Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 26 Σεπτέμβρης 2012

Μεταφορές: Νέοι ορίζοντες για τις αεροπορικές μεταφορές στην ΕΕ

Η αλλαγή στις παγκόσμιες αεροπορικές μεταφορές είναι θεαματική και η Ευρώπη έχει υποστεί ισχυρότερο πλήγμα λόγω της ύφεσης σε σχέση με πολλές άλλες περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια φιλόδοξη δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κλάδου αεροπορικών μεταφορών, αρχίζοντας διαπραγματεύσεις με τους βασικούς εταίρους με σκοπό την πρόσβαση σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και τη δημιουργία των ορθών κανονιστικών προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδύσεων.

Η αεροπορία συμβάλλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία, όσον αφορά την απασχόληση, το εμπόριο και τη διασύνδεση εκατομμυρίων επιχειρήσεων και ατόμων στον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, η ανταγωνιστική θέση του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, ειδικότερα των διεθνών αερογραμμών, απειλείται σοβαρά. Σήμερα οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Ο τομέας του ευρωπαϊκού κλάδου των αεροπορικών μεταφορών– όχι μόνο οι εταιρείες αλλά και το σύνολο της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, οι αερολιμένες, οι φορείς παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι κλάδοι παροχής υπηρεσιών – σημειώνει χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης στην ΕΕ και αντιμετωπίζει έντονο διεθνή ανταγωνισμό.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε τα εξής: «Έχει στρατηγική σημασία να διαθέτει η Ευρώπη μια παγκοσμίως πρωτοπόρο βιομηχανία αερομεταφορών, στο κέντρο ενός δικτύου το οποίο συνδέει την ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο. Δημιουργήσαμε τεράστια οικονομικά οφέλη κατά την τελευταία δεκαετία τα οποία προέκυψαν άμεσα από τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Αλλά με τα σημερινά συστήματα δεν επιτυγχάνεται αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια βαθμιαία αλλαγή. Η Ευρώπη, αντιμέτωπη με τις θεαματικές αλλαγές στις αερομεταφορές σε παγκόσμια κλίμακα, πρέπει να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί γρήγορα, διαφορετικά θα μείνει πίσω.»

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια διαδικασία σε τρία μέτωπα:

 • Νέες συμφωνίες με τους γείτονες και τους διεθνείς εταίρους μας

Για να αποκτήσει ο κλάδος των αερομεταφορών της ΕΕ καλύτερη πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες σε νέες αγορές, η Επιτροπή προτείνει:

 • να συναφθούν σε επίπεδο ΕΕ συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με βασικούς εταίρους της αεροπορίας, οι οποίοι αποκοτούν διαρκώς μεγαλύτερη σημασία, όπως η Κίνα, η Ρωσία, τα κράτη του Κόλπου, η Ιαπωνία, η Ινδία και οι χώρες ASEAN* στη Νοτιοανατολική Ασία·

 • να ολοκληρωθούν, μέχρι το 2015, σε επίπεδο ΕΕ, συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με γειτονικές χώρες, όπως η Ουκρανία, το Αζερμπαϊτζάν, η Τυνησία, η Τουρκία και η Αίγυπτος. Για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή πιο γρήγορα, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή μια γενική εντολή διαπραγμάτευσης για τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες.

Το συνολικό οικονομικό όφελος που θα προκύψει από το σύνολο των συμφωνιών αυτών εκτιμάται σε 12 δισεκατ. ευρώ ετησίως. Η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει στα κράτη μέλη, στις αρχές του 2013, έναν κατάλογο προτεραιοτήτων για τις διαπραγματευτικές εντολές της ΕΕ σχετικά με τις συμφωνίες αυτές.

Επιπλέον, πρέπει να υπογραφούν βιομηχανικές και τεχνολογικές συμφωνίες με τους βασικούς εταίρους και άλλες χώρες σε τομείς όπως η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) – συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με το πρόγραμμα SESAR της ΕΕ – και η ασφάλεια, μεταξύ άλλων η πιστοποίηση των αεροναυπηγικών προϊόντων.

 • Θεμιτός ανταγωνισμός

Η ΕΕ θεωρεί ότι οι ανοικτές αγορές αποτελούν την καλύτερη βάση για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων στις αερομεταφορές και περικλείει τον ανταγωνισμό. Αυτό έχει αποτελέσει θεμελιώδες δίδαγμα από την επιτυχία που είχε η ΕΕ σε ό, τι αφορά την εσωτερική αγορά αεροπορικών μεταφορών. Αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι ανοικτός και θεμιτός.

Προκειμένου να διασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός, η Επιτροπή προτείνει να αναπτυχθούν, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, νέα και αποτελεσματικότερα μέσα της ΕΕ για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων από τις αθέμιτες πρακτικές. Ο υφιστάμενος κανονισμός της ΕΕ (κανονισμός 868/2004) στο θέμα αυτό έχει αποδειχθεί ανεφάρμοστος και πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο εργαλείο καλύτερα προσαρμοσμένο στις πραγματικότητες του σημερινού παγκόσμιου τομέα αεροπορικών μεταφορών.

Ως πρόσθετο μέτρο διασφάλισης, η Επιτροπή προτείνει να αναπτυχθούν – καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ – πρότυπες «ρήτρες θεμιτού ανταγωνισμού» που πρέπει να συμφωνηθούν και να συμπεριληφθούν στις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

 • Επενδύσεις

Αντιμετώπιση των απαρχαιωμένων περιορισμών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στον έλεγχο

Οι ισχύοντες περιορισμοί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στον έλεγχο που επιβάλλουν οι περισσότερες χώρες, καθιστούν απαγορευτική την πρόσβαση των αερομεταφορέων σε σημαντικές πηγές νέων κεφαλαίων. Είναι πλέον καιρός να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό με αποφασιστικότερο τρόπο και να ληφθούν τα πρόσθετα μέτρα που προβλέπει η συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ για την απελευθέρωση της κυριότητας και του ελέγχου των αεροπορικών εταιρειών, προκειμένου οι αεροπορικές εταιρείες να επιτύχουν την εξυγίανσή τους και να προσελκύσουν τις επενδύσεις που χρειάζονται. Αυτό θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί στο επίπεδο της ΔΟΠΑ, καθώς και στο πλαίσιο της διάσκεψης της ΔΟΠΑ για την της εναέρια κυκλοφορία, τον Μάρτιο του 2013.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο Μεταφορών τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει τις προτάσεις αυτές, μεταξύ των οποίων την υποβολή καταλόγου προτεραιοτήτων για εντολές διαπραγμάτευσης της ΕΕ στις αρχές του 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: MEMO/12/714

Βλ. εξωτερικές σχέσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών: http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/why_policy_en.htm

Βασικά γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία

 • Θέματα αεροπορικών μεταφορών. Σε 5,1 εκατομμύρια ανέρχονται οι θέσεις εργασίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η δε συμβολή του τομέα στο ευρωπαϊκό ΑΕγχΠ ανέρχεται σε 365 δισεκατομμύρια ευρώ ή 2,4% (1). Πρόκειται για μια ζωτική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τον τουρισμό, τις διαπροσωπικές επαφές, καθώς και στην περιφερειακή και κοινωνική συνοχή της Ένωσης. Η συνδεσιμότητα είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα.

 • Οι Ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς έχουν υποστεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα από την ύφεση. Η IATA προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών θα μειωθούν από 0,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011, σε καθαρό έλλειμμα ύψους 1,1 δισεκατ. δολαρίων το 2012.

 • Ο ευρωπαϊκός κλάδος των αερομεταφορών εξακολουθεί να κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως. Περιλαμβάνει εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στην αεροναυπηγική βιομηχανία, τις αεροπορικές εταιρείες, μεγάλους αερολιμένες (hubs), καθώς και στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, την έρευνα και την τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SESAR). Ωστόσο, η πρωτοπορία αυτή απειλείται από αρκετές νέες προκλήσεις, από τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά.

 • Παρά την σημερινή οικονομική κρίση, οι παγκόσμιες αεροπορικές μεταφορές αναμένεται μακροπρόθεσμα να αυξηθούν κατά 5% ετησίως έως το 2030 (2), ήτοι αθροιστική αύξηση άνω του 150%.

 • Είναι θεαματικές οι αλλαγές στον τομέα των αερομεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη ζήτηση αεροπορικών μεταφορών ωθούν κατά κύριο λόγο η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία. Δεδομένου ότι το αναμενόμενο μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης του ΑΕγχΠ για την Ευρώπη τοποθετείται στο 1,9%3 μεταξύ 2011 και 2030, σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ινδία και την Κίνα, όπου είναι της τάξης του 7,5% και του 7,2% αντίστοιχα – η ανάπτυξη των αερομεταφορών θα μετατοπιστεί κάπως προς περιοχές εκτός της ΕΕ, ενώ αναμένεται ειδικότερα ότι οι χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής θα καταστούν το επίκεντρο των διεθνών ροών της εναέριας κυκλοφορίας.

 • Το 50% της νέας παγκόσμιας αεροπορικής κίνησης που θα προστεθεί στα επόμενα 20 έτη θα πραγματοποιείται προς, από ή εντός της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού, όπερ σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον την πρωτοπορία στην παγκόσμια αεροπορική κίνηση το 2030, προσεγγίζοντας μερίδιο αγοράς της τάξης του 38%.

 • Επειδή οι ρυθμοί ανάπτυξης θα κινηθούν κάτω από τον μέσο όρο, οι αερομεταφορείς της ΕΕ θα χάσουν μερίδιο αγοράς το οποίο θα ανακτήσουν οι μη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες στις περισσότερες περιοχές. Το 2003 οι αερομεταφορείς της διέθεταν μερίδιο αγοράς της τάξης του 29% του συνόλου της διηπειρωτικής μεταφορικής ικανότητας στον κόσμο. Μέχρι το 2025, το μερίδιο αυτό αναμένεται να μειωθεί στο 20%. Η τάση αυτή σημαίνει ότι, εάν δεν αναληφθούν δράσεις, θα περιοριστεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών να υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 • Ταυτόχρονα, οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών ενισχύουν τη θέση τους παγκοσμίως. Για παράδειγμα, η ταχύτερη αύξηση της περιφερειακής αεροπορικής κίνησης στον κόσμο αναμένεται να σημειωθεί στη Μέση Ανατολή, όπου μέχρι το 2030 οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες θα αντιπροσωπεύουν το 11% της παγκόσμιας αεροπορικής κίνησης, ποσοστό το οποίο ήταν 7% το 2010.

Αρμόδιοι:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

«Αεροπορικές μεταφορές: «Οφέλη πέρα από σύνορα», έκθεση που συντάχθηκε από την Oxford Economics για την ATAG, Μάρτιος 2012.

2 :

Airbus: «Delivering the Future: Global Market Forecast 2011-2030»

3 :

Bombardier/Global Insight


Side Bar