Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Aby podniky obstály v sílící celosvětové konkurenci, musí být inovativnější

Brusel 7. února 2012 – Podle srovnávacího přehledu výzkumu a inovací Unie 2011 zlepšily svou inovační výkonnost téměř všechny členské státy. Avšak tempo tohoto růstu se zpomaluje a EU stále zaostává za světovými lídry v oblasti inovací – Spojenými státy, Japonskem a Jižní Koreou. Nejvíce evropská sedmadvacítka na své konkurenty ztrácí, co se týče inovací v soukromém sektoru. Před rozvíjejícími se ekonomikami Číny, Brazílie, Indie, Ruska a Jižní Afriky si EU zatím udržuje jasný náskok. Inovační výkonnost Číny je však na vzestupu a asijská velmoc svou ztrátu rychle dohání. V Evropské unii potvrzuje pověst nejinovativnější země Švédsko. Za ním v pomyslném žebříčku těsně následují Dánsko, Německo a Finsko (kompletní pořadí viz níže). Zřetelně se ukazuje, že pro dobytí předních pozic v EU i na mezinárodní úrovni je inovační aktivita pro podniky důležitým faktorem.

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Letošní výsledky přináší jasné varování, že na podporu inovací je třeba vynaložit větší úsilí. Chceme-li dohnat náskok našich hlavních hospodářských partnerů a překonat současnou krizi, musíme veškerou pozornost věnovat právě inovacím. Spoléhám zejména na soukromý sektor, neboť je zřejmé, že bez něj lze na poli inovací uspět jen stěží. Avšak to, jak se inovační spirála úspěšně roztáčí jinde ve světě, naznačuje, že Evropa je zatím stále v pozici, kdy by se měla inspirovat a sbírat ponaučení.“

„Potřebujeme, aby v jednotlivých zemích fungovaly vyvážené systémy výzkumu a inovací, které pro podniky vytvoří prostředí nakloněné inovacím. Srovnávací přehled výzkumu a inovací rovněž odhalil, že Evropa za USA zaostává i v oblasti špičkového výzkumu. Potřebujeme nutně, aby Evropský výzkumný prostor dodal impuls zdravé konkurenci, aby vytvořil podmínky pro špičkovou odbornou úroveň a přitáhl a udržel ty nejlepší talenty z celého světa,“ řekla Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu.

Celá zpráva je k dispozici na internetových adresách:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

a http://www.proinno-europe.eu/metrics

Jednotlivá shrnutí výsledků v oblasti inovací všech 27 členských států a dalších evropských zemí viz MEMO/12/74.

Kdo patří v Evropě mezi nejlepší v oblasti inovací?

Podle srovnávacího přehledu výzkumu a inovací Unie 2011 jsou členské státy rozděleny do čtyř skupin:

  • Lídři v oblasti inovací: Švédsko, Dánsko, Německo a Finsko.

  • Příznivci inovací: Belgie, Spojené království, Nizozemsko, Rakousko, Lucembursko, Irsko, Francie, Slovinsko, Kypr a Estonsko – jejich výsledky se blíží průměru EU27.

  • Umírnění inovátoři: Itálie, Portugalsko, Česká republika, Španělsko, Maďarsko, Řecko , Malta, Slovensko a Polsko – jejich výsledky nedosahují průměru EU27.

  • Skromní inovátoři: Rumunsko, Litva, Bulharsko a Lotyšsko – jejich výsledky jsou výrazně pod úrovní průměru EU27.

Obrázek 1: Výsledky členských států EU v oblasti inovací

Poznámka: Průměrný výsledek se měří pomocí ukazatele složeného z údajů pro 24 ukazatelů v rozsahu od nejnižšího možného výsledku 0 až po nejvyšší možný výsledek 1. V důsledku časových prodlev při zpřístupnění údajů vyjadřuje průměrný výsledek za rok 2011 výsledky za období 2009/2010.

Co stojí za úspěchem lídrů v oblasti inovací

Pro země v čele pořadí podle složeného ukazatele inovací je charakteristické to, že mají v mnoha ohledech vyspělé systémy výzkumu a inovací, klíčovou roli hrají aktivity soukromého sektoru a jeho spolupráce s veřejným sektorem. Neexistuje sice jen jediný způsob, jak dosáhnout špičkových výsledků v oblasti inovací, avšak je zřejmé, že všichni lídři v této oblasti – Finsko, Švédsko, Dánsko i Německo – jsou na tom velmi dobře, pokud jde o výdaje na výzkum a vývoj, a to i výdaje podniků. Většina těchto zemí vykazuje velmi dobré výsledky, i pokud jde o další ukazatele inovací týkající se aktivit podniků. Švédsko, země s nejlepšími výsledky v EU v oblasti inovací, dominuje ve třech z osmi oblastí, kde se inovace projevují – v oblasti lidských zdrojů, financování a podpory a investic podniků –, zatímco Německo a Dánsko ovládly po dvou z těchto „disciplín“ (vazby a podnikání a oblast duševního vlastnictví v případě Německa a inovátoři a hospodářské dopady v případě Dánska). Nejlepší evropští inovátoři jsou dobře hodnoceni, i pokud jde o jejich schopnost obchodního využití technologických znalostí.

EU v mezinárodním srovnání

Stejně jako loni ztrácí EU nejvíce v kategorii „aktivity podniků“, kde zaostává, pokud jde o výdaje podniků na výzkum a vývoj i spolupráci veřejného a soukromého sektoru, a na rozdíl od USA se nemůže pochlubit ani tak vyspělými a atraktivními systémy výzkumu. Lepší rámcové podmínky pro inovace nebudou dostačující, pokud EU nebude schopna přilákat podstatně větší podíl špičkových výzkumníků a těch nejlepších mladých talentů z řad vědců z celého světa.

Souvislosti

Srovnávací přehled výzkumu a inovací Unie 2011 v současné době vychází ze 24 ukazatelů, které jsou seskupeny do tří hlavních kategorií a osmi oblastí:

  • Předpoklady“, tj. základní stavební kameny, které umožňují inovovat (lidské zdroje, otevřené, vyspělé a přitažlivé systémy výzkumu a financování a podpora),

  • Aktivity podniků“ – tato kategorie zachycuje úsilí, které evropské podniky vkládají do inovací (investice podniků, vazby a podnikání a duševní vlastnictví), a

  • Výstupy“, které ukazují, jak výše uvedené faktory prospívají hospodářství jako celku (inovátoři a hospodářské dopady, včetně zaměstnanosti).

Podrobnější informace:

Informace o výzkumu v jednotlivých zemích:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

Přehled investic do výzkumu a vývoje: IP/11/1025 a MEMO/11/705

Innovation Union

Europe 2020

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Monika Wcislo (+32 22955604)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar