Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

paziņojums presei

Briselē, 26 septembris 2012

Transports — ES aviācijas jaunie apvāršņi

Aviācija pasaulē būtiski mainās, un Eiropu recesija ir skārusi smagāk, nekā daudzus citus reģionus. Eiropas Komisija šodien izklāstīja vērienīgu priekšlikumu paketi, kas veicinās ES aviācijas nozares starptautisko konkurētspēju, uzsākot sarunas ar galvenajiem partneriem, lai piekļūtu jaunām uzņēmējdarbības iespējām strauji augošajos tirgos, izstrādājot jaunus instrumentus, lai apkarotu negodīgu konkurenci, un izveidojot atbilstošus reglamentējošus nosacījumus, lai veicinātu ieguldījumus.

Aviācija dod būtisku ieguldījumu Eiropas ekonomikā nodarbinātības un tirdzniecības ziņā un savieno miljoniem uzņēmumu un iedzīvotāju ar pārējo pasauli. Bet ES aviācijas nozares, it īpaši tās starptautisko aviosabiedrību, konkurētspēja ir būtiski apdraudēta. Visstraujāk augošie tirgi šobrīd ir ārpus Eiropas. Eiropas aviācijas nozare — ne tikai aviosabiedrības, bet visas aeronavigācijas ražošanas nozares, lidostas, gaisa satiksmes pārvaldības pakalpojumu sniedzēji un citas pakalpojumu nozares — saskaras ar lēnu izaugsmi Eiropas Savienībā un spēcīgu konkurenci starptautiskā mērogā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politikas jautājumiem atbildīgais Eiropas komisārs Sīms Kallass sacīja: "Ir stratēģiski svarīgi, lai Eiropa saglabātu pasaules mēroga vadošo aviācijas nozari tāda tīkla centrā, kas savieno ES ar pārējo pasauli. Pēdējā desmitgadē mēs esam radījuši milzīgus ekonomiskos labumus, kas ir tieši saistīti ar jaunas uzņēmējdarbības iespējām, ko sniegušas ES ārējās attiecības. Tomēr pašreizējās sistēmas vairs nenodrošina šā mērķa sasniegšanu. Ir steidzami nepieciešamas straujas pārmaiņas. Saskaroties ar krasajām pārmaiņām pasaules aviācijā, Eiropai ir ātri jāreaģē un jāpielāgojas, jo citādi tā atpaliks."

Jo īpaši Eiropas Komisija ierosina rīkoties trīs jomās:

 • Jauni nolīgumi ar mūsu kaimiņiem un starptautiskajiem partneriem

Lai nodrošinātu ES aviācijas nozarei labāku piekļuvi uzņēmējdarbības iespējām jaunos tirgos, Komisija ierosina:

 • noslēgt ES līmeņa gaisa transporta nolīgumu ar galvenajiem un aizvien nozīmīgākajiem aviācijas nozares partneriem, piemēram, Ķīnu, Krieviju, Persijas līča valstīm, Japānu, Indiju un ASEAN * valstīm Dienvidaustrumāzijā;

 • līdz 2015. gadam pabeigt ES līmeņa aviācijas nolīgumu noslēgšanu ar kaimiņvalstīm, piemēram, Ukrainu, Azerbaidžānu, Tunisiju, Turciju un Ēģipti. Lai šis process noritētu ātri, dalībvalstīm vajadzētu dot Komisijai vispārējas sarunu pilnvaras attiecībā uz atlikušajām kaimiņvalstīm.

Vispārējie ekonomiskie ieguvumi no visiem šiem nolīgumiem tiek lēsti ap 12 miljardiem eiro gadā. Komisija 2013. gada sākumā plāno ierosināt dalībvalstīm prioritāšu sarakstu attiecībā uz ES sarunu pilnvarām par šiem nolīgumiem.

Turklāt nozares un tehnoloģiskie nolīgumi ar galvenajiem partneriem un citām valstīm ir jānoslēdz tādās jomās kā gaisa satiksmes pārvaldība (ATM) — tostarp sadarbība ar ES SESAR programmu — un drošība, tostarp aeronavigācijas produktu sertifikācija.

 • Godīga konkurence

ES uzskata, ka, veidojot starptautiskās aviācijas attiecības, vispareizākā pieeja ir atvērti tirgi, un atbalsta konkurenci. Tā ir būtiska atziņa, kas gūta no ES iekšējā aviācijas tirgus sekmīgās veidošanas. Bet konkurencei jābūt brīvai un godīgai.

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, Komisija ierosina, apspriežoties ar iesaistītajām pusēm, izstrādāt jaunus un efektīvākus ES instrumentus, lai aizsargātu Eiropas intereses pret negodīgu praksi. Spēkā esošais ES tiesību akts (Regula (EK) Nr. 868/2004) šajā ziņā ir izrādījies nepraktisks un jāveido jauns instruments, kas būtu labāk pielāgots vispasaules aviācijas nozares mūsdienu realitātei.

Kā papildu drošības pasākumu Komisija ierosina izveidot — visatbilstošāk ES līmenī — "godīgas konkurences nosacījumu” standartu, kas jāsaskaņo un jāiekļauj spēkā esošajos divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos starp ES dalībvalstīm un valstīm ārpus ES.

 • Ieguldījumi

Risinot arhaisko īpašumtiesību un kontroles ierobežojumu radītās problēmas

Pašreizējie īpašumtiesību un kontroles ierobežojumi, ko piemēro lielākā daļa valstu, pārvadātājiem liedz pieeju būtiskiem jaunu kapitālieguldījumu avotiem. Ir pienācis laiks aktīvāk risināt šo jautājumu un veikt papildu pasākumus, kas paredzēti ES un ASV gaisa satiksmes nolīgumā, lai liberalizētu aviokompāniju īpašumtiesības un kontroli, ļaujot aviosabiedrībām konsolidēties un piesaistīt vajadzīgos ieguldījumus. Tas būtu jāveic arī ICAO līmenī, tostarp 2013. gada marta ICAO gaisa satiksmes konferencē.

Kas tālāk?

Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm Transporta padomē šā gada decembrī Komisija plāno virzīt šos priekšlikumus, tostarp ierosinot prioritāšu sarakstu ES sarunu pilnvarām 2013. gada sākumam.

Plašāku informāciju lasiet: MEMO/12/ 714

Skatīt par ārējām attiecībām aviācijas jomā: http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/why_policy_en.htm

Galvenie fakti un skaitļi

 • Aviācija ir svarīga. Aviācija atbalsta 5,1 miljonu darbavietu un Eiropas IKP dod 365 miljardus eiro jeb 2,4 %1. Tā dod būtisku ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē, nodarbinātībā, tūrismā, cilvēku savstarpējos kontaktos, kā arī reģionālajā un sociālajā kohēzijā Eiropas Savienībā. Savienojamība ir konkurētspējas galvenais elements.

 • Eiropas gaisa pārvadātājus recesija ir skārusi īpaši smagi. IATA prognozē, ka Eiropas komerciālo aviosabiedrību tīrā peļņa kritīsies no 0,5 miljardiem dolāru 2011. gadā līdz tīriem zaudējumiem 1,1 miljarda dolāru apmērā 2012. gadā.

 • Eiropas aviācijas nozare kopumā joprojām ir vadošā pasaulē. Tā ietver aviācijas rūpniecības, aviosabiedrību, gaisa transporta mezglu, kā arī gaisa satiksmes pārvaldības pētniecības un tehnoloģiju (tostarp SESAR programmas) pasaules līderus. Bet šīs pozīcijas apdraud vairākas jaunas problēmas, intensīva starptautiskā konkurence un jaunu dalībnieku ienākšana tirgos.

 • Neraugoties uz pašreizējo ekonomisko krīzi, paredzams, ka globālais gaisa transports ilgtermiņā līdz 2030. gadam pieaugs par aptuveni 5 % gadā2, kopumā pieaugums būs par vairāk nekā 150 %.

 • Aviācijas nozare pasaulē būtiski mainās. Pieprasījumu pēc gaisa transporta galvenokārt veicina ekonomiskā izaugsme un labklājība. Ja salīdzina paredzamo vidējo IKP ikgadējo pieaugumu 1,9 % Eiropā periodā no 2011. līdz 2030. gadam3, piemēram, ar izaugsmes tempiem Indijā un Ķīnā attiecīgi par 7,5 % un 7,2 %, aviācijas izaugsme relatīvi novirzīsies uz apgabaliem ārpus ES, un sagaidāms, ka Āzijā un Tuvajos Austrumos būs jo īpaši svarīgas starptautiskās gaisa satiksmes plūsmas.

 • Puse no pasaules jaunās satiksmes nākamajos 20 gados būs uz Āzijas un Klusā okeāna reģionu, no tā vai tā robežās, kas tādējādi apsteigs pašreizējo līderi ASV pasaules gaisa satiksmes tirgū, līdz 2030. gadam sasniedzot tirgus daļu 38 % apmērā.

 • Sakarā ar pieaugumu, kas ir zemāks par vidējo, lielākajā daļā reģionu ES pārvadātāji zaudēs tirgus daļas par labu trešo valstu aviācijas uzņēmumiem. ES pārvadātāju tirgus daļa 2003. gadā bija 29 % no visas starpkontinentu jaudas pasaulē. Paredzams, ka līdz 2025. gadam šī daļa samazināsies līdz 20 %. Šī tendence nozīmē, ka, ja nekas netiks darīts, tad Eiropas aviosabiedrības būs mazāk spējīgas veicināt Eiropas ekonomikas izaugsmi.

 • Tajā pašā laikā trešo valstu gaisa pārvadātāji nostiprina savu stāvokli pasaulē. Piemēram, visstraujākais reģionālās satiksmes pieaugums pasaulē varētu būt Tuvajos Austrumos, kur reģiona aviosabiedrības līdz 2030. gadam nodrošinās 11 % no pasaules gaisa satiksmes salīdzinājumā ar 7 % 2010. gadā.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

"Aviation: Benefits Beyond Borders", ziņojums, ko ATAG sagatavoja Oxford Economics 2012. gada martā.

2 :

Airbus: "Delivering the Future: Global Market Forecast 2011-2030".

3 :

Bombardier/Global Insight.


Side Bar