Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Ettevõtted peavad ülemaailmse konkurentsi tihenemise tõttu innovatsiooni hoogustama

Brüssel, 7. veebruar 2012. Peaaegu kõikides liikmesriikides on innovatsioonitase 2011. aasta innovatiivse liidu tulemustabeli andmetel tõusnud. Tõusutempo on aga aeglustumas ning ikka veel ei suuda EL järele jõuda maailma innovatsiooniliidritele USAle, Jaapanile ja Lõuna-Koreale. EL 27 nõrgim koht on endiselt erasektori uuendustegevus. Jätkuvalt juhib EL selliste tärkava turumajandusega riikide nagu Hiina, Brasiilia, India, Venemaa ja Lõuna-Aafrika ees. Hiina innovatsioonitase aga tõuseb ning ta hakkab EL 27 tasapisi järele jõudma. ELi piires hoiab üldise pingerea liidrikohta Rootsi; tal on tihedalt kannul Taani, Saksamaa ja Soome (vt täielikku pingerida allpool). Juhtpositsioon ELis ja rahvusvahelisel tasandil paistab olevat selgelt seotud ettevõtete innovatsioonitegevusega.

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles: „Selleaastased tulemused annavad selgelt märku, et innovatsiooni edendamiseks on vaja rohkem pingutada. Kui tahame oma peamistele majanduspartneritele järele jõuda ja praegusele kriisile lahenduse leida, tuleb kogu tähelepanu suunata innovatsioonile. Eriti loodan ettevõtetele, sest nemad on osutunud innovatsioonialase edu pandiks. Samas näitavad muu maailma edukad idufirmad, et Euroopa peab veel üht-teist õppima.”

Meil on vaja tasakaalustatud riiklikke teadus- ja innovatsioonisüsteeme, mis loovad innovatsioonisõbraliku ärikeskkonna. Tulemustabelis on näha ka Euroopa ja USA tippteaduse vaheline lõhe. Peame kiiremas korras looma Euroopa teadusruumi, et elavdada konkurentsi, saavutada rohkem tipptulemusi ning meelitada ligi ja hoida andekaid inimesi kogu maailmast”, ütles teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn.

Täielik aruanne on esitatud aadressidel

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

ning http://www.proinno-europe.eu/metrics

Andmed 27 liikmesriigi ja teiste Euroopa riikide innovatsioonitaseme kohta on avaldatud dokumendis MEMO/12/74.

Kes on Euroopa innovatsiooniliidrid?

2011. aasta innovatiivse liidu tulemustabelis on liikmesriigid jagatud järgmisesse nelja rühma:

  • innovatsiooniliidrid: Rootsi, Taani, Saksamaa ja Soome;

  • innovatsiooni järgijad: Belgia, Ühendkuningriik, Madalmaad, Austria, Luksemburg, Iirimaa, Prantsusmaa, Sloveenia, Küpros ja Eesti, kelle näitajad on EL 27 keskmise lähedal;

  • mõõdukad innovaatorid: Itaalia, Portugal, Tšehhi Vabariik, Hispaania, Ungari, Kreeka, Malta, Slovakkia ja Poola, kelle näitajad jäävad EL 27 keskmisest allapoole;

  • tagasihoidlikud innovaatorid: Rumeenia, Leedu, Bulgaaria ja Läti näitajad jäävad EL 27 keskmisest väga palju allapoole.

Joonis 1: ELi liikmesriikide innovatsioonitase

Märkus: keskmise taseme mõõtmiseks kasutatakse 24 näitajal põhinevat koondnäitajat, madalaim võimalik innovatsioonitase on 0 ja kõrgeim võimalik innovatsioonitase on 1. Andmete kättesaadavusest tuleneva nihke tõttu kajastab 2011. aasta keskmine tase 2009.–2010. aasta tulemusi.

Milles seisneb innovatsiooniliidrite edu

Parima innovatsiooni koondnäitajaga riikide teadus- ja innovatsioonisüsteeme iseloomustavad teatavad ühised tugevad küljed ning see, kuivõrd oluline on äritegevus ning avaliku ja erasektori koostöö. Ehkki innovatsiooni tipptaset ei ole võimalik saavutada ühel konkreetsel viisil, on selge, et kõigi innovatsiooniliidrite – Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa – tulemused seoses kulutustega teadus- ja arendustegevusele (sealhulgas ettevõtete sellekohaste kulutustega) on väga head. Samuti on väga head enamiku innovatsiooniliidrite tulemused ettevõtete tegevusega seotud muude innovatsiooninäitajate osas. ELi parim innovaator Rootsi juhib kaheksast innovatsioonitegevuse mõõtmest kolmes: inimressursid, rahastamine ja toetused ning ettevõtete investeeringud. Saksamaa ja Taani on kumbki parimad kahes innovatsioonitegevuse mõõtmes (ettevõtlus ja intellektuaalomand vs innovaatorid ja majanduslik mõju). Kõikidel Euroopa parimatel innovaatoritel on head saavutused ka oma tehnoloogiliste teadmiste turustamises.

ELi koht rahvusvahelises võrdluses

Nagu ka eelmisel aastal, on suurimad erinevused ettevõtete tegevuse kategoorias, kus EL 27 jääb maha ettevõtete kulutustes teadus- ja arendustegevusele, avaliku ja erasektori koostöös ning võrreldes USAga ka tipptasemel ja atraktiivsete teadusuuringusüsteemide osas. Innovatsiooni parematest raamtingimustest ei piisa, kui EL ei suuda ligi meelitada endisest rohkem tippteadureid ja parimaid noori andekaid teadlasi kogu maailmast.

Taust

2011. aasta innovatiivse liidu tulemustabel põhineb praegu 24 näitajal, mis on jagatud kolmeks põhikategooriaks ja kaheksaks mõõtmeks:

  • võimaldajad, st need baaselemendid, mis teevad innovatsiooni võimalikuks (inimressursid, avatud, tipptasemel ja atraktiivsed teadusuuringusüsteemid ning rahastamine ja toetused);

  • ettevõtete tegevused, mis näitavad, kui innovaatilised on Euroopa ettevõtjad (ettevõtete investeeringud, ettevõtlus, intellektuaalomand), ning

  • tulemid, mis näitavad, kuidas see kõik kajastub hüvedes majanduse kui terviku jaoks (innovaatorid ja majanduslik mõju, sealhulgas tööhõive).

Lisateave:

andmed konkreetsete riikide kohta:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

Teadus- ja arendustegevuse tulemustabel: IP/11/1025 ja MEMO/11/705

Innovatiivne liit

Euroopa 2020

Contacts :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Sara Tironi (+32 22 99 04 03)


Side Bar