Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 септември 2012 г.

Пакистан — ЕС увеличава финансирането за двойната хуманитарна криза

Европейският съюз обяви отпускането на допълнително финансиране от 15 милиона евро, за да продължи предоставянето на незабавна помощ за засегнатите от две хуманитарни кризи лица в Пакистан. Чрез тези средства ще бъде предоставена помощ на лицата, засегнати от продължаващия конфликт в северната част на страната, и на пострадалите от големите, непреставащи вече трета година наводнения в южната част на страната. С настоящото допълнително финансиране хуманитарната помощ на Европейската комисия за Пакистан за 2012 г. достига размер от 70 милиона евро.

От известно време продоволствената несигурност и недохранването, особено в провинция Синд, пораждат сериозна загриженост, като поредното наводнение от последните две седмици рискува да доведе до още по-драстично влошаване на положението. От това подпомагане ще се възползват няколко стотин хиляди от най-уязвимите жертви на конфликта и наводненията, които включват жени, деца, възрастни хора, хора с увреждания и хора, изолирани от обществото.

Кристалина Георгиева, комисар по въпросите на хуманитарната помощ, гражданската защита и реакцията при кризи, заяви: „Тези две често пренебрегвани кризи в Пакистан засягат десетки хиляди хора в тежко положение в северната и южната част на страната. Те причиниха страдание на всички онези, които напуснаха домовете си, тласкани от вътрешния конфликт, и на засегнатите от три поредни години опустошителни наводнения, предизвикани от мусонните дъждове, които унищожиха поминъка и оставиха след себе си хроничен недостиг на храна и глад. Благодарение на нашите екипи за хуманитарна помощ на място успяхме да следим постоянно двете кризи и да реагираме по подходящ начин, увеличавайки отново размера на помощта за тези останали нечути и уязвими групи население.“

Допълнителната помощ, която се предоставя на засегнатите от двете кризи лица, ще включва храни и продоволствена помощ, чиста питейна вода и възстановяване на обществените водоснабдителни пунктове, хигиенни и санитарни съоръжения, основни здравни услуги, материали за осигуряване на спешен подслон, както и координация и управление на лагерите. Компонентите, свързани с ограничаването на риска от бедствия и подготвеността при бедствия, ще бъдат интегрирани, за да се опитаме да смекчим последиците от бъдещи природни бедствия.

Доставянето на помощта, финансирана от ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия, ще бъде насочено към най-нуждаещите се и ще стигне до тях чрез хуманитарните ни партньори, като агенциите на ООН, организациите от групата на Червения кръст и Червения полумесец и някои международни неправителствени организации.

Контекст

През последните години много части на Пакистан бяха засегнати от опустошителни мусонни дъждове. През лятото на 2011 г. страната пострада от тежки наводнения, които засегнаха близо 5,8 милиона души. Наводненията причиниха смъртта на добитък, унищожиха насаждения, нанесоха вреди на инфраструктурата и на други ресурси. От тях пострадаха и някои от регионите, които вече бяха засегнати от наводненията през 2010 г. — най-опустошителните в цялата история — когато подготвеността на местните хора беше все още много слаба. Особено тежко засегната беше провинция Синд — почти 72 % от домакинствата все още не разполагат с достатъчно количество храна, а степента на остро недохранване при децата под пет години достигна 17,5 %. През септември 2012 г. най-малко 2,2 милиона души отново бяха засегнати от поройните мусонни дъждове в Пакистан. Вследствие на това все още е налице огромна и спешна нужда от храни, продоволствия, вода и хигиенно-санитарни услуги, здравни услуги и подслон.

Освен природните бедствия страната е засегната и от редица конфликти, които продължават да принуждават стотици хиляди цивилни лица да бягат, като с това пораждат нужда от помощ и защита. От януари на настоящата година военните действия в племенната зона Хайбер, част от федерално администрираните племенни райони (ФАПР), предизвикаха допълнителна вълна от 361 000 вътрешно разселени лица от ФАПР към провинция Хайбер-Пахтунхва. Понастоящем общо над 741 000 души са разселени в северната част на страната, като вероятно в действителност цифрите са по-високи, тъй като много хора не се регистрират или регистрацията им бива отказвана. 11 % от разселените живеят в три лагера, а останалите се намират в приемни общности извън лагерите, като повечето от тях се нуждаят от някакъв вид хуманитарна помощ.

За повече информация

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

За контакти:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar