Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 28 septembrie 2012

Azil și migrație: UE trebuie să își intensifice eforturile pentru protejarea copiilor neînsoțiți

În fiecare an, mii de minori neînsoțiți vin în Europa, pentru a începe o nouă viață. Majoritatea acestor copii au fugit de războaie, de conflicte sau de alte condiții de viață grele și unii dintre ei chiar și-au pierdut membri ai familiei în acest răstimp.

Astăzi, în cadrul unui raport privind situația minorilor neînsoțiți în UE, Comisia a făcut apel la intensificarea eforturilor atât la nivel național, cât și la nivel european, astfel încât să se răspundă în continuare, cu eficiență și cu respectarea deplină a drepturilor copilului, la această provocare transnațională complexă.

Sosirea minorilor neînsoțiți din țări terțe nu este un fenomen temporar, ci o caracteristică pe termen lung a fluxurilor de migrație către UE. În 2011 s-au înregistrat 12 225 de cereri de azil din partea minorilor neînsoțiți în UE-27, un număr comparabil cu cel din anii anteriori, care este puțin probabil să se schimbe în anii următori. Numărul total de copii neînsoțiți care intră în Europa prin intermediul canalelor de migrație ilegală este mult mai mare, așa cum rezultă din estimările furnizate de unele state membre. Datele furnizate de Italia indică faptul că la 31 decembrie 2011, pe teritoriul Italiei existau 5 959 de copii neînsoțiți; conform estimării furnizate de Franța, pe teritorul acesteia se aflau 6 000 de minori neînsoțiți; în Spania, cifra totală reprezentând minorii neînsoțiți era de peste 5 500 în perioada 2008-2011; Belgia a estimat un total de 4 000 de minori neînsoțiți.

„Minorii care ajung neînsoțiți la frontierele noastre sunt victimele cele mai expuse și mai vulnerabile din societatea noastră. Deși este încurajator că politicile UE au contribuit la îmbunătățirea condițiilor și a protecției copiilor, mai sunt încă multe provocări cărora trebuie să le facem față. Trebuie să ne îmbunătățim procedurile, astfel încât să avem certitudinea că acești copii beneficiază de o primire demnă la frontierele Europei. Acest lucru înseamnă, de asemenea, îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații între statele membre ale EU”, a declarat comisarul pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström.

Pentru a spori gradul de protecție a minorilor neînsoțiți care intră în UE și bazându-se pe respectarea drepturilor copilului, Comisia a adoptat în 2010 un plan de acțiune menit să aducă în centrul atenției problema minorilor neînsoțiți care sosesc în Europa: fiecare decizie care afectează viitorul unui minor trebuie adoptată ținând seama în primul rând de interesul superior al copilului, indiferent de statutul de migrație al acestuia.

Comisia a adoptat astăzi un Raport intermediar referitor la punerea în aplicare a Planului de acțiune privind minorii neînsoțiți (2010-2014) – IP/10/534. Raportul analizează progresele înregistrate și identifică domeniile care necesită o atenție sporită și acțiuni specifice în următorii doi ani.

Planul de acțiune a avut efecte pozitive în ultimii doi ani, astfel:

  • recunoașterea explicită a interesului superior al copilului drept principiu director a contribuit la creșterea gradului de protecție în cadrul noilor instrumente legislative ale UE (în domeniul azilului, al imigrației și al traficului de ființe umane);

  • abordarea comună la nivelul UE a asigurat acordarea unei importanțe sporite măsurilor de finanțare pentru acest grup deosebit de vulnerabil de migranți;

  • planul a facilitat discuții între instituții, autorități naționale, organizații interguvernamentale și neguvernamentale și a permis intensificarea schimbului de cunoștințe și de practici, de exemplu cu privire la tutelă și la stabilirea vârstei.

Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare:

  • în ceea ce privește colectarea datelor cantitative și calitative și schimbul de informații privind, de exemplu, numărul de minori care dispar din centrele de îngrijire sau numărul de minori neînsoțiți repatriați; este necesar să se îmbunătățească în continuare comparabilitatea datelor colectate pe teritoriul UE;

  • angajarea continuă și schimburile de informații, de către UE și statele membre, cu țările de origine și de tranzit sunt esențiale în ceea ce privește schimbul de experiență și de bune practici, astfel încât să se ajungă la o mai bună înțelegere a nevoilor acestor țări și să se identifice soluții concrete pentru prevenirea, regăsirea familiei și repatrierea în condiții de siguranță a minorilor neînsoțiți;

  • Comisia va continua să prioritizeze fondurile destinate proiectelor; statele membre, organizațiile internaționale și organizațiile neguvernamentale sunt încurajate să utilizeze resursele financiare disponibile în așa fel încât să le exploateze la potențialul lor maxim;

  • UE este angajată să instituie un sistem comun de azil în UE, până la sfârșitul anului 2012; Comisia a propus standarde de protecție mai ridicate pentru copiii neînsoțiți și speră că Parlamentul și Consiliul vor ajunge la o poziție comună.

Linkuri utile

MEMO/12/716

Raport intermediar cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune

Document de lucru al serviciilor Comisiei

Articol referitor la opinia dnei Cecilia Malmström cu privire la minorii neînsoțiți

Pagina de internet a comisarului Cecilia Malmström

Urmărirea pe Twitter a informațiilor difuzate de comisarul Cecilia Malmström

Pagina de internet a DG Afaceri Interne

Urmărirea pe Twitter a informațiilor difuzate de DG Afaceri Interne

Portalul UE privind imigrația

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar