Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Didėjant pasaulinei konkurencijai įmonės turi skirti daugiau dėmesio inovacijoms

Briuselis, 2012 m. vasario 7 d. 2011 m. Inovacijų sąjungos veiklos rezultatų suvestinės duomenimis, beveik visos valstybės narės pagerino savo inovacijų diegimo rodiklius. Tačiau inovacijos diegiamos nebe taip sparčiai kaip anksčiau ir ES kol kas nepavyksta įveikti atotrūkio nuo pasaulinių šios srities lyderių – JAV, Japonijos ir Pietų Korėjos. Didžiausias atotrūkis, vertinant visas 27 valstybes nares, išlikęs privačiojo sektoriaus inovacijų srityje. Vis dėlto ES dar gerokai lenkia tokias besiformuojančios rinkos ekonomikos šalis kaip Kinija, Brazilija, Indija, Rusija ir Pietų Afrika. Nuolat savo inovacijų veiklą gerinanti Kinija sparčiai vejasi šalis lyderes. Iš ES šalių pirmąsias reitingo pozicijas užima Švedija, nuo jos nedaug atsilieka Danija, Vokietija ir Suomija. Visų šalių pozicijos nurodytos toliau. Svarbus pirmąsias reitingo pozicijas užtikrinantis veiksnys tiek ES, tiek tarptautiniu lygmeniu yra įmonių inovacinė veikla.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Šių metų rezultatai – aiškus signalas, kad reikia labiau stengtis skatinti inovacijas. Jei norime sumažinti atotrūkį nuo mūsų pagrindinių ekonomikos partnerių ir įveikti krizę, inovacijoms turime skirti gerokai daugiau dėmesio. Visų pirma kliaujuosi įmonėmis, kurios, kaip jau įrodyta, yra esminis sėkmės šioje srityje garantas. Sėkmingai veikiančios naujos įmonės kituose pasaulio kraštuose rodo, kad Europa dar turi išmokti kai kurias pamokas.“

„Reikia sukurti proporcingas nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemas, kurios padėtų įmonėms užtikrinti inovacijoms palankią aplinką. Iš rezultatų suvestinės matyti, kad nuo JAV atsiliekame ir pažangiausių mokslinių tyrimų srityje. Turime kuo greičiau pasiekti, kad Europos mokslinių tyrimų erdvė skatintų konkurenciją, užtikrintų meistriškumą, pritrauktų ir išlaikytų didžiausius pasaulio talentus“, – kalbėjo už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn.

Visa ataskaita pateikiama adresu

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

ir http://www.proinno-europe.eu/metrics.

Atskiras visų 27 valstybių narių ir kitų Europos šalių inovacijų diegimo rezultatų santraukas rasite MEMO/12/74.

Europos inovacijų lyderės

2011 m. rezultatų suvestinėje valstybės narės suskirstytos į keturias grupes:

  • inovacijų lyderės: Švedija, Danija, Vokietija ir Suomija;

  • vidutinės novatorės: Belgija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Austrija, Liuksemburgas, Airija, Prancūzija, Slovėnija, Kipras ir Estija. Šių šalių rezultatai maždaug atitinka ES-27 vidurkį;

  • nuosaikios novatorės: Italija, Portugalija, Čekija, Ispanija, Vengrija, Graikija, Malta, Slovakija ir Lenkija. Šių šalių rezultatai nesiekia ES-27 vidurkio;

  • menkos novatorės: Rumunija, Lietuva, Bulgarija ir latvija. Šių šalių rezultatai gerokai prastesni už ES-27 vidurkį.

1pav. ES valstybių narių inovacijų veiklos rezultatai

Pastaba. Rezultatų vidurkis apskaičiuotas naudojant 24 rodiklių sudėtinį rodiklį, atspindintį veiklos mastą pagal skalę nuo 0 iki 1. Dėl vėlavimo pateikti duomenis 2011 m. vidutiniai rodikliai atspindi 2009–2010 m. veiklos rezultatus.

Kas lemia inovacijų lyderių sėkmę

Pirmąsias pagal sudėtinį inovacijų rodiklį sudaryto reitingo vietas užimančioms šalims būdingos tvirtos nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos, kuriose svarbus vaidmuo tenka verslui bei viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimui. Nors vieno kelio, kuris užtikrintų pirmąsias reitingo pozicijas, nėra, akivaizdu, kad inovacijų srityje pirmaujančių šalių – Suomijos, Švedijos, Danijos ir Vokietijos – subjektai, įskaitant įmones, skiria daug lėšų moksliniams tyrimams ir plėtrai. Dauguma pirmaujančių šalių yra pasiekusios puikių rezultatų, susijusių su kitais verslo inovacijų rodikliais. Didžiausia ES inovatorė Švedija pirmauja pagal tris iš aštuonių inovacijų aspektų: žmogiškųjų išteklių, finansavimo ir rėmimo, įmonių investicijų. Vokietija ir Danija pirmauja pagal du inovacijų aspektus (atitinkamai – bendradarbiavimas ir verslumas ir intelektinė nuosavybė bei novatoriai ir poveikis ekonomikai). Inovacijų srityje pirmaujančios Europos šalys pranoksta kitas ir technologinių žinių komercializacijos srityje.

ES padėtis pasaulyje

Kaip ir praėjusiais metais, ES-27 labiausiai atsilieka verslo subjektų veiklos kategorijoje – verslo išlaidų moksliniams tyrimams ir plėtrai, viešų ir privačių bendrų publikacijų, taip pat, palyginti su JAV, kokybiškų ir patrauklių mokslinių tyrimų sistemų srityse. Vien sudaryti inovacijoms palankesnes sąlygas nepakaks, jei ES nesugebės pritraukti gerokai daugiau geriausių mokslininkų ir jaunų šios srities talentų iš viso pasaulio.

Pagrindiniai faktai

2010 m. Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinę sudaro 24 rodikliai, sugrupuoti į tris pagrindines kategorijas ir 8 aspektus:

  • priemonės – pagrindiniai elementai, kurie padeda sudaryti sąlygas diegti inovacijas (žmogiškieji ištekliai, atviros, kokybiškos ir patrauklios mokslinių tyrimų sistemos, finansavimas ir rėmimas);

  • verslo subjektų veikla – veikla, rodanti Europos įmonių inovatyvumą (verslo investicijos, bendradarbiavimas ir verslumas, intelektinė nuosavybė);

  • rezultatai – rodikliai, pagal kuriuos galima spręsti, kokia inovacijų veiklos nauda visai ekonomikai (inovacijų kūrėjai ir ekonominis poveikis, įskaitant užimtumą).

Daugiau informacijos

Su konkrečiomis šalimis susiję duomenys:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

Mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatų suvestinė: IP/11/1025 ir MEMO/11/705

Inovacijų sąjunga

„Europa 2020“

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings , tel. +32 2 296 33 88

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04

Sara Tironi, tel. +32 22 99 04 03


Side Bar