Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Spodbujanje inovacij podjetij glede na vse ostrejšo konkurenco v svetu

V Bruslju, 7. februarja 2012 – na podlagi sistema inovacijskih kazalnikov Unije za leto 2011 so skoraj vse države članice napredovale na področju inovacij. Vendar rast inovacij slabi, prav tako pa EU ne zmanjšuje trajne vrzeli med EU in vodilnimi svetovnimi inovatorkami: ZDA, Japonsko in Južno Korejo. Največja vrzel v EU-27 ostaja na področju inovacij zasebnega sektorja. EU pa še vedno ostaja pred gospodarstvi v razvoju: Kitajsko, Brazilijo, Indijo, Rusijo in Južnoafriško republiko. Vendar Kitajska napreduje na področju inovacij in se vztrajno bliža najboljšim. V EU je v celotni razvrstitvi vodilna Švedska, tesno pa ji sledijo Danska, Nemčija in Finska (glej celotno razvrstitev spodaj). Inovacijske dejavnosti podjetij izstopajo kot pomemben dejavnik za doseganje vodilnih mest na ravni EU in mednarodni ravni.

Komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Letošnji rezultati so jasno opozorilo, da si je treba še bolj prizadevati za spodbujanje inovativnosti. Če želimo zapolniti vrzel, ki je nastala med nami in našimi glavnimi gospodarskimi partnerji, ter premagati trenutno krizo, moramo inovacijam posvetiti vso našo pozornost. Računam zlasti na podjetja, ki so se izkazala kot ključna za uspeh na področju inovacij. Uspešni zagoni podjetij v drugih delih sveta pa kažejo, da se mora Evropa še dosti naučiti.“

„Potrebujemo uravnotežene nacionalne raziskovalne in inovacijske sisteme, ki bodo v podjetjih zagotavljali inovacijam prijazno okolje. Sistem kazalnikov kaže tudi vrzel med nami in ZDA na področju raziskav na najvišji ravni. Nujno je, da Evropski raziskovalni prostor spodbudi novo konkurenčnost, ustvari več odličnosti in privabi ter ohrani najboljše svetovne talente,“ je dejala komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn.

Celotno poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

in http://www.proinno-europe.eu/metrics.

Za posamezne povzetke rezultatov na področju inovativnosti za vseh 27 držav članic in drugih evropskih držav glej MEMO/12/74.

Katere države so vodilne na področju inovacij v Evropi?

Sistem inovacijskih kazalnikov Unije za leto 2011 države članice razdeljuje na naslednje štiri skupine:

  • vodilne inovatorke: Švedska, Danska, Nemčija in Finska;

  • zasledovalne inovatorke: Belgija, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Avstrija, Luksemburg, Irska, Francija, Slovenija, Ciper in Estonija, vse pa dosegajo inovativnost, ki je blizu povprečja EU-27;

  • zmerne inovatorke: inovativnost Italije, Portugalske, Češke, Španije, Madžarske, Grčije, Malte, Slovaške in Poljske je pod povprečjem EU-27;

  • skromne inovatorke: inovativnost Romunije, Litve, Bolgarije in Latvije je znatno pod povprečjem EU-27.

Slika 1: Inovativnost držav članic EU

Opomba: Povprečna inovativnost se izmeri s sestavljenim kazalnikom, pri čemer se na podlagi podatkov za 24 kazalnikov določita najnižja 0 in najvišja možna vrednost 1. Povprečna inovativnost za leto 2011 zaradi zaostanka pri dostopnosti podatkov odraža rezultate za obdobje 2009/2010.

Zakaj so vodilne inovatorke tako uspešne?

Države na vrhu razvrstitve skupnega kazalnika inovacij imajo močne nacionalne raziskovalne in inovacijske sisteme, pri čemer so ključne poslovne dejavnosti ter sodelovanje javnega in zasebnega sektorja. Čeprav vrha ni mogoče doseči samo na en način, je jasno, da so vse vodilne inovatorke, to so Finska, Švedska, Danska in Nemčija, zelo uspešne na področju odhodkov za raziskave in razvoj, vključno v podjetjih. Večina vodilnih inovatork je zelo uspešna tudi pri drugih kazalnikih inovativnosti, povezanih z dejavnostmi podjetij. Najvišje uvrščena inovatorka v EU, Švedska, prevladuje v treh od osmih skupin inovativnosti: človeški viri, finance in podpora ter naložbe podjetij. Nemčija in Danska pa sta najuspešnejši v dveh ločenih inovacijskih skupinah (Nemčija: povezave in podjetništvo ter intelektualni kapital, Danska: inovatorji in gospodarski učinki). Vse evropske vodilne inovatorke tudi odlično prodajajo svoje tehnološko znanje.

Položaj EU na mednarodni ravni

Tako kot lani je tudi letos največja vrzel v kategoriji „dejavnosti podjetij“, kjer EU-27 zaostaja pri odhodkih za raziskave in razvoj v podjetjih, javno-zasebnih soobjavah ter, v primerjavi z ZDA, odličnih ter atraktivnih raziskovalnih sistemih. Boljši okvirni pogoji za inovacije ne bodo zadostovali, če EU ne bo sposobna pritegniti večjega števila najboljših raziskovalcev in mladih znanstvenikov po svetu.

Ozadje

Sistem inovacijskih kazalnikov Unije za leto 2011 trenutno zajema 24 kazalnikov, ki so razdeljeni v tri glavne kategorije in osem skupin:

  • „potencial“: temeljni gradniki, ki omogočajo inovacije (človeški viri, odprti, odlični in atraktivni raziskovalni sistemi ter financiranje in pomoč);

  • „dejavnosti podjetij“: kazalniki, ki kažejo inovacijska prizadevanja evropskih podjetij (naložbe podjetij, povezave in podjetništvo ter intelektualni kapital) in

  • „izkupiček“: kazalniki, ki kažejo, kakšne so prednosti za gospodarstvo kot celoto (inovatorji in gospodarski učinki, vključno z zaposlovanjem).

Več informacij:

Podatki raziskave za posamezne države:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

Sistem raziskovalnih in razvojnih kazalnikov: IP/11/1025 in MEMO/11/705

Unija inovativnosti

Evropa 2020

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Monika Wcislo (+32 22955604)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar