Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 28 d., Briuselis

Prieglobstis ir migracija. ES turi geriau ginti nelydimus vaikus

Kasmet tūkstančiai nelydimų nepilnamečių keliauja į Europą ieškoti naujo gyvenimo. Daugelis bėga nuo karų, konfliktų ar kitų sunkių gyvenimo sąlygų, yra ir tokių, kurie šioje kelionėje netenka šeimos narių.

Šiandien pateikiamoje nelydimų nepilnamečių padėties ES ataskaitoje Komisija ragina aktyviau dirbti nacionaliniu ir Europos lygmeniu ir spręsti šią sudėtingą tarpvalstybinę problemą – veiksmingai ir, svarbiausia, atsižvelgiant į vaikų teises.

Iš trečiųjų šalių atvykstantys nelydimi nepilnamečiai nėra laikinas reiškinys – tai nuolatinis migracijos į ES srautų bruožas. 2011 m. visose 27 ES šalyse nelydimi nepilnamečiai pateikė 12 225 prieglobsčio prašymus. Šis skaičius nedaug skiriasi nuo kelerių ankstesnių metų, ir nepanašu, kad per artimiausius metus keistųsi. Kai kurių valstybių narių apytikriu vertinimu, daug daugiau nelydimų vaikų į Europą atvyksta nelegaliais migracijos keliais. Italija pateikė duomenis, kad 2011 m. gruodžio 31 d. jos teritorijoje buvo 5 959 nelydimi nepilnamečiai, Prancūzija vertina, kad jos teritorijoje tokių nepilnamečų buvo apie 6 000, Ispanijoje per visą 2008–2011 m. laikotarpį, šis skaičius viršijo 5 500, Belgijoje šis skaičius, manoma, siekia 4 000.

„Visai vieni į mūsų pasienį atvykstantys nepilnamečiai yra mažiausiai apsaugoti ir pažeidžiamiausi mūsų visuomenės nariai. Džiugu, kad ES politika leido pagerinti sąlygas ir vaikų apsaugą, tačiau mūsų laukia dar daug naujų uždavinių. Turime tobulinti procedūras, kad šie vaikai Europos pasienyje būtų sutikti su derama pagarba. Tam ES šalys turi glaudžiau bendradarbiauti ir veiksmingiau dalytis informacija“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Siekdama sustiprinti į ES atvykstančių nelydimų nepilnamečių apsaugą ir atsižvelgdama į vaikų teises, 2010 m. Komisija priėmė veiksmų planą, kuriame akcentuota į Europą atvykstančių nelydimų nepilnamečių problema. Kiekvienas nepilnamečio ateičiai svarbus sprendimas turi būti priimamas pirmiausia galvojant apie vaiko interesus, nesvarbu, kad jis migrantas.

Šiandien Komisija priėmė tarpinę Veiksmų plano dėl nelydimų nepilnamečių (2010–2014 m.) įgyvendinimo ataskaitą, IP/10/534. Ataskaitoje įvertinama padaryta pažanga ir nurodomos sritys, kuriose per ateinančius dvejus metus reikėtų imtis daugiau konkretesnių veiksmų.

Pastaruosius dvejus metus vykdomas veiksmų planas turėjo teigiamą poveikį:

  • aiškiai pripažinus, kad pagrindinis principas – atsižvelgti į vaiko interesus, naujuose ES teisės aktuose (dėl prieglobsčio, imigracijos ir prekybos žmonėmis) įtvirtinta aukštesnio lygio apsauga;

  • bendra ES koncepcija leido sustiprinti šiai ypač pažeidžiamai migrantų grupei skirtas finansavimo priemones;

  • ši koncepcija suteikė ES institucijoms, nacionalinėms valdžios institucijoms, tarpvyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms galimybę daugiau diskutuoti, dalytis žiniomis ir patirtimi, pavyzdžiui, vaiko globos ar amžiaus nustatymo klausimais.

Tačiau turime nuveikti dar daug:

  • reikia daugiau kiekybinių ir kokybinių duomenų rinkimo ir mainų priemonių, pvz., leisiančių nustatyti, kiek nepilnamečių dingsta iš priežiūros įstaigų ar kiek nelydimų nepilnamečių yra grąžinami. Būtina toliau gerinti visoje ES renkamų duomenų palyginamumą;

  • labai svarbu, kad ES ir valstybės narės nuolat palaikytų ryšį ir keistųsi informacija su kilmės ir tranzito šalimis – turime dalytis patirtimi ir geriausia praktika, kad geriau suprastume šių šalių poreikius ir atrastume realius sprendimus, užtikrinančius prevenciją, šeimos narių paiešką ir saugų nelydimų nepilnamečių grįžimą;

  • Komisija toliau teiks pirmenybę šios srities projektų finansavimui. Valstybės narės, tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos raginamos naudotis visais turimais finansiniais ištekliais;

  • ES įsipareigojo iki 2012 m. pabaigos įdiegti bendrą ES prieglobsčio sistemą. Komisija pasiūlė aukštesnius nelydimų vaikų apsaugos standartus ir tikisi, kad Parlamentas ir Taryba dėl jų sutars.

Naudingos nuorodos

MEMO/12/716

Tarpinė veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas

Cecilia Malmström nuomonė dėl nelydimų nepilnamečių

Cecilia Malmström interneto svetainė

Sekite Komisijos narės C. Malmström Twitter žinutes

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

Sekite Vidaus reikalų generalinio direktorato Twitter žinutes

ES imigracijos portalas

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. (+32-2) 298 09 63.

Tove Ernst, tel. (+32-2) 298 67 64.


Side Bar