Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 28.

Menekültügy és bevándorlás: Többet kell tennie az EU-nak a kísérő nélküli gyermekek védelméért

Évente kiskorúak ezrei érkeznek kísérő nélkül Európába a jobb élet reményében. Többségük háború, konfliktus vagy a túlélést megnehezítő más körülmény elől menekül; némelyikük útközben veszítette el családtagjait.

A kísérő nélküli kiskorúak helyzetéről szóló mai jelentésében a Bizottság fokozottabb erőfeszítéseket sürget mind tagállami, mind uniós szinten annak érdekében, hogy e komplex, nemzetek feletti kihívást hatékonyan és a gyermekek jogainak maradéktalan tiszteletben tartásával kezelhessük az Unióban.

A harmadik országokból, kísérő nélkül érkező kiskorúak bevándorlása nem időszakos jelenség: már régóta része az Unióba irányuló migrációnak. 2011-ben 12 225 kísérő nélküli kiskorú nyújtott be menedékjog iránti kérelmet az EU 27 tagállamának valamelyikében. Ez a szám nagyjából megegyezik a korábbi években benyújtott kérelmek számával, és várhatóan a jövőben sem változik lényeges mértékben. Egyes tagállamok becslései arra utalnak, hogy ennél jóval több kísérő nélküli gyermek érkezik illegális úton az EU-ba. Olasz adatok szerint az ország területén 2011. december 31-én 5 959 kísérő nélküli kiskorú tartózkodott, Franciaország pedig 6000-re becsülte a számukat. 2008 és 2011 között a spanyol hatóságok összesen több mint 5500 kísérő nélküli kiskorút regisztráltak, míg Belgium 4000-re teszi számukat.

„A határainkra egyedül érkező kiskorúak a migránsok legkiszolgáltatottabb és legsérülékenyebb csoportját alkotják. Jóllehet bíztató, hogy a közös uniós megközelítés nyomán javultak a gyermekek körülményei, és ma már fokozottabb védelemben részesülnek, még számos kihívás áll előttünk. Tovább kell fejlesztenünk azokat az eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy ezeket a gyermekeket méltósággal fogadjuk az Unió határain. Ehhez a tagállamok közötti szorosabb együttműködés és információcsere is hozzátartozik” – jelentette ki Cecilia Malmström, uniós belügyi biztos.

Az EU-ba érkező kísérő nélküli kiskorúak fokozott védelme érdekében a Bizottság 2010-ben a gyermekjogok tiszteletben tartásán alapuló cselekvési tervet fogadott el, amely elősegítette az Európába érkező kísérő nélküli kiskorúak ügyének előtérbe állítását. A kiskorúak jövőjére vonatkozó minden döntésnek a gyermek mindenek felett álló érdekét kell képviselnie, függetlenül a kiskorú menekültügyi státuszától.

A Bizottság ma elfogadott jelentése a kísérő nélküli kiskorúakról szóló, 2010–2014 közötti évekre vonatkozó cselekvési terv (IP/10/534) végrehajtását értékelő félidős beszámoló. A jelentés leltárt készít az eddig elért eredményekről, és meghatározza azokat a területeket, amelyekre a következő két évben nagyobb figyelmet kell fordítani, és amelyeken célirányosabb fellépéseket kell végrehajtani.

Az elmúlt két évben a cselekvési terv több pozitív eredményt hozott:

  • A gyermek mindenek felett álló érdekének vezérelvként való, kimondott elismerése hozzájárult több olyan rendelkezés új uniós jogalkotási aktusokba történő beépítéséhez, amelyek nagyobb védelmet biztosítanak e csoport számára (a menekültügy, a bevándorlás és az emberkereskedelem területén).

  • A közös uniós megközelítés biztosítja, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak azok a finanszírozási intézkedések, amelyek e különösen kiszolgáltatott migránscsoport támogatását szolgálják.

  • A cselekvési terv előmozdította az intézmények, nemzeti hatóságok, kormányközi és nem kormányzati szervezetek közötti párbeszédet, és lehetővé tette az ismeretek és gyakorlatok fokozottabb cseréjét, például a gyámság és az életkor megállapítása terén.

Ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség:

  • Javítani kell a mennyiségi és minőségi adatok gyűjtését és cseréjét, például a gondozó létesítményekből eltűnő kiskorúak száma vagy a visszatérített kísérő nélküli kiskorúak száma tekintetében. Tovább kell javítani a tagállamokban összegyűjtött adatok összehasonlíthatóságát.

  • Kulcsfontosságú, hogy mind az EU, mind a tagállamok folyamatos párbeszédet folytassanak és folyamatos kapcsolatot tartsanak a származási és tranzitországokkal a tapasztalatok és a helyes gyakorlatok megosztása, ezen országok igényeinek jobb megértése és a megelőzéssel, a családtagok felkutatásával és a kísérő nélküli kiskorúak biztonságos visszatérésével kapcsolatos konkrét megoldások kidolgozása érdekében.

  • A Bizottság továbbra is prioritásként fogja kezelni e projektek finanszírozását. A tagállamokat, a nemzetközi és a nem kormányzati szervezeteket arra kell ösztönözni, hogy a lehető legjobban aknázzák ki a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat.

  • Az EU elkötelezett amellett, hogy 2012 végére közös menekültügyi rendszert alakítson ki. A Bizottság javaslatai magasabb szintre emelik a kísérő nélküli kiskorúak védelmét, és a Bizottság reméli, hogy az Európai Parlament és a Tanács megegyezésre jut ezek tekintetében.

Hasznos linkek

MEMO/12/716

A cselekvési terv végrehajtásáról szóló félidős jelentés

Bizottsági munkadokumentum

Cecilia Malmström véleménycikke a kísérő nélküli kiskorúakról

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos híreit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren

Uniós bevándorlási portál

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar