Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Ökad global konkurrens kräver mer innovativa företag

Bryssel den 7 februari 2012. Nästan alla EU-länder har förbättrat sin innovationsförmåga visar en färsk rapport, den s.k. resultattavlan för innovation 2011. Takten på innovationsökningen saktar däremot ner, och EU har inte lyckats minska avståndet till globala innovationsledare som USA, Japan och Sydkorea. Störst är avståndet när det gäller innovation inom den privata sektorn. EU har däremot fortfarande ett klart försprång framför tillväxtekonomier som Kina, Brasilien, Indien, Ryssland och Sydafrika. Kina förbättrar dock sin innovationsförmåga och håller successivt på att hinna ifatt. Inom EU ligger Sverige fortfarande i topp, tätt följt av Danmark, Tyskland och Finland (se hela rangordningen nedan). Företagens satsning på innovation har visat sig vara en viktig faktor för att hamna i toppen, både inom EU och internationellt.

– Årets resultat ger en tydlig fingervisning om att det krävs en större satsning på innovation. Om EU vill hinna ifatt de viktigaste ekonomiska parterna och övervinna den nuvarande krisen måste all uppmärksamhet riktas mot innovation. Detta är särskilt viktigt i företagen som har visat sig vara nyckeln till framgång. Men framgångsrika nystartade företag i andra delar av världen visar att EU fortfarande har en del att lära, säger Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande.

– EU behöver väl avvägda nationella strukturer för forskning och innovation som skapar en innovationsvänlig miljö för företag. Resultattavlan visar också att EU ligger efter USA i fråga om spetsforskning. Därför är det viktigt att snabbt skapa ett europeiskt forskningsområde för att öka konkurrensen och få högsta möjliga kvalitet, och för att locka och behålla den bästa kompetensen i världen, säger Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär för forskning, innovation och vetenskap.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

och http://www.proinno-europe.eu/metrics

För sammanfattningar av innovationsresultaten i de 27 EU-länderna, och i andra europeiska länder, se MEMO/12/74.

Vilka är innovationsledarna i Europa?

I resultattavlan för innovation 2011 indelas EU-länderna i följande fyra grupper:

  • Innovationsledare: Sverige, Danmark, Tyskland och Finland.

  • Innovationsföljare: Belgien, Storbritannien, Nederländerna, Österrike, Luxemburg, Irland, Frankrike, Slovenien, Cypern och Estland som ligger i närheten av genomsnittet för hela EU.

  • Måttliga innovatörer: Italien, Portugal, Tjeckien, Spanien, Ungern, Grekland, Malta, Slovakien och Polen som ligger under genomsnittet för hela EU.

  • Begränsade innovatörer: Rumänien, Litauen, Bulgarien och Lettland ligger tydligt under genomsnittet för hela EU.

Figur 1: Innovationsresultat i EU-länderna

Anmärkning: Det genomsnittliga resultatet beräknas med hjälp av en sammansatt indikator som i sin tur bygger på 24 indikatorer med ett lägsta möjliga resultat på 0 och ett högsta möjliga resultat på 1. Det genomsnittliga resultatet 2011 avspeglar förhållandena 2009/2010 eftersom uppgifterna blir tillgängliga med fördröjning.

Vad är det som gör innovationsledarna framgångsrika?

De länder som ligger högst i rangordningen enligt den sammansatta innovationsindikatorn har ett antal styrkor i sina nationella system för forskning och innovation gemensamma, med företagsinnovation i centrum och samarbete mellan offentligt och privat. Även om det inte finns ett enda sätt att nå de bästa resultaten är det tydligt att alla innovationsledarna – Finland, Sverige, Danmark och Tyskland – gör mycket bra ifrån sig i fråga om utgifter för forskning och utveckling, även i företagen. De flesta innovationsledare har också bra resultat inom andra innovationsindikatorer som rör företag. Sverige, EU:s främsta innovatör, har det bästa resultatet i tre av åtta innovationsaspekter: mänskliga resurser, finansiering och stöd samt företagsinvesteringar, medan Tyskland och Danmark har bäst resultat i två innovationsaspekter vardera (samarbete och entreprenörskap samt immateriella tillgångar respektive innovatörer och ekonomiska resultat). De ledande europeiska innovatörerna har också lyckats väl med att kommersiellt utnyttja teknisk kunskap.

EU i internationell jämförelse

Precis som förra året finns den största skillnaden i kategorin ”Företagsinnovation” där EU som helhet halkar efter i fråga om företagens utgifter för forskning och utveckling, offentlig-privata samarbeten och, jämfört med USA, i fråga om attraktiva forskningsstrukturer med spetskompetens. Bättre villkor för innovation kommer inte räcka om inte EU också kan attrahera en mycket högre andel av världens främsta forskare och unga vetenskapliga talanger.

Bakgrund

Resultattavlan för innovation 2011 bygger för närvarande på 24 indikatorer som fördelas på tre huvudkategorier och åtta aspekter:

  • Möjliggörare”, dvs. de grundläggande byggstenar som gör innovation möjlig (mänskliga resurser, tillgängliga och attraktiva forskningsstrukturer med spetskompetens samt finansiering och stöd).

  • Företagsinnovation” som mäter europeiska företags satsningar på innovation (företagsinvesteringar, samarbete och entreprenörskap samt immateriella tillgångar).

  • Resultat” som visar hur väl kategorierna ovan omvandlas till ekonomiska fördelar i allmänhet (innovatörer och ekonomiska resultat, inklusive sysselsättning).

För ytterligare information:

Uppgifter om enskilda länder:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

Resultattavla för forskning och utveckling: IP/11/1025 och MEMO/11/705

Innovationsunionen

Europa 2020

Kontaktpersoner:

Michael Jennings +32 22963388

Carlo Corazza +32 22951752

Monika Wcislo +32 22955604

Sara Tironi +32 22990403


Side Bar