Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 27 d., Briuselis

Griežtesnė metamfetamino ir heroino pirmtakų (prekursorių) ES lygmens kontrolė

Šiandien Komisija pasiūlė griežčiau kontroliuoti narkotikų pirmtakus (prekursorius), naudojamus metamfetaminui ir heroinui gaminti. Narkotikų pirmtakai (prekursoriai) – įvairiuose produktuose (vaistuose, kvepaluose ir plastike) esančios cheminės medžiagos, kurias galima neteisėtai panaudoti narkotikams gaminti. Šiandien priimtais dviem pasiūlymais siekiama panaikinti narkotikų pirmtakus (prekursorius) reglamentuojančių teisės aktų spragas, kuriomis gali pasinaudoti neteisėta narkotikų gamyba užsiimantys asmenys. Vidaus rinkoje ir ES pasienio muitinėse bus sustiprinta konkrečių cheminių medžiagų kontrolė. Taigi, siūlomomis naujomis taisyklėmis bus galima vykdyti išankstinę neteisėtos narkotikų gamybos prevenciją – tai svarbus ES kovos su narkotikais strategijos principas.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Norėdami, kad ES rinkoje saugiai vyktų teisėta svarbiausio heroino pirmtako (prekursoriaus) prekyba, pasirūpinsime, kad jį naudojančios įmonės būtų registruojamos platesniu mastu. Taip jos toliau aktyviai bendradarbiaus pasaulio mastu kovodamos su neteisėtu narkotikų pirmtakų (prekursorių) naudojimu ir narkotikų gamyba“.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Muitinėms tenka dvejopa atsakomybė – jos rūpinasi mūsų visuomenės saugumu ir palengvina teisėtai veikiančių įmonių prekybą. Vienas iš geriausių jų veiklos pavyzdžių yra narkotikų pirmtakų (prekursorių) kontrolė. Viena vertus, teisėtai veiklą vykdančioms įmonėms neturėtų būti trukdoma vežti šias chemines medžiagas. Kita vertus, reikia daryti viską, kas įmanoma, kad būtų sutrukdyta neteisėtiems narkotikų gamintojams. Šiandienos pasiūlymai sustiprins muitinių vaidmenį kovojant su neteisėta narkotikų gamyba, iš to turės naudos visa ES visuomenė, piliečiai ir įmonės.“

Pagal pirmą pasiūlymą bus sustiprinta muitinėse vykdoma dviejų narkotikų pirmtakų (prekursorių), efedrino ir pseudoefedrino, kontrolė. Šios cheminės medžiagos naudojamos vaistams nuo gripo ir alergijos gaminti, bet iš jų taip pat neteisėtai gaminami metamfetaminai (dar vadinami amfa, ledu, spydu ar kreku). Efedrino ir pseudoefedrino kontrolė vykdoma ir ES, ir tarptautiniu lygiu, tačiau vaistų, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, prekyba nekontroliuojama. Todėl narkotikų prekeivių žvilgsnis dažnai krypsta link lengvai prieinamo metamfetaminų pirmtakų (prekursorių) šaltinio – legalių vaistų. Norint panaikinti šią teisinę spragą, siūloma muitinėms suteikti įgaliojimus konfiskuoti efedrino ar pseudoefedrino turinčius vaistus, jeigu joms kyla pagrįstas įtarimas, kad jie gali būti panaudoti neteisėtais tikslais.

Pagal antrą pasiūlymą bus sugriežtintos taisyklės, kuriomis reguliuojama Europos Sąjungoje acto rūgšties anhidridą – iš jo gaminamas heroinas – naudojančių įmonių veikla. Šiuo metu acto rūgšties anhidridą gaminančios ar juo prekiaujančios ES įmonės privalo kreiptis į nacionalines valdžios institucijas ir užsiregistruoti. Taip siekiama, kad ši medžiaga iš teisėtai veiklą vykdančių įmonių nepatektų į narkotikų prekeivių rankas. Remiantis šiandienos pasiūlymu, pramoniniu būdu acto rūgšties anhidridą naudojančios įmonės (galutinės naudotojos) irgi turėtų užsiregistruoti valdžios institucijose. Galiausiai, pasiūlymu siekiama sukurti Europos narkotikų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę, kad būtų paprasčiau rinkti duomenis apie konfiskuotas ir sulaikytas siuntas ir būtų sudarytas licenciją turinčių ir užregistruotų ES įmonių sąrašas.

Pradėjus taikyti šias priemones narkotikų gamintojai negalės gauti reikiamų cheminių medžiagų, o teisėtai veiklą vykdančios ES įmonės bus geriau apsaugotos teisiškai.

Dabar abu pasiūlymus turės priimti Europos Parlamentas ir Taryba.

Daugiau informacijos rasite MEMO/12/715.

Daugiau informacijos apie narkotikų pirmtakus (prekursorius):

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/drugs_precursors/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/specific-chemicals/drug-precursors/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar