Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Toenemende wereldwijde concurrentie vergt krachtige innovatie-impuls in ondernemingen

Brussel, 7 februari 2012. Volgens het Innovatie-Uniescorebord 2011 hebben bijna alle lidstaten betere innovatieprestaties neergezet. Toch vertraagt de groei van de innovatieprestaties en slaagt de EU er niet in om de aanhoudende kloof met innovatieleiders zoals de VS, Japan of Zuid-Korea te dichten. De grootste achterstand blijft in de EU-27 bestaan in de particuliere sector. De EU behoudt nog steeds een duidelijke voorsprong op de opkomende economieën van China, Brazilië, India, Rusland en Zuid-Afrika. Maar China verbetert zijn innovatieprestaties en maakt geleidelijk zijn achterstand goed. Binnen de EU bevestigt Zweden zijn leiderspositie in de algemene rangschikking, op de voet gevolgd door Denemarken, Duitsland en Finland (zie volledige rangschikking hieronder). De innovatie-activiteiten van bedrijven zijn duidelijk een belangrijke factor voor het behalen van topposities op Europees en internationaal niveau.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: "De resultaten van dit jaar betekenen een duidelijke waarschuwing dat de inspanningen op het gebied van innovatie moeten worden opgevoerd. Als we de achterstand op onze belangrijkste economische partners willen inhalen en de huidige crisis het hoofd willen bieden, dan verdient innovatie onze volle aandacht. Ik reken hierbij in het bijzonder op de bedrijven, aangezien zij de sleutel tot succesvolle innovatie blijken te zijn. Maar succesvolle nieuwe projecten in andere delen van de wereld tonen aan dat Europa nog wat kan bijleren."

"We hebben behoefte aan evenwichtige nationale systemen voor onderzoek en innovatie die voor het bedrijfsleven een innovatievriendelijk klimaat scheppen. Uit het scorebord blijkt verder dat er een achterstand is op de VS op het gebied van hoogstaand onderzoek. We hebben dringend behoefte aan een Europese onderzoeksruimte om voor verse concurrentie te zorgen, excellentie te genereren en wereldwijd de grootste talenten aan te trekken en te behouden", verklaarde commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn.

Het volledige verslag is te vinden op:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

en http://www.proinno-europe.eu/metrics

Voor de afzonderlijke samenvattingen van de innovatieprestaties van alle 27 lidstaten en andere Europese landen, zie MEMO/12/74.

Wie zijn de innovatieleiders in Europa?

Het Innovatie-Uniescorebord van 2011 verdeelt de lidstaten in de onderstaande vier landengroepen:

  • Innovatieleiders: Zweden, Denemarken, Duitsland en Finland.

  • Innovatievolgers: België, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Oostenrijk, Luxemburg, Ierland, Frankrijk, Slovenië, Cyprus, en Estland, met prestaties dicht bij het EU-27-gemiddelde.

  • Gematigde innovatoren: Italië, Portugal, Tsjechië, Spanje, Hongarije, Griekenland, Malta, Slowakije en Polen, die onder het EU-27-gemiddelde presteren.

  • Bescheiden innovatoren: Roemenië, Litouwen, Bulgarije en Letland, die ver onder het EU-27-gemiddelde scoren.

Figuur 1: Innovatieprestaties van de EU-lidstaten

Noot: De gemiddelde prestatie wordt aan de hand van een samengestelde indicator gemeten die is gebaseerd op gegevens voor 24 indicatoren die variëren van een laagst mogelijke prestatie van 0 tot een hoogst mogelijke prestatie van 1. Als gevolg van vertraging in de beschikbaarheid van de gegevens geeft de gemiddelde prestatie in 2011 de prestatie in 2009/2010 weer.

Wat innovatieleiders succesvol maakt

De landen bovenaan in de rangschikking volgens de samengestelde innovatie-indicator vertonen een aantal gemeenschappelijke sterke punten in hun nationale systemen voor onderzoek en innovatie, waarbij bedrijfsactiviteiten en publiek-private samenwerking een sleutelrol spelen. Hoewel er meer dan één manier is om superieure innovatieprestaties te bereiken, is het duidelijk dat alle innovatieleiders, Finland, Zweden, Denemarken en Duitsland, zeer goed scoren op het vlak van O&O-uitgaven, ook door het bedrijfsleven. De meeste innovatieleiders presteren ook bijzonder goed voor andere aan bedrijfsactiviteiten gerelateerde innovatie-indicatoren. Zweden, de topinnovator in de EU, is toonaangevend voor drie van de acht innovatieaspecten: human resources, financiën en steun, en bedrijfsinvesteringen; terwijl Duitsland en Denemarken telkens voor twee aspecten de beste resultaten laten optekenen (netwerken & ondernemerschap en intellectuele activa tegenover innovatoren en economische effecten). Europese topinnovatoren scoren bovendien ook goed in het commercialiseren van hun technologische kennis.

De EU in internationale vergelijking

De grootste achterstand doet zich net als vorig jaar voor in de categorie "bedrijfsactiviteiten" waar de EU-27 achterblijft in O&O-uitgaven door het bedrijfsleven, publiek-private copublicaties, en, in vergelijking met de VS op het gebied van excellente en aantrekkelijke onderzoekssystemen. Betere randvoorwaarden voor innovatie zijn niet voldoende indien de EU er niet in slaagt om wereldwijd een aanzienlijk groter aandeel toponderzoekers en jong wetenschappelijk toptalent aan te trekken.

Achtergrond

Het Innovatie-Uniescorebord van 2011 is nu gebaseerd op 24 indicatoren, die ingedeeld worden in drie hoofdcategorieën en acht aspecten:

  • "aanjagers", d.w.z. de elementaire bouwstenen die innovatie mogelijk maken (human resources; open, excellente en aantrekkelijke onderzoekssystemen; financiën en steun);

  • "bedrijfsactiviteiten" die een beeld geven van de innovatie-inspanningen van Europese bedrijven (bedrijfsinvesteringen, netwerken en ondernemerschap, intellectuele activa); en

  • "outputs" waaruit blijkt hoe dit in voordelen voor de gehele economie wordt omgezet (innovatoren en economische effecten, met inbegrip van werkgelegenheid).

Voor nadere informatie, zie:

Onderzoeksgegevens per land:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

O&O-scorebord: IP/11/1025 en MEMO/11/705

Innovation Union

Europa 2020

Contact :

Michael Jennings +32 22963388

Carlo Corazza +32 22951752

Monika Wcislo +32 22955604

Sara Tironi +32 22990403


Side Bar