Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. syyskuuta 2012

Työllisyyttä käsittelevän neljännesvuosikatsauksen mukaan jäsenvaltioiden työmarkkinoissa ja sosiaalisessa tilanteessa on yhä eroja

Bryssel 28. syyskuuta 2012: Työllisyys- ja sosiaalinen tilanne oli EU:ssa yhä erittäin huolestuttava vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Työttömyys lisääntyi yleisesti, mutta jäsenvaltioiden välillä oli samalla huomattavia eroja. Kotitalouksien rahoitustilanne heikkeni ja lasten köyhyys lisääntyi. EU on ollut taantumassa tai sen partaalla loppuvuodesta 2011 lähtien, ja talouden yleinen ilmapiiri on heikoimmillaan kolmeen vuoteen. Työllistymismahdollisuudet ovat tässä tilanteessa heikot kriisiä edeltäviin aikoihin verrattuna. Kokoaikatöissä oleville kertyi vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä eniten työtunteja Kreikassa ja Itävallassa ja vähiten Suomessa, Italiassa ja Irlannissa. Nämä ovat joitakin keskeisimmistä havainnoista uusimmassa työllisyyttä ja sosiaalista tilannetta käsittelevässä katsauksessa (Employment and Social Situation Quarterly Review).

Jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaalinen tilanne on hajanaisempi kuin koskaan ennen. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi kiireellisesti pantava täytäntöön viime heinäkuussa hyväksytyt vuoden 2012 maakohtaiset suositukset ja toteuttava komission työllisyyspaketissa kuvatut toimenpiteet,” totesi työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor. ”Kotitalouksien tulojen jatkuva supistuminen ja lisääntyvä lasten köyhyys ovat merkkejä todellisesta yhteiskunnallisesta kriisistä, johon puheenjohtaja Barroso viittasi työnpaikkoja Euroopassa käsitelleessä konferenssissa, ja ne tuovat korostetusti ilmi sen, että sosiaalisia investointeja on tehostettava kaikkialla Euroopassa. Komissio käsittelee näitä ongelmia tulevassa sosiaalisia investointeja koskevassa paketissa.”

Erityisen huolestuttavaa on se, että työttömyys on yhä kasvussa ja työttömien määrä on jo noussut 25,3 miljoonaan. Tämä on historiallisestikin korkea taso, ja siinä on maaliskuuhun 2011 nähden kasvua 2,6 miljoonaa (+11,6 %). Koko EU:n työttömyysaste on 10,4 %. Työttömyys lisääntyi 17 jäsenvaltioissa, ja erot ovat jälleen kasvaneet paremmin pärjäävien EU-maiden ja toisaalta ”periferiaan” kuuluvien maiden välillä. Eroa EU-maiden alhaisimman (Itävallan 4,5 %) ja korkeimman työttömyysasteen (Espanjan 25,1 %) välillä on nyt 20,6 prosenttiyksikköä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edellisvuodesta kasvanut 15:ssä jäsenvaltiossa, ja pitkäaikaistyöttömiä on nyt 10,7 miljoonaa. Pitkäaikaistyöttömyys koskee nyt 4,5:tä prosenttia aktiiviväestöstä (kasvua vuoden aikana 0,4 prosenttiyksikköä).

Nuorten synkät näkymät

Nuorisotyöttömyys on erittäin korkealla – heinäkuussa 22,5 % koko EU:ssa – vaikka se toisella vuosineljänneksellä ei enää kasvanutkaan. Kahdessatoista jäsenvaltiossa nuorisotyöttömyysaste ylitti 25 % ja vain kolmessa jäsenvaltioissa – Itävallassa, Saksassa ja Alankomaissa – se oli alle 10 %.

Nuorten synkät näkymät kuvastavat sitä, että pitkäaikaistyöttömyyden ja pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle jäännin riski on kasvussa. Tämä näkyy sekä työelämän että koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten määrän kasvuna. Komissio pyrkii aktiivisesti torjumaan nuorisotyöttömyyttä, ja se käynnistääkin tänä vuonna kaksi tähän liittyvää aloitetta. Nuorisotakuita koskevalla ehdotuksella taataan, että nuoret pääsevät joko työelämään tai voivat jatkaa opiskelua koulun päättämistä seuraavien neljän kuukauden aikana. Toinen ehdotus koskee työharjoittelun laatupuitteita.

Äskettäin saataville tulleet yksityiskohtaiset tiedot vuodelta 2011 antavat tarkemman kuvan työmarkkinoiden yleistilanteesta. Työttömien lisäksi työmarkkinoilla oli noin 8,6 miljoonaa vajaatyöllistettyä osa-aikatyöntekijää – jotka ovat pääosin naisia – ja lisäksi 10,9 miljoonaa ihmistä, jotka olivat työmarkkinoiden ulkopuolelle jäännin ja työttömyyden välisellä harmaalla vyöhykkeellä. Näihin kuuluvat mm. työnhausta luopuneet.

Kotitalouksien tulojen pienentyminen

Kotitalouksien käytettävissä olevat bruttotulot pienentyivät kahdessa kolmasosassa EU-maita vuosina 2009–2011. Eniten tulot supistuivat Kreikassa (15,7 %), Irlannissa (9 %) sekä Liettuassa, Espanjassa, Kyproksessa ja Unkarissa (kaikissa yli 4 %). Tällainen kehitys on täysin toisenlainen kuin Pohjoismaissa, Saksassa, Belgiassa, Slovakia ja Ranskassa, joissa sosiaaliturvajärjestelmät ja joustavammat työmarkkinat ovat mahdollistaneet tulojen jatkuvan kasvun myös kriisin aikana. Tästä huolimatta talouskriisi kosketti merkittävää osaa väestöstä ja aiheutti köyhyyttä myös näissä maissa. Ei olekaan ihme, että historiallisesti tarkasteltuna EU:n väestöstä merkittävä osa on taloudellisissa vaikeuksissa. Niiden maiden kansalaisilla, joissa tulot ovat jyrkimmin supistuneet, oli myös yleisesti todennäköisemmin kielteinen käsitys sosiaalisesta tilanteesta. Tämä käy ilmi sosiaalista ilmapiiriä käsittelevästä vuoden 2012 Eurobarometri-tutkimuksesta.

Lasten köyhyys

Lasten köyhyyttä ilmenee yhä useammassa kotitaloudessa, koska vanhempien työtulot ja lapsiperheille osoitettu tuki eivät ole riittäviä. Köyhyysriski koskee (sosiaalisten tulonsiirtojen jälkeen) lapsista osuutta, joka vaihtelee Tanskan ja Suomen noin 10 prosentista yli 20 prosenttiin Espanjassa, Kreikassa, Bulgariassa, Portugalissa, Italiassa, Romaniassa, Latviassa, Puolassa, Liettuassa ja Luxemburgissa. Lasten etuuksien määrä ja toimivuus vaihtelevat suuresti EU:ssa. Kohtuuhintainen lastenhoito on erittäin tärkeä tekijä, joka tarjoaa vanhemmille – erityisesti äideille – mahdollisuuden käydä työssä.

Kasvueroja

Suurimmista jäsenvaltioista talous jatkoi kasvuaan Saksassa, Ranskassa ja Puolassa, kun taas Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa talous supistui edelleen. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä taloudellinen toiminta ja työllisyys supistuivat jyrkimmin Espanjassa ja Portugalissa.

Lisätietoja

MEMO/12/720

Employment and Social Situation Quarterly Review:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en

Employment and Social Analysis web page (Työllisyyden ja sosiaalisen kehityksen analyysit)

László Andorin verkkosivut: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Seuraa László Andoria Twitterissä: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Maksuton sähköpostiuutiskirje: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar