetről szóló negyedéves áttekintés:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en

Foglalkoztatás és társadalmi elemzések – honlap

Andor László honlapja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Ingyenes elektronikus hírlevél: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar